Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Fredagen den 20 april 2012 - Strasbourg
 Förslag till ändringsbudget nr 1/2012: finansieringen av Iter
 Modernisering av Europas system för högre utbildning
 En konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets
 Situationen i Mali
 Situationen i Burma/Myanmar
 Rättssäkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen
 De följder som delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd från huvudkontoret till delegationerna får för biståndet
 Kvinnor och klimatförändringarna
 Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020
 Översynen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde miljöhandlingsprogrammet
Texter (301 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy