Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0476/2012

Разисквания :

PV 26/10/2012 - 4.1
CRE 26/10/2012 - 4.1

Гласувания :

PV 26/10/2012 - 6.1

Приети текстове :

P7_TA(2012)0400

Приети текстове
PDF 291kWORD 55k
Петък, 26 октомври 2012 г. - Страсбург
Положението с правата на човека в Обединените арабски емирства
P7_TA(2012)0400RC-B7-0476/2012

Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2012 г. относно положението на правата на човека в Обединените арабски емирства (2012/2842(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 24 март 2011 г.(1) относно отношенията между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив,

–  като взе предвид посещението на своята делегация за връзки с Арабския полуостров в Обединените арабски емирства от 29 април до 3 май 2012 г.,

–  като взе предвид член 30 от Конституцията на Обединените арабски емирства,

–  като взе предвид Арабската харта за правата на човека, по която Обединените арабски емирства са страна,

–  като взе предвид годишните доклади на Европейския парламент относно правата на човека,

–  като взе предвид стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията,

–  като взе предвид насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека от 2004 г., актуализирани през 2008 г.,

–  като взе предвид изявлението на съпредседателите на 22-ия Съвместен съвет и министерска среща ЕС‐СССПЗ в Люксембург на 25 юни 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител (ЗП/ВП) след Съвместния съвет и министерска среща ЕС‐СССПЗ на 20 април 2011 г. и нейните забележки след 22-ия Съвместен съвет и министерска среща ЕС‐СССПЗ на 25 юни 2012 г.,

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество от 25 февруари 1989 г. между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив,

–  като взе предвид програмата за съвместно действие (2010-2013 г.) за прилагане на споразумението за сътрудничество между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив от 1989 г.,

  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца (Протокол от Палермо) и конвенциите на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и за правата на детето,

–  като взе предвид препоръките на специалния докладчик на ООН относно трафика на хора, особено на жени и деца, от 12 април 2012 г.,

–  като взе предвид членове 122, параграф 5 и член, параграф 4, от своя правилник,

A.  като има предвид, че през 2012 г. правителството на Обединените арабски емирства е засилило репресиите срещу защитници на правата на човека и активисти на гражданското общество, което доведе броя на политическите затворници до 64 души;

Б.  като има предвид, че повечето от тях са задържани в изолация, че има твърдения за използването на изтезания и отказ на правна помощ;

В.  като има предвид, че сред задържаните са заместник-председателя на Асоциацията на студентите в Обединените арабски емирства, Mansoor al-Ahmadi, един действащ съдия, Mohamed al-Abdouly, двама бивши съдии, Khamis al-Zyoudiand и Ahmed al-Za’abi, и двама изтъкнати адвокати в областта на правата на човека, Mohamed al-Mansoori – бивш председател на Асоциацията на юристите – и Mohamed al-Roken;

Г.  като има предвид твърденията, че служители на адвоката от ОАЕ, който предоставя правна помощ на задържаните, са подложени на систематична кампания на тормоз и сплашване, като в т.ч. трима служители, които не са граждани на ОАЕ, са били депортирани от съображения за национална сигурност; като има предвид, че адвокати, които са пътували до Обединените арабски емирства, за да предоставят правна помощ на задържаните, също са били подложени на тормоз;

Д.  като има предвид, че защитници на правата на човека и активисти за демокрация са били подлагани на тормоз, че им е била налагана забрана за пътуване, че е била ограничавана тяхната свобода на изразяване и на събиране, че са били произволно задържани, че им е било отнето гражданството, а също така и че са били депортирани и незаконно задържани;

Е.  като има предвид, че държавните органи в Обединените арабски емирства настояват, че репресиите са в отговор на вдъхновен от външни сили ислямистки заговор, който има за цел да свали правителството; като има предвид, че всички задържани поддържат връзка с al-Islah, която е мирна ислямистка група, която действа в Обединените арабски емирства от 1974 г.; като има предвид, че свидетелствата сочат, че националната сигурност е претекст за репресиите срещу мирните активисти, които са замислени, за да задушат призивите за конституционни реформи и реформиране на проблеми, свързани с правата на човека, като например липсата на гражданство;

Ж.  като има предвид, че видният защитник на правата на човека и блогър Ahmed Mansoor е бил нападнат на два пъти през последните седмици и е подложен на постоянно сплашване и заплахи; като има предвид, че през 2011 г. той е прекарал седем месеца в затвора преди да бъде осъден през м. ноември за отправяне на обида на висши длъжностни лица в страната; като има предвид, че държавните органи са задържали паспорта му и произволно са му забранили да пътува;

З.  като има предвид, че заедно с други активисти Mansoor е бил обвинен за отправяне на обида към политически фигури в страната след организирането и подписването на петиция, в която се призовава за по-голямо политическо участие посредством избран парламент с пълни законодателни и регулаторни правомощия;

И.  като има предвид, че на 15 юли 2012 г. в своето изявление прокурорът обяви, че задържаната група от политически опоненти ще бъде разследвана за заговор с цел извършване на „престъпления срещу държавната сигурност“, „противопоставяне на конституцията на ОАЕ и на системата на управление“ и за поддържане на връзки с „чуждестранни организации и планове“;

Й.  като има предвид, че въпреки че свободата на изразяване и свободата на печата са защитени от конституцията в Обединените арабски емирства, наказателният кодекс на страната позволява на държавните органи да преследват лица за изказвания, които са критични към правителството; като има предвид, че най-малко един форум за дискусии в интернет е бил затворен, а достъпът от Обединените арабски емирства до редица политически уебсайтове е бил блокиран;

К.  като има предвид, че важни и с международна известност неправителствени организации, насърчаващи демокрацията в региона, бяха закрити през 2012 г. от държавните органи в Обединените арабски емирства, и в частност Дубайския клон на Националния демократически институт и клона в Абу Даби на германския про-демократичен мозъчен тръст „Konrad-Adenauer-Stiftung“;

Л.  като има предвид, че съгласно доклада на специалния докладчик относно трафика на хора, трафикът на хора с цел експлоатация на труда продължава да бъде широко разпространен в Обединените арабски емирства и жертвите на такъв трафик остават неидентифицирани;

М.  като има предвид, че правителството е постигнало слаб напредък при прилагането на препоръката от началото на 2010 г. на Комитета по премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

Н.  като има предвид, че в Обединените арабски емирства продължават да бъдат налагани смъртни наказания;

1.  Изразява силна загриженост относно нападенията, репресиите и сплашването на защитници на правата на човека, политически активисти и действащи лица от гражданското общество в Обединените арабски емирства, които мирно упражняват своите основни права на свобода на изразяване, на мнение и на събиране; призовава държавните органи в Обединените арабски емирства да спрат незабавно продължаващите репресии;

2.  Призовава за безусловното освобождаване на всички лица, лишени от свобода заради убежденията си, и на всички активисти, включително защитници на правата на човека, и призовава държавните органи в Обединените арабски емирства да гарантират, че задържаните, за които се твърди, че са нарушили закона, ще бъдат изправени пред съд, ще им бъде отправено обвинение за извършено престъпление и ще им бъде предоставена правна помощ по техен избор;

3.  Призовава органите в Обединените арабски емирства да проведат всеобхватни и безпристрастни разследвания на нападенията и публичните заплахи, извършени срещу Ahmed Mansoor, и на всички други случаи на тормоз и нападения;

4.  Призовава за спазването на всички права на човека и основни свободи, в т.ч. свободата на изразяване, както в интернет, така и извън него, свободата на събиране, правата на жените и равенството между половете, борбата срещу дискриминацията, както и правото на справедлив процес;

5.  Приветства присъединяването на Обединените арабски емирства на 19 юли 2012 г. към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и призовава настоятелно органите в ОАЕ да потвърдят своя ангажимент към поетите по договора задължения чрез провеждането на всеобхватни, безпристрастни и независими разследвания на обвиненията за използване на мъчения, както и на обвиненията за това, че хора са насилствено изчезнали;

6.  Призовава Обединените арабски емирства да потвърдят своето намерение да „поддържат най-високи стандарти при популяризирането и защитата на правата на човека“ в съответствие с кандидатурата им за членство в Съвета на ООН по правата на човека от 2013 до 2015 г., като ратифицират Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, както и техните факултативни протоколи, а също така и като издадат постоянна покана за посещение за всички представители на ООН, на които е определен мандат за специални процедури;

7.  Осъжда изпълнението на смъртни наказания при каквито и да било обстоятелства;

8.  Приветства приемането на новия пакет на ЕС за правата на човека и призовава настоятелно европейските институции, включително специалния представител на ЕС за правата на човека, да предприемат конкретни действия заедно с 27-те държави членки, за да осигурят ясна и принципна политика на ЕС спрямо Обединените арабски емирства, която да третира продължаващите сериозни нарушения на правата на човека чрез постъпки, публични изявления и инициативи в Съвета по правата на човека;

9.  Призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза и европейските институции да поставят правата на човека в основата на своите отношения с всички трети държави, в т.ч. стратегическите партньори, като се постави специален акцент на следващата министерска среща между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив;

10.  Счита, че е от изключителна важност да се продължат усилията за засилване на сътрудничество между ЕС и региона на Персийския залив и да се насърчат взаимното разбирателство и доверие; счита, че редовните междупарламентарни заседания между Парламента и партньорите му от региона са важен форум за развитието на конструктивен и откровен диалог по въпроси от общ интерес;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Обединените арабски емирства, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на специалния представител на ЕС по правата на човека, на парламентите и правителствата на държавите членки, на върховния комисар на ООН по правата на човека и на правителствата на държавите членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

(1) ОВ C 247 E, 17.8.2012 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност