Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Vrijdag 20 april 2012 - Straatsburg
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2012: financiering van ITER
 Modernisering van de Europese hogeronderwijssystemen
 Een concurrerende digitale interne markt - e-overheid als speerpunt
 Situatie in Mali
 Situatie in Birma/Myanmar
 Rechtszekerheid van Europese investeringen buiten de Europese Unie
 Impact op de steunverlening van de deconcentratie van het externesteunbeheer van de Commissie
 Vrouwen en klimaatverandering
 Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020
 Herziening van het zesde milieuactieprogramma en vaststelling van prioriteiten voor het zevende milieuactieprogramma
Teksten (305 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid