Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2843(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0477/2012

Debatai :

PV 26/10/2012 - 4.2
CRE 26/10/2012 - 4.2

Balsavimas :

PV 26/10/2012 - 6.2
CRE 26/10/2012 - 6.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0401

Priimti tekstai
PDF 226kWORD 64k
Penktadienis, 2012 m. spalio 26 d. - Strasbūras
Mergaičių diskriminacija Pakistane ir ypač Malalos Yousafzai atvejis
P7_TA(2012)0401RC-B7-0477/2012

2012 m. spalio 26 d.Europos Parlamento rezoliucija dėl mergaičių diskriminacijos Pakistane ir ypač Malalos Yousafzai atvejis (2012/2843(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl moterų padėties Afganistane ir Pakistane(1),

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių ir demokratijos Pakistane, ypač į 2011 m. sausio 20 d.(2) ir 2010 m. gegužės 20 d.(3) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. balandžio 18 d. rezoliuciją dėl metinio pranešimo apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje ir Europos Sąjungos politiką šioje srityje, įskaitant poveikį strateginei ES žmogaus teisių politikai(4),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. vyriausiosios įgaliotinės spaudos atstovo pareiškimą dėl pasikėsinimo į jaunos žmogaus teisių gynėjos gyvybę Pakistane,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. už lyčių klausimus atsakingo padalinio „JT Moterys“ vykdomosios direktorės pareiškimą, kuriame ji smerkia Malalos Yousafzai užpuolikus,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 21 d. patvirtintas Tarybos išvadas dėl netolerancijos, diskriminacijos ir smurto dėl religijos ar tikėjimo,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo mėn. parengtą penkiametį ES ir Pakistano veiklos planą, kuriame nustatyti tokie prioritetai kaip geras valdymas, bendradarbiavimas moterų įgalinimo srityje ir dialogas žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas dėl Pakistano, kuriose pakartojami ES lūkesčiai, susiję su žmogaus teisių skatinimu ir jų laikymusi,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Ypatingas dėmesys vaikų klausimui ES vykdant išorės veiksmus“ (COM(2008)0055),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos (VŽTD) 26 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo (CEDAW) ir į 1993 m. gruodžio 20 d. Jungtinių Tautų deklaraciją dėl smurto prieš moteris panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1325 (2000) ir Nr. 1820 (2008) dėl moterų padėties, taikos ir saugumo ir JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1888 (2009) dėl lytinio smurto prieš moteris ir vaikus ginkluoto konflikto metu, kurioje pabrėžiama visų valstybių atsakomybė siekiant sustabdyti nebaudžiamumą ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, atsakingus už nusikaltimus žmoniškumui ir už karo nusikaltimus, įskaitant ir susijusius su seksualiniu ir kitokiu smurtu prieš moteris ir mergaites,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2012 m. spalio 9 d. Malala Yousafzai, 14 m. mergina iš Svato upės slėnio, važiuodama namo mokyklos autobusu, buvo pašauta į galvą ir kaklą ir rimtai sužeista, kitos dvi merginos taip pat buvo sužeistos;

B.  kadangi Malala Yousafzai, nuo 11 m. pradėjusi rašyti tinklaraštį, tapo nacionalinio pasipriešinimo talibų pastangoms neleisti mergaitėms gauti išsilavinimo simboliu. 2011 m. gruodžio mėn. ji buvo apdovanota Nacionaline jaunimo taikos premija, kuri jos garbei buvo pervadinta Nacionaline Malalos taikos premija;

C.  kadangi grupuotė „Tehreek-e- Taliban Pakistan“ prisiėmė atsakomybę už šį išpuolį ir po įvykio paskelbė pranešimą, kuriame teigiama, kad privaloma žudyti bet ką, kas rengia kampaniją prieš islamo teisę ir kad grupuotė dar mėgins nužudyti Yousafzai, jei ji pasveiktų po sužalojimų;

D.  kadangi Pakistane ir daugelyje kitų musulmoniškų šalių vyko protesto akcijos, kuriose buvo išreikštas solidarumas ir pagarba Malalai Yousafzai ir pasmerktas žiaurus talibų išpuolis;

E.  kadangi saugumo pajėgos sureagavo, sulaikydami šio nusikaltimo įtariamuosius, ir kadangi Pakistano parlamentas diskutavo dėl pasiūlymo pasmerkti išpuolį, tačiau tam pasipriešino pagrindinė opozicijos partija Pakistano musulmonų lyga-N;

F.  kadangi 12 mėnesių prieš išpuolį prieš Malalą Yousafzai buvo nužudytos žmogaus teisių gynėjos Parida Afridi ir Zarteef Afridi, manoma, kad dėl jų darbo moterų gerovės ir švietimo srityje;

G.  kadangi per pastaruosius mėnesius Pakistane buvo nuolat stebimi ginkluotų grupuočių išpuoliai pasitelkiant teroro taktiką, kurie buvo veikiami ir (arba) susiję su Talibanu arba tinklu „Al Kaida“, įskaitant TTP, šių išpuolių tikslu dažnai būdavo vyriausybiniai pastatai, mokyklos ir civiliai, taip pat vaikai, Šiaurės vakarų pasienio provincijoje (Khyber-Pakhtunkhwa) ir Pakistano federacijos principu valdomose genčių srityse bei urbanistiniuose centruose;

H.  kadangi 2011 m. buvo pranešama apie 11 atvejų, kai ginkluotos grupuotės panaudodavo vaikus savižudžių išpuoliams, vaikai dažnai nukentėdavo nuo atsitiktinių išpuolių, taip pat savadarbės sprogdinimo įrangos ir savižudžių sprogdinimų, iš viso nurodytu laikotarpiu 57 vaikai žuvo nuo sausumos minų, likusių nuo karo sprogmenų, savadarbės sprogdinimo įrangos, bombų sprogimų, apšaudymų ir suplanuotų išpuolių ir manoma, kad 2011 m. rugsėjo 13 d. TTP užpuolė mokyklos autobusą Šiaurės vakarų pasienio provincijoje (Khyber-Pakhtunkhwa) ir nužudė 4 vaikus;

I.  kadangi vyriausybės apskaičiavimais 2012 m. dėl konfliktų su talibais Šiaurės vakarų pasienio provincijoje (Khyber-Pakhtunkhwa) buvo sugriautos 246 mokyklos (59 mergaičių mokyklos ir 187 berniukų mokyklos) ir sugadintos 763 mokyklos (244 mergaičių mokyklos ir 519 berniukų mokyklos), dėl to tūkstančiai vaikų neturi galimybės gauti išsilavinimą;

J.  kadangi nuo 2009 m. iki šiol mergaičių mokyklos nuolat būdavo tiesioginiai ginkluotų grupuočių taikiniai sprogdinant bombas ir savadarbė sprogdinimo įrangą, dėl to 2011 m. Šiaurės vakarų pasienio provincijoje (Khyber-Pakhtunkhwa) ir Pakistano federacijos principu valdomose genčių srityse 152 atvejais buvo visiškai arba iš dalies sugriauti mokyklos pastatai; kadangi pranešama, kad šie išpuoliai – tai kerštas už karines operacijas regione ir pasipriešinimo pasaulietiniam išsilavinimui ir mergaičių išsilavinimui išraiška; kadangi naujausias išpuolis mergaičių mokykloje įvyko 2012 m. rugsėjo 25 d. Charsadda vietovėje;

K.  kadangi daugelio Pakistano moterų ir mergaičių padėtis vis dar labai rimta, o Pakistanas užima trečią vietą tarp pavojingiausių moterims vietų pasaulyje pagal vad. lyčių nelygybės indeksą (angl. Global Gender Gap Index);

L.  kadangi 2012 m. spalio 16 d. paskelbta Unesco programos „Švietimas visiems“ pasaulinė stebėsenos ataskaita atskleidė, kad Pakistanas sumažino išlaidas švietimui, kurios šiuo metu nesiekia net 2,3 proc. BVP, nepaisant to, kad mokyklos nelankančių mergaičių skaičius Pakistane antras pagal dydį pasaulyje;

M.  kadangi mergaitės dažnai kenčia nuo smurto šeimoje, priverstinių santuokų bei tampa prekybos žmonėmis aukomis arba jomis prekiaujama sprendžiant ginčus;

N.  kadangi dažniausiai smurto prieš moterys arba mergaites kaltininkai nenubaudžiami;

O.  kadangi, nepaisant to, kad Pakistane galioja moteris diskriminuojantys įstatymai, 2011 m. ir 2012 m. Pakistano vyriausybė priėmė naujus teisės aktus siekiant veiksmingiau spręsti moterų diskriminacijos ir smurto prieš moteris problemas, įskaitant įstatymą, kuriuo draudžiamos priverstinės santuokos, moterų bauginimas darbo vietoje ir namuose bei apipylimas rūgštimi; kadangi šie įstatymai dar neįsigaliojo ir nevykdomi;

P.  kadangi talibų kontrolės sugriežtinimas tam tikrose teritorijose turi moterims ir mergaitėms rimtų neigiamų padarinių, kurios neleidžia joms pasinaudoti savo teisėmis;

Q.  kadangi 2012 m. kovo mėn. penkmečiui parengtame veiklos plane ES dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą kurti tvirtą, ilgalaikę bei pagrįstą abipusiais interesais ir bendromis vertybėmis partnerystę su Pakistanu, ir remti Pakistano demokratines institucijas ir civilinę vyriausybę bei pilietinę visuomenę;

R.  kadangi ES, būdama pasiruošusi bendradarbiauti, tikisi, kad Pakistanas laikysis savo tarptautinių įsipareigojimų, ypač saugumo ir žmogaus teisių, įskaitant moterų teises, srityje;

S.  kadangi 2012 m. birželio 5 d. ES ir Pakistanas paskelbė apie Iniciatyvinio komiteto kovos prieš terorizmą klausimais steigimą siekiant glaudesnio bendradarbiavimo kovojant su terorizmu;

T.  kadangi Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje teigiama, kad demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms bei pilietinėms laisvėms skatinimas yra pagrindiniai Europos Sąjungos principai ir tikslai, sudarantys bendrą jos santykių su trečiosiomis šalimis pagrindą; kadangi ES pagalba prekybai ir vystymuisi priklauso nuo to, ar gerbiamos žmogaus teisės ir mažumų teisės;

1.  griežtai smerkia žiaurų Malalos Yousafzai užpuolimą ir rimtus dvejų jos klasiokių sužalojimus, pažymėdamas, kad šis išpuolis – šiurkštus vaiko teisių pažeidimas, taip pat esminių žmogaus teisių pažeidimas ir visų žmogaus teisių gynėjų Pakistane įžeidimas;

2.  išreiškia savo susižavėjimą ir pripažįsta Malalos Yousafzai drąsą ir ryžtingumą, su kuriais ji nuo labai jauno amžiaus įstojo į kovą už mergaičių teises gauti išsilavinimą ir atlieka modelio vaidmenį daugeliui jos bendraamžių mergaičių; teigiamai vertina skubius Pakistano karinių gydytojų ir JK gydytojų gydymo veiksmus ir labai tikisi, kad ji galės visiškai atsigauti po rimtų sužalojimų;

3.  teigiamai vertina tai, kad išpuolį griežtai pasmerkė didžioji Pakistano visuomenės dalis, islamo mokslininkai ir dauguma pagrindinių politinių partijų; ragina visas politines partijas griežtai pasmerkti TTP, kuri prisiėmė atsakomybę už išpuolimą;

4.  remia visas pakistaniečių šeimas, kurios ragina dukras gauti išsilavinimą;

5.  ragina Pakistano vyriausybę užtikrinti Malalos Yousafzai ir jos šeimos saugumą ir patraukti už užpuolimą atsakingus asmenis atsakomybėn; ragina Pakistano vyriausybę taip pat užtikrinti kitų žmogaus teisių aktyvistų, ypač aktyviai visuomeniniame gyvenime ir politikoje dalyvaujančių moterų ir mergaičių, kurios gavo talibų ir kitų ekstremistų grupuočių grasinimų, saugumą; išreiškia susirūpinimą dėl grasinimų, 17 metų Hinnai Khan ir jos šeimai apie kuriuos pranešama;

6.  yra giliai susirūpinęs dėl mergaičių ir moterų padėties ir dėl besikartojančių pranešimų apie vaikų ir moterų teisių pažeidimus Pakistane, įskaitant pranešimus apie ginkluotų grupuočių vaikų panaudojimą savižudžių išpuoliams vykdyti; pabrėžia, kad būtina skubiai atkreipti atidesnį tarptautinės bendruomenės dėmesį į moterų ir mergaičių padėtį Pakistane;

7.  yra giliai susirūpinęs dėl didėjančios ekstremistų vykdomo smurto tendencijos, kuri kelia rimtą pavojų moterims ir mergaitėms, dėl bauginimo ir smurto panaudojimo, kai buvo sprogdinamos mergaičių mokyklos ir moterų išplakimo kai kuriose Šiaurės vakarų pasienio provincijos (Khyber-Pakhtunkhwa) ir Pakistano federacijos principu valdomose genčių srityse;

8.  ragina Pakistano valdžios institucijas nubausti asmenis ir grupuotes, kurios inicijuoja smurtą, ypač raginimais žudyti asmenis ir grupes, su kuriais jie nesutinka;

9.  Reikalauja, kad Pakistano vyriausybė dėtų daugiau pastangų siekiant rasti šimtus, arba net tūkstančius prievartinio dingimo Pakistane aukų, įskaitant vaikus, taip pat mergaites, kurioms vos 9–10 metų; ragina paskelbti vidinio vyriausybinio tyrimo išvadas apie šios problemos mastą;

10.  teigiamai vertina 2012 m. sausio 10 d. Pakistano federacijos principu valdomose genčių srityse pradėtą įgyvendinti vaikų apsaugos politiką, kuria siekiama įgyvendinti saugumo paslaugų planą ir vaikų apsaugos padalinius visose Pakistano federacijos principu valdomų genčių sričių agentūrose;

11.  teigiamai vertina tai, kad 2010 m. vaiko apsaugos aktą, kuris jau įsigaliojo Šiaurės vakarų pasienio provincijoje (Khyber-Pakhtunkhwa), pradės taikyti ir Pakistano federacijos principu valdomose genčių srityse, įskaitant Svato slėnį, kur jis įsigalioja iš karto; tikisi, kad veiksmingas šio akto įgyvendinimas prisidės prie teisės viršenybės Pakistano federacijos principu valdomose genčių srityse;

12.  ragina Pakistano vyriausybę panaudoti dabartinius impulsus siekiant iš tikrųjų pagerinti moterų ir mergaičių teises, persvarstyti ir pertvarkyti Hudud įsakų dalis, įrodymų įstatymą, Vaikų vedybų ribojimo aktą ir kitus teisės aktus, kuriuose pažeidžiamas moterų statusas ir teisės ir įteisinama moterų priklausomybė;

13.  teigiamai vertina Pakistano vyriausybės 2011 m. ir 2012 m. priimtus naujus teisės aktus siekiant veiksmingiau spręsti moterų diskriminacijos ir smurto prieš moteris problemas ir ragina vyriausybę užtikrinti tinkamą šių naujų teisės aktų įgyvendinimą ir vykdymą;

14.  ragina Pakistano vyriausybę glaudžiai bendradarbiauti su JT ir ES vykdant Tūkstantmečio vystimosi tikslus, ypač 2 tikslą, pagal kurį „iki 2015 m. visi vaikai, mergaitės ir berniukai galės baigti visą pradinės mokyklos programą“; ragina Pakistano vyriausybę pirmenybės tvarka padidinti mokyklą lankančių mergaičių skaičių ir užtikrinti jų saugumą švietimo įstaigoje;

15.  ragina Pakistano vyriausybę padidinti valstybinių mokyklų finansavimą ir imtis veiksmingų priemonių siekiant parengti privalomą standartizuotą bazinio išsilavinimo mokymo programą ir nustatyti patikrų tvarką visuose privačioje arba valstybės nuosavybėje esančioms madrasoms, kurios dažnai yra vienintelis išsilavinimo šaltinis, ypač kaimo vietovėse;

16.  ragina Komisiją kartu su Pakistano vyriausybe kaip vystymosi pagalbos politikos elementą parengti švietimo programas, kuriomis būtų gerinamas Pakistano moterų raštingumo ir išsilavinimo lygis;

17.  ragina Komisiją ir Tarybą bei tarptautinę bendruomenę ženkliai padidinti lėšas pastangoms, dedamoms siekiant apsaugoti moteris ir mergaites nuo išprievartavimo, prievartos ir smurto namuose, taip pat remti priemones, kuriomis būtų skatinami pilietinės visuomenės judėjimai, kovojantys prieš moterų ir mergaičių diskriminaciją;

18.  ragina Komisiją vykdyti savo įsipareigojimą vaikams, įtvirtintą jos komunikate „Ypatingas dėmesys vaikų klausimui ES vykdant išorės veiksmus“, ir užtikrinti, kad ES dėtų visas įmanomas pastangas siekiant skatinti vaikų teises ir jų laikytis;

19.  primygtinai reikalauja, kad visuose žmogaus teisių dialoguose būtų atvirai keliami moterų ir vaikų teisių klausimai, ypač siekiant mažinti ir panaikinti bet kokios formos diskriminaciją ir smurtą prieš moteris ir mergaites, ypač priverstines vedybas, smurtą namuose ir moterų žudymą, taip pat primygtinai reikalauja atmesti bet kokius pasiteisinimus, grindžiamus bet kokiais papročiais, tradicijomis arba religiniais motyvais, kuriais bandoma išvengti pareigos išgyvendinti tokį žiaurų elgesį; mano, kad priverstinių vaikų santuokų praktikos prevencija labai svarbi užtikrinant esminių paauglių mergaičių teisių paisymą Pakistane;

20.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą politiniame dialoge su Pakistanu toliau skirti dėmesį religinės tolerancijos visuomenėje klausimui, kadangi šis klausimas itin svarbus nenutrūkstamai kovojant su religiniu ekstremizmu;

21.  ragina kompetentingas ES institucijas primygtinai reikalauti, kad Pakistano vyriausybė privalo laikytis demokratijos ir žmogaus teisių nuostatos, įtrauktos į Europos Sąjungos ir Pakistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo susitarimą; pakartoja savo raginimą Europos išorės veiksmų tarnybai ir ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais visų pirma reguliariai teikti ataskaitas apie bendradarbiavimo susitarimo ir demokratijos bei žmogaus teisių išlygų įgyvendinimą, įskaitant moterų ir vaikų teisių paisymą;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT padaliniui „Moterys“, JT Žmogaus teisių tarybai ir Pakistano vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0591.
(2) OL C 136 E, 2012 5 11, p. 90.
(3) OL C 161 E, 2011 5 31, p. 147.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0126.

Teisinė informacija - Privatumo politika