Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2844(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0478/2012

Разисквания :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Гласувания :

PV 26/10/2012 - 6.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0402

Приети текстове
PDF 287kWORD 51k
Петък, 26 октомври 2012 г. - Страсбург
Положението в Камбоджа
P7_TA(2012)0402RC-B7-0478/2012

Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2012 г. относно положението в Камбоджа (2012/2844(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН от 16 юли и 24 септември 2012 г. относно положението с правата на човека в Камбоджа,

–  като взе предвид заседанието на Съвета на ООН по правата на човека от 24 септември 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 1 октомври 2012 г. относно съдебните решения по дела срещу защитници на правата на човека в Камбоджа,

–  като взе предвид препоръките в доклада на мисията на ЕС за наблюдение на избори относно изборите за народно събрание от 27 юли 2008 г. в Камбоджа,

–  като взе предвид съвместното писмо на десет неправителствени организации до г-н Де Гухт, член на Комисията, отговарящ за търговията, от 1 октомври 2012 г.,

–  като взе предвид търговската схема на ЕС „Всичко освен оръжие“, чрез която на всички най-слабо развити страни, включително Камбоджа, се предоставя свободен достъп за износ на всякакви продукти за ЕС освен оръжия и въоръжение,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права, по които Камбоджа е страна,

–  като взе предвид Декларацията на ООН от 1998 г. относно защитниците на правата на човека,

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество, сключено през 1997 г. между Европейската общност и Кралство Камбоджа(1), по-специално член 1 (спазване на правата на човека) и член 19 (неизпълнение на споразумението) от него, както и приложение 1 относно член 19 (суспендиране на споразумението в случай на нарушение на член 1 от някоя от страните) към него,

–  като взе предвид декларацията на Организацията на обединените нации за правата на коренното население, приета на 13 септември 2007 г. на 62-то заседание на Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Камбоджа, и по-специално резолюцията от 21 октомври 2010 г.(2),

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в последния доклад на специалния докладчик на ООН относно правата на човека в Камбоджа се признава, че след две десетилетия на конфликт и след сключването на Парижкото споразумение за мир през 1991 г. Камбоджа отбеляза напредък в укрепването на демокрацията, правата на човека и правовата държава;

Б.  като има предвид, че на 1 октомври 2012 г. Градският съд в Пном Пен произнесе осъдителни присъди срещу защитниците на правата на човека, обвинени в престъпление срещу държавата – Mom Sonando, ръководител на Сдружението на демократите в Камбоджа и директор на радио „Beehive“, и неговите съответници, Phorn Sreoun, Touch Ream и Kann Sovann;

В.  като има предвид, че силите за сигурност продължават да употребяват прекомерна сила срещу протестиращите; като има предвид, че на 26 април 2012 г. Chut Wutty, виден защитник на околната среда, който разследваше случаи на незаконна сеч, беше застрелян от полицията; като има предвид, че на 22 май 2012 г. тринадесет активистки от района на Boeung Kak бяха произволно арестувани и осъдени на дългогодишно лишаване от свобода след провеждането на мирна демонстрация на територията на строителен обект, който засяга тяхната общност; като има предвид, че вследствие на оказания международен натиск те бяха освободени, но присъдите им не бяха отменени; като има предвид, че на 16 май 2012 г. 14-годишно момиче, Heng Chantha, беше застреляно от силите за сигурност и по случая не се води разследване;

Г.  като има предвид, че вследствие на правителствената политика на концесии на земи за икономически цели през последните десет години най-малко 400 000 хора са били разселени и лишени от своята земя, дом и поминък от органите на властта и предприятия, което доведе до насилствени сблъсъци с общностите и задълбочи бедността;

Д.  като има предвид, че от август 2012 г. насам правителството на Камбоджа е предоставило най-малко 2 157 744 хектара под формата на концесии на земи за икономически цели на над 200 дружества, често пъти в нарушение на разпоредбите на Закона за земята от 2001 г. и заобикаляйки правните защитни мерки като например задължението да не се предоставят концесии в защитени зони, осъществяването на оценка на социалното въздействие и получаването на доброволно, предварително и информирано съгласие от местните общности;

Е.  като има предвид, че министър-председателят Hun Sen издаде през май 2012 г. директива за въвеждането на мораториум върху новите концесии на земи за икономически цели, с която разпореди също така да се направи преглед на действащите концесии; като има предвид, че независимо от директивата са предоставени най-малко 12 нови концесии, тъй като пропуск в директивата допуска сключването на нови споразумения за концесии на земи, преговорите за които са били в напреднал стадий или за които е било постигнато принципно споразумение; като има предвид, че не е осъществен действителен преглед на действащите концесии на земи и никоя от проблемните концесии не е отменена;

Ж.  като има предвид, че съгласно основните заключения в доклада на специалния докладчик на ООН в администрирането на изборите в Камбоджа има съществени недостатъци и са необходими спешни реформи, за да има народът на Камбоджа доверие в изборния процес, тъй като през юли 2013 г. предстои провеждането на общи избори в страната;

З.  като има предвид, че след последните национални избори в Камбоджа мисията на ЕС за наблюдение на избори в Камбоджа заключи, че изборите не отговарят на международните стандарти за демократични избори, и призова правителството на Камбоджа да предприеме някои основни реформи на избирателната система;

И.  като има предвид, че ЕС е най-големият донор на Камбоджа;

1.  Осъжда всички съдебни решения и присъди по политически причини срещу лица, критикуващи политиката, представители на парламентарната опозиция, като Sam Rainsy, защитници на правата на човека и активисти по въпросите на земята и изразява съжаление за смъртта на Chut Wutty и Heng Chantha, убити, докато са упражнявали своето право на мирен протест;

2.  Призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Mom Sonando и на други лица, отправяли критики към правителството и защитавали правата по отношение на земята, които са задържани единствено по политически причини;

3.  Подчертава, че всички лица, извършили нарушения на правата на човека, следва да бъдат идентифицирани и подведени под отговорност за своите действия;

4.  Подчертава значението на заключението на специалния докладчик на ООН, че тежките и широко разпространени нарушения на правата на човека във връзка с концесиите на земи трябва да бъдат разследвани и да се предприемат съответните мерки;

5.  Настоятелно призовава правителството на Камбоджа да прекрати всички принудителни изселвания, да преразгледа директивата от май 2012 г. и да въведе и прилага мораториум върху изселванията в Камбоджа до установяването на прозрачна и отговорна правна рамка и съответни политики, които да гарантират, че бъдещите концесии на земи за икономически цели се предоставят в съответствие с международното право в областта на правата на човека и че на всички принудително изселени лица се осигурява адекватна компенсация и подходящо алтернативно настаняване;

6.  Призовава Комисията да разследва зачестилите случаи на нарушения на правата на човека в Камбоджа вследствие на предоставянето на концесии на земи за икономически цели за аграрно-промишлено развитие във връзка с износа на селскостопански продукти за Европейския съюз и временно да преустанови прилагането на преференциите съобразно принципа „Всичко освен оръжие“ по отношение на селскостопански продукти от Камбоджа в случаите, за които са установени нарушения на правата на човека; отбелязва решението на министър-председателя на Камбоджа да прекрати сключването на споразумения за концесии на земи за икономически цели и неговия ангажимент да се преразгледат действащите концесии;

7.  Настоятелно призовава правителството на Камбоджа, националната избирателна комисия и провинциалната избирателна комисия да изпълнят най-новите препоръки на ООН за укрепване на избирателната система, за да се гарантира нейното съответствие с международните стандарти преди, по време на и след подаването на гласовете; призовава Комисията да следи отблизо изпълнението на препоръките на ООН от страна на органите на Камбоджа;

8.  Изразява загриженост предвид положението на Sam Rainsy, водач на едноименната партия, срещу който беше произнесена присъда по обвинения, които вероятно са политически мотивирани; настоятелно призовава правителството на Камбоджа и опозиционните партии да работят за помирение, с цел да се даде възможност на опозицията да участва пълноценно в политиката на Камбоджа и в предстоящите избори, за да се постигне доверие в избирателния процес;

9.  Насърчава правителството на Камбоджа да укрепи демокрацията, правовата държава, зачитането на правата на човека и основните свободи, в частност свободата на медиите и свободата на изразяване на мнение и събрания, тъй като тези ценности са съществен елемент на Споразумението за сътрудничество между ЕС и Камбоджа, както е посочено в член 1 от него;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и народното събрание на Кралство Камбоджа, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, правителствата на държавите – членки на АСЕАН, генералния секретар на ООН и върховния комисар на ООН по правата на човека.

(1) ОВ L 269, 19.10.1999 г., стр. 18.
(2) OВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 90.

Правна информация - Политика за поверителност