Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0224(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0359/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0359/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 20/11/2012 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0414

Elfogadott szövegek
PDF 199kWORD 35k
2012. november 20., Kedd - Strasbourg
Az Európai Unióban alkalmazott tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételével kapcsolatos különleges és átmeneti intézkedések bevezetése ***I
P7_TA(2012)0414A7-0359/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2012. november 20-i jogalkotási állásfoglalása a Horvátország csatlakozásának alkalmából az Európai Unióban alkalmazott tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételével kapcsolatos különleges és átmeneti intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0377),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 336. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0216/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Bíróság 2012. november 12-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Számvevőszék 2012. október 23-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. október 31-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0359/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. november 20-án került elfogadásra a Horvátországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása alkalmából az uniós tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételével kapcsolatos különleges átmeneti intézkedések bevezetéséről szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0224

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal 1216/2012/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat