Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2012: χρηματοδότηση του ITER
 Εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 Μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος
 Η κατάσταση στο Μαλί
 Η κατάσταση στη Βιρμανία/Μιανμάρ
 Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Επιπτώσεις που έχει στην παράδοση της βοήθειας η αποκεντρωμένη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής
 Γυναίκες και κλιματική αλλαγή
 Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020
 Αναθεώρηση του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και καθορισμός προτεραιοτήτων για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον
Κείμενα (536 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου