Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2842(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0476/2012

Razprave :

PV 26/10/2012 - 4.1
CRE 26/10/2012 - 4.1

Glasovanja :

PV 26/10/2012 - 6.1

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0400

Sprejeta besedila
PDF 270kWORD 51k
Petek, 26. oktober 2012 - Strasbourg
Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih
P7_TA(2012)0400RC-B7-0476/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. oktobra 2012 o razmerah na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (2012/2842(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. marca 2011(1) o odnosih EU s Svetom za sodelovanje v Zalivu,

–  ob upoštevanju obiska delegacija za odnose z Arabskim polotokom v Združenih arabskih emiratih od 29. aprila do 3. maja 2012,

–  ob upoštevanju člena 30 ustave Združenih arabskih emiratov,

–  ob upoštevanju arabske listine o človekovih pravicah, ki so jo podpisali tudi Združeni arabski emirati,

–  ob upoštevanju svojih letnih poročil o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskega načrta za njegovo izvajanje,

–  ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic iz leta 2004, posodobljenih leta 2008,

–  ob upoštevanju izjave sopredsedujočega na 22. seji skupnega sveta in ministrskem srečanju med EU in Svetom za sodelovanje v Zalivu 25. junija 2012 v Luksemburgu,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice po skupnem svetu in ministrskem srečanju med EU in Svetom za sodelovanje v Zalivu z dne 20. aprila 2011 in njenih pripomb po 22. seji skupnega sveta in ministrskega srečanja med EU in Svetom za sodelovanje v Zalivu 25. junija 2012,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu z dne 25. februarja 1989,

–  ob upoštevanju skupnega akcijskega programa (2010–2013) za izvajanje sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu iz leta 1989,

  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju in Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju Protokola za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki (Palermski protokol) in Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk ter Konvencije o otrokovih pravicah,

–  ob upoštevanju priporočil posebnega poročevalca ZN o trgovini z ljudmi, zlasti ženskami in otroki z dne 12. aprila 2012,

–  ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

A.  ker je vlada Združenih arabskih emiratov v letu 2012 povečala pritisk na zagovornike človekovih pravic in aktiviste civilne družbe, tako da se je število političnih zapornikov povečalo na 64,

B.  ker jih je večina pridržanih v izolaciji in obstajajo domneve o mučenju in ker jim je onemogočena pravna pomoč,

C.  ker so med zaporniki podpredsednik študentske zveze Združenih arabskih emiratov Mansur al Ahmadi, sodnik Mohamed al Abduli, dva nekdanja sodnika Khamis al Zjudiand in Ahmed al Za’abi ter dva ugledna odvetnika za človekove pravice Mohamed al Mansuri, nekdanji predsednik združenja pravnikov, in Mohamed al Roken,

D.  ker naj bi proti zaposlenim emiratskega odvetnika, ki zapornikom nudi pravno pomoč, potekala sistematična kampanja nadlegovanja in zastraševanja, vključno z izgonom treh neemiratskih delavcev zaradi nacionalne varnosti; ker so nadlegovali tudi odvetnike, ki so pripotovali v Združene arabske emirate, da bi zapornikom nudili pravno pomoč,

E.  ker zagovornike človekovih pravic in demokracije nadlegujejo, jim prepovedujejo potovati, omejujejo svobodo izražanja in zbiranja, jih samovoljno zapirajo, preklicujejo državljanstvo, izganjajo iz države in nezakonito zapirajo,

F.  ker organi Združenih arabskih emiratov vztrajajo, da je njihov pritisk odgovor na islamistično zaroto, ki prihaja iz tujine in katere namen je strmoglaviti vlado; ker so vsi zaporniki povezani z al Islah, miroljubno islamistično skupino, ki v Združenih arabskih emiratih deluje že od leta 1974; ker je na podlagi dokazov mogoče sklepati, da je nacionalna varnost samo izgovor za pritisk na miroljubni aktivizem, da bi zadušili pozive k reformi ustave in vprašanj človekovih pravic, kot so osebe brez državljanstva,

G.  ker je ugledni zagovornik človekovih pravic in pisec blogov Ahmed Mansur v zadnjih nekaj tednih doživel dva napada in ga stalno zastrašujejo in mu grozijo; ker je leta 2011 sedem mesecev preživel v zaporu, preden so ga novembra obtožili žalitve najvišjih državnih uradnikov; ker so oblasti zadržale njegov potni list in mu samovoljno prepovedale potovati,

H.  ker je bil Mansur s preostalimi aktivisti obtožen, da je žalil politične osebe v državi, potem ko je organiziral in podpisal peticijo, ki je pozivala k večjemu političnemu sodelovanju preko izvoljenega parlamenta z vsemi zakonodajnimi in regulativnimi pooblastili,

I.  ker je državni tožilec v svoji izjavi z dne 15. julija 2012 objavil, da bodo proti pridržani skupini političnih nasprotnikov opravili preiskavo o tem, ali so načrtovali zločine proti državni varnosti in dejanja, ki nasprotujejo ustavi Združenih arabskih emiratov in vladnemu sistemu, in ali so povezani s tujimi organizacijami in načrti,

J.  ker kljub temu, da je svoboda govora in medijev v Združenih arabskih emiratih ustavno zaščitena, kazenski zakonik organom omogoča pregon ljudi, katerih govor je kritičen do vlade; ker je bil zaprt vsaj en spletni forum in blokiran dostop iz Združenih arabskih emiratov do več političnih spletnih strani,

K.  ker so organi Združenih arabskih emiratov leta 2012 zaprli pomembne nevladne organizacije, ki spodbujajo demokracijo v tej regiji in uživajo mednarodni ugled, kot je urad Nacionalnega demokratičnega inštituta v Dubaju in nemškega možganskega trusta Konrad Adenauer Stiftung v Abu Dabiju,

L.  ker je iz poročila posebnega poročevalca o trgovini z ljudmi razvidno, da je trgovina z ljudmi za izkoriščanje delovne sile v Združenih arabskih emiratih še vedno zelo razširjena in da žrtev te trgovine ne odkrijejo,

M.  ker je napredek vlade pri izvajanju priporočil, ki jih je odbor za odpravo diskriminacije žensk pripravil na začetku leta 2010, zanemarljiv,

N.  ker se v Združenih arabskih emiratih še vedno izvaja smrtna kazen,

1.  je zelo zaskrbljen zaradi napadov, zatiranja in zastraševanja, uperjenega proti zagovornikom človekovih pravic, političnim aktivistom in akterjem civilne družbe v Združenih arabskih emiratih, ki miroljubno izvajajo svoje temeljne pravice, povezane s svobodo govora, mnenja in združevanja; poziva oblasti Združenih arabskih emiratov, naj tako ustavijo sedanje zatiranje;

2.  poziva k brezpogojnemu izpustu vseh zapornikov vesti in aktivistov, tudi zagovornikov človekovih pravic, in oblasti Združenih arabskih emiratov poziva, naj poskrbijo, da bodo pripornike, za katere je bilo ugotovljeno, da so kršili zakon, pripeljali pred sodišče, jih obtožili zločina in jim zagotovili pravno pomoč, ki si jo bodo sami izbrali;

3.  poziva oblasti Združenih arabskih emiratov, naj temeljito in nepristransko raziščejo napade in javne grožnje proti Ahmedu Mansurju in vse preostale primere nadlegovanja in napadov;

4.  poziva k spoštovanju vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, med njimi svobodo izražanja, preko spleta in preko tradicionalnih medijev, svobodo združevanja, pravice žensk in enakopravnost med spoloma, boj proti diskriminaciji in pravico do poštenega sojenja;

5.  pozdravlja dejstvo, da so Združeni arabski emirati 19. julija 2012 podpisali Konvencijo Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, in oblasti Združenih arabskih emiratov poziva, naj potrdijo svojo zavezanost k izpolnjevanju obvez, prevzetih s to konvencijo, in opravijo temeljite, nepristranske in neodvisne raziskave navedb o mučenju in navedb, da so posamezniki prisilno izginili;

6.  poziva Združene arabske emirate, naj z ratifikacijo Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, Mednarodnega pakta o gospodarskih, socialnih in kulturnih pravicah in njihovih izbirnih protokolov ter z izdajo stalnega vabila za obisk vsem pooblaščencem ZN za posebni postopek, potrdijo svojo namero glede izpolnjevanja najvišjih standardov spodbujanja in varstva človekovih pravic v skladu s svojo prošnjo za članstvo v Svetu ZN za človekove pravice za obdobje 2013–2015;

7.  obsoja uporabo smrtne kazni v vseh okoliščinah;

8.  pozdravlja sprejetje novega svežnja EU za človekove pravice in poziva evropske institucije, vključno s posebnim predstavnikom EU, naj skupaj s 27 državami članicami sprejmejo konkretne ukrepe, ki bodo zagotovili jasno in načelno politiko EU do Združenih arabskih emiratov. ki bo obravnavala resne kršitve človekovih pravic z demaršami, izjavami za javnost in pobudami Sveta za človekove pravice;

9.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije in evropske institucije, naj v odnosih z vsemi tretjimi državami, vključno s svojimi strateškimi partnericami, človekovim pravicam nameni osrednjo pozornost s posebnim poudarkom na naslednjem ministrskem srečanju med EU in Svetom za sodelovanje v Zalivu;

10.  meni, da je ključnega pomena nadaljevati prizadevanja za tesnejše sodelovanje med EU in Zalivom in spodbujati medsebojno razumevanje in zaupanje; meni, da so redna medparlamentarna srečanja med Parlamentom in njegovimi državami partnericami v tej regiji pomemben forum za oblikovanje konstruktivnega in odprtega dialoga o skupnih vprašanjih;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladi in parlamentu Združenih arabskih emiratov, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisiji, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, visoki komisarki Združenih narodov za človekove pravice in vladam držav članic Sveta za sodelovanje v Zalivu.

(1) UL C 247 E, 17.8.2012, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov