Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0048(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0275/2012

Ingivna texter :

A7-0275/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/10/2012 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0403

Antagna texter
PDF 187kWORD 31k
Fredagen den 26 oktober 2012 - Strasbourg
Avtal mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska unionen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning ***
P7_TA(2012)0403A7-0275/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 oktober 2012 om utkastet till rådets beslut om undertecknande och ingående av avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska unionen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09890/2012),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska unionen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (10193/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 194 och 207 samt 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0134/2012),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0275/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy