Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2843(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0477/2012

Rozpravy :

PV 26/10/2012 - 4.2
CRE 26/10/2012 - 4.2

Hlasovanie :

PV 26/10/2012 - 6.2
CRE 26/10/2012 - 6.2

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0401

Prijaté texty
PDF 231kWORD 66k
Piatok, 26. októbra 2012 - Štrasburg
Diskriminácia dievčat v Pakistane, najmä prípad Malaly Jusafzajovej
P7_TA(2012)0401RC-B7-0477/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. októbra 2012 o diskriminácii dievčat v Pakistane, najmä v prípade Malaly Jusafzajovej (2012/2843(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o situácii žien v Afganistane a Pakistane(1),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o ľudských právach a demokracii v Pakistane, najmä uznesenia z 20. januára 2011(2) a 20. mája 2010(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. apríla 2012 o výročnej správe o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky z 10. októbra 2012 o streľbe na mladého ochrancu ľudských práv v Pakistane,

–  so zreteľom na vyhlásenie výkonného riaditeľa orgánu OSN Ženy z 10. októbra 2012 odsudzujúce útok na Malalu Jusafzajovú,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady o neznášanlivosti, diskriminácii a násilí na základe náboženstva alebo viery prijaté 21. februára 2011,

–  so zreteľom na päťročný plán angažovanosti EÚ a Pakistanu z marca 2012 obsahujúci priority, ako napr. dobrá verejná správa, spolupráca v oblasti posilňovania postavenia žien a dialógu v oblasti ľudských práv,

–  so zreteľom na závery Rady o Pakistane z 25. júna 2012, v ktorých boli opätovne zdôraznené očakávania EÚ v súvislosti s presadzovaním a dodržiavaním ľudských práv,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ (COM(2008)0055),

–  so zreteľom na článok 26 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z 18. decembra 1979 a Deklaráciu Organizácie Spojených národov o odstránení násilia páchaného na ženách z 20. decembra 1993,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, mieri a bezpečnosti a na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1888 (2009) o sexuálnom násilí páchanom na ženách a deťoch v ozbrojených konfliktoch, ktorá zdôrazňuje zodpovednosť všetkých štátov za skoncovanie s beztrestnosťou a trestné stíhanie páchateľov zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vrátane zločinov súvisiacich so sexuálnym a iným násilím páchanom na ženách a dievčatách,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 9. októbra 2012 si skupina útočníkov vyhliadla v školskom autobuse štrnásťročné dievča z údolia Swat Malalu Jusafzajovú, ktorá sa vracala domov, a ktorej strelili do hlavy a do krku, pričom ju vážne zranili, a keďže pri tomto útoku utrpeli zranenia aj dve ďalšie dievčatá,

B.  keďže Malala Jusafzajová sa vďaka svojim príspevkom do blogov, ktoré písala od svojich 11 rokov, stala národným symbolom odporu proti snahám Talibanu odoprieť dievčatám vzdelanie, za čo jej v decembri 2011 bola udelená národná cena mieru pre mládež, ktorá bola na jej poctu premenovaná na národnú cenu mieru Malaly Jusafzajovej,

C.  keďže k zodpovednosti za tento útok sa prihlásila teroristická skupina Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tvrdiac, že bolo nevyhnutné zabiť niekoho, kto vedie kampaň proti islamskému právu, a že hnutie sa Malalu Jusafzajovú znova pokúsi zabiť, ak sa zo svojich zranení zotaví,

D.  keďže v Pakistane a mnohých iných moslimských krajinách sa na základe obdivu k Malale Jusafzajovej zdvihla vlna protestov ako vyjadrenie solidarity s jej prípadom a odsúdenie tohto brutálneho útoku Talibanu,

E.  keďže bezpečnostné sily reagovali zatknutím mnohých osôb podozrivých zo spáchania tohto trestného činu a keďže pakistanský parlament prerokoval návrh na odsúdenie tohto útoku, čo sa však stretlo s odporom hlavnej opozičnej strany Pakistanskej moslimskej ligy (N),

F.  keďže útoku na Malalu Jusafzajovú počas posledných dvanástich mesiacov predchádzali vraždy ochrancov ľudských práv Faridy Afridiovej a Zartifa Afridiho údajne za ich prácu pre dobré životné podmienky a vzdelanie žien,

G.  keďže v Pakistane sa v posledných mesiacoch opäť uskutočnili útoky ozbrojených skupín uchyľujúci sa k teroristickej taktike, ktoré sú ovplyvnené Talibanom či al-Káidou alebo napojené na tieto organizácie, pričom jednou z týchto skupín bola TTP, a keďže tieto útoky boli často namierené na vládne budovy, školy a civilistov vrátane detí, v Khyber Pakhtunkhwa, federálne spravovaných kmeňových územiach (FATA) a mestských centrách,

H.  keďže v roku 2011 bolo hlásených 11 prípadov, kedy ozbrojené skupiny využili ku svojim samovražedným útokom deti a deti sa aj naďalej stávali obeťami náhodných útokov a to aj prostredníctvom improvizovaných výbušných zariadení a samovražedných atentátov, pričom 57 detí bolo v uvedenom roku zabitých pri výbuchu mín, výbušných pozostatkov z vojny a improvizovaných výbušných zariadení alebo v dôsledku bombových útokov a ostreľovania alebo v dôsledku cielených útokov, a keďže 13. septembra 2011 skupina TTP údajne napadla školský autobus v Khyber Pakhtunkhwa a zabila štyri deti,

I.  keďže podľa údajov vlády bolo v roku 2012 v provincii Khyber Pakhtunkhwa zničených 246 škôl (59 dievčenských škôl a 187 chlapčenských škôl) a 763 škôl bolo poškodených (244 dievčenských škôl a 519 chlapčenských škôl) v dôsledku konfliktu s Talibanom, čo spôsobilo, že tisícky detí prišli o prístup k vzdelaniu,

J.  keďže dievčenské školy sa od roku 2009 často stávajú priamym terčom ozbrojených skupín pri bombových útokoch či útokoch vykonávaných improvizovanými výbušnými zariadeniami, čo v roku 2011 viedlo k 152 prípadom čiastočného alebo úplného zničenia školských zariadení vo FATA a Khyber-Pakhtunkhwa; keďže zámerom útokov bola údajne pomsta za vojenské operácie v tejto oblasti a predstavovali formu opozície voči laickému vzdelávaniu a vzdelávaniu dievčat; keďže posledný útok na dievčenské školy sa uskutočnil 25. septembra 2012 v oblasti Charsadda,

K.  keďže situácia je pre mnoho žien a dievčat v Pakistane naďalej veľmi vážna a keďže Pakistan bol v indexe Global Gender Gap označený za tretie najnebezpečnejšie miesto pre ženy na svete,

L.  keďže z celosvetovej monitorovacej správy UNESCO o Vzdelaní pre všetkých (EFA) zo 16. októbra 2012 vyplýva, že Pakistan znížil výdavky na vzdelávania na menej ako 2,3 % hrubého národného produktu (HNP) napriek tomu, že má celosvetovo druhý najvyšší počet dievčat, ktoré nie sú zapojené do školskej dochádzky,

M.  keďže dievčatá sú aj naďalej často obeťami domáceho násilia, obchodovania s ľuďmi a nútených sobášov alebo obeťami predaja v rámci urovnávania sporov,

N.  keďže páchatelia násilia na ženách a dievčatách nie sú vo väčšine prípadov stíhaní,

O.  keďže napriek tomu, že v Pakistane je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré sú voči ženám diskriminačné, pakistanská vláda v rokoch 2011 a 2012 zaviedla nové právne predpisy s cieľom bojovať proti diskriminácii a násiliu páchanému na ženách účinnejšie, ktoré zahŕňajú aj právne predpisy proti núteným sobášom, obťažovaniu žien na pracovisku a v ich domovoch a útokom na ženy kyselinou; keďže sa tieto právne predpisy stále nezačali vykonávať ani presadzovať,

P.  keďže rozširovanie kontroly Talibanu nad niektorými územiami má na ženy a dievčatá negatívny vplyv a bráni im v uplatňovaní ich práv,

Q.  keďže EÚ vo svojom päťročnom pláne angažovanosti z marca 2012 opätovne potvrdila svoj záväzok vybudovať silné, dlhotrvajúce partnerstvo s Pakistanom založené na vzájomných záujmoch a spoločných hodnotách a podporovať jeho demokratické inštitúcie a civilnú vládu i občiansku spoločnosť,

R.  keďže sa vzhľadom na pripravenosť EÚ pokračovať v spolupráci počíta s tým, že Pakistan bude dodržiavať svoje medzinárodné záväzky, najmä v oblasti bezpečnosti a ľudských práv vrátane práv žien,

S.  keďže 5. júna 2012 EÚ a Pakistan oznámili, že sa zriadil riadiaci výbor pre boj proti terorizmu, ktorého cieľom je užšia spolupráca v tejto oblasti,

T.  keďže v článku 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že presadzovanie demokracie a dodržiavanie ľudských práv a občianskych slobôd sú základnými zásadami a cieľmi Európskej únie a predstavujú spoločný základ jej vzťahov s tretími krajinami; keďže pomoc EÚ v oblasti obchodu a rozvoja závisí od rešpektovania ľudských práv a práv menšín,

1.  dôrazne odsudzuje násilný útok na Malalu Jusafzajovú a vážne zranenia, ktoré boli spôsobené jej dvom spolužiačkam, a konštatuje, že tento útok predstavuje závažné porušenie práv dieťaťa, ako aj útok na základné ľudské hodnoty a na všetkých ochrancov ľudských práv v Pakistane;

2.  vyjadruje svoj obdiv a uznanie odvahe a odhodlaniu, s ktorými sa Malala Jusafzajová už od útleho veku zapojila do boja za právo dievčat na vzdelanie a stala sa vzorom pre mnoho dievčat v jej veku; víta rýchly zákrok vojenských lekárov v Pakistane aj lekárov v Spojenom kráľovstve a pevne dúfa, že sa Malala Jusafzajová zo svojich vážnych zranení úplne zotaví;

3.  víta všeobecné odsúdenie tohto útoku veľkou časťou pakistanskej spoločnosti, islamskými učencami aj väčšinou hlavných politických strán; vyzýva všetky politické strany, aby jasne odsúdili organizáciu TTP, ktorá sa prihlásila k zodpovednosti za tento útok;

4.  vyjadruje svoju podporu všetkým pakistanským rodinám, ktoré podporujú vzdelávanie svojich dcér;

5.  vyzýva pakistanskú vládu, aby zaistila bezpečnosť Malaly Jusafzajovej a jej rodiny a postavila pred súd osoby zodpovedné za tento útok; vyzýva pakistanskú vládu, aby zaistila bezpečnosť ďalších aktivistov za ľudské práva, najmä žien a dievčat, ktoré sa aktívne zapájajú do spoločenských a politických aktivít, ktorým sa Taliban a iné extrémistické skupiny vyhrážajú; vyjadruje svoje znepokojenie nad hláseným vyhrážaním sa 17-ročnej Hinne Khan a jej rodine;

6.  je hlboko znepokojený situáciou žien a dievčat a opakovanými správami o porušovaní práv detí a žien v Pakistane vrátane správ o tom, že ozbrojené skupiny využívajú deti na vykonávanie samovražedných útokov; zdôrazňuje, že situácii žien a dievčat v Pakistane treba urgentne venovať väčšiu pozornosť na medzinárodnej úrovni;

7.  je hlboko znepokojený zhoršujúcim sa vývojom smerom k násilnému extrémizmu, ktorý predstavuje závažnú hrozbu pre ženy a dievčatá, a používaním zastrašovania a násilia, ktoré už malo za následok vyhodenie dievčenských škôl do vzduchu a bičovanie žien v niektorých častiach FATA a Khyber Pakhtunkhwa;

8.  naliehavo vyzýva pakistanské orgány, aby trestne stíhali jednotlivcov a skupiny podnecujúce násilie, najmä tých/tie, ktorý/-é vyzývajú na zabíjanie jednotlivcov a skupín, s ktorými nesúhlasia;

9.  žiada, aby pakistanská vláda vynaložila oveľa väčšie úsilie na nájdenie stoviek, ak nie tisícok obetí násilných zmiznutí v Pakistane vrátane detí, z ktorých niektoré sú dievčatá, ktoré majú iba deväť alebo desať rokov; žiada, aby sa zverejnili výsledky interných vládnych vyšetrovaní týkajúcich sa rozsahu tohto problému;

10.  víta politiku na ochranu dieťaťa vo FATA, ktorá bola zavedená 10. januára 2012 s cieľom uplatňovať plán týkajúci ochranných služieb a jednotiek na ochranu dieťaťa vo všetkých agentúrach FATA;

11.  víta skutočnosť, že rozsah pôsobnosti zákona na ochranu dieťaťa z roku 2010, ktorý je už v platnosti v provincii Khyber Pakhtunkhwa, má byť teraz s okamžitou platnosťou rozšírený aj na provinciálne spravované kmeňové územia (PATA), vrátane Swat; očakáva, že účinné uplatňovanie tohto zákona pomôže zaviesť na územiach PATA vládu zákona;

12.  naliehavo vyzýva pakistanskú vládu, aby danú situáciu využila k skutočnému zlepšeniu práv žien a dievčat, a to tak, že preskúma a zreformuje časti nariadenia Hudood, zákona o dôkaznom konaní, zákona o obmedzení detských sobášov a iných právnych predpisov, ktoré porušujú postavenie a práva žien, pričom im priznávajú podriadené postavenie v zákone;

13.  víta skutočnosť, že pakistanská vláda zaviedla v rokoch 2011 a 2012 nové právne predpisy s cieľom bojovať proti diskriminácii žien a násiliu páchanému na ženách efektívnejším spôsobom, a vyzýva ju, aby zabezpečila, že sa tieto nové zákony budú skutočne uplatňovať a presadzovať;

14.  naliehavo vyzýva pakistanskú vládu, aby úzko spolupracovala s OSN a EÚ na plnení rozvojových cieľov tisícročia, najmä cieľa 2, ktorým sa má zabezpečiť, aby „do roku 2015 mohli deti na celom svete, chlapci i dievčatá, dokončiť úplnú základnú školskú dochádzku“; vyzýva pakistanskú vládu, aby si ako prioritu stanovila zvýšenie počtu dievčat, ktoré sú zapojené do školského vzdelávania, a zaručila im bezpečnosť pri získavaní vzdelania;

15.  vyzýva pakistanskú vládu, aby zvýšila financovanie štátnych škôl a prijala účinné opatrenia s cieľom zaviesť povinné štandardné učebné osnovy pre základné vzdelávanie a inšpekčný režim vzťahujúci sa na všetky súkromné alebo štátne madrasy, ktoré sú často jediným zdrojom vzdelania, najmä vo vidieckych oblastiach;

16.  vyzýva Komisiu, aby v rámci svojej politiky rozvojovej pomoci vytvorila spolu s pakistanskou vládou vzdelávacie programy zamerané na zlepšenie gramotnosti a vzdelania žien v Pakistane;

17.  naliehavo vyzýva Európsku komisiu a Radu, ako aj medzinárodné spoločenstvo, aby výrazne posilnili finančné prostriedky zamerané na úsilie o ochranu žien a dievčat pred znásilnením, zneužívaním a domácim násilím a aby podporili opatrenia umožňujúce hnutia občianskej spoločnosti proti diskriminácii žien a dievčat;

18.  vyzýva Komisiu, aby splnila svoj záväzok voči deťom, ktorý prijala vo svojom oznámení s názvom Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ, a aby zabezpečila, že EÚ vykoná maximum na podporu a ochranu práv detí;

19.  trvá na tom, že by bolo treba výslovne sa zamerať na práva žien a detí vo všetkých dialógoch o ľudských právach, a to najmä na otázku boja proti všetkým formám diskriminácie a násilia voči ženám a dievčatám, najmä nútených manželstiev, domáceho násilia a vyvražďovania žien, a rovnako trvá na tom, že by sa malo odmietať odvolávanie sa na akýkoľvek zvyk, tradíciu alebo akékoľvek náboženské cítenie s cieľom vyhnúť sa povinnosti odstrániť takéto kruté zaobchádzanie; domnieva sa, že prevencia detských sobášov je kľúčová, ak sa má zaistiť dodržiavanie základných práv dospievajúcich dievčat v Pakistane;

20.  vyzýva príslušné orgány EÚ, aby naďalej zdôrazňovali otázku náboženskej tolerancie v spoločnosti v rámci svojho politického dialógu s Pakistanom, pretože tento problém má kľúčový význam pre dlhodobý boj proti islamistickému extrémizmu;

21.  naliehavo vyzýva príslušné orgány EÚ, aby trvali na tom, že pakistanská vláda musí podporovať doložku o demokracii a ľudských právach zakotvenú v Dohode o spolupráci medzi Európskou úniou a Pakistanskou islamskou republikou; opätovne vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a najmä osobitného splnomocnenca EÚ pre ľudské práva, aby pravidelne predkladali správu o vykonávaní dohody o spolupráci a doložky o demokracii a ľudských právach vrátane uplatňovania práv žien a detí;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, orgánu OSN Ženy, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Pakistanu.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0591.
(2) Ú. v. EÚ C 136 E, 11.5.2012, s. 90.
(3) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 147.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2012)0126.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia