Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0224(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0359/2012

Pateikti tekstai :

A7-0359/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/11/2012 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0414

Priimti tekstai
PDF 273kWORD 36k
Antradienis, 2012 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
Specialios laikinosios Europos Sąjungos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimo priemonės ***I
P7_TA(2012)0414A7-0359/2012
Rezoliucija
 Tekstas

2012 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Kroatijos stojimo nustatomos specialios laikinosios Europos Sąjungos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimo priemonės (COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0377),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 336 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0216/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 12 d. Teisingumo Teismo nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 23 d. Audito Rūmų nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 31 d. Tarybos atstovo laiške prisiimtą įsipareigojimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį patvirtinti Parlamento poziciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0359/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012, kuriuo dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą nustatomos specialios laikinosios Sąjungos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimo priemonės
P7_TC1-COD(2012)0224

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1216/2012.)

Teisinė informacija - Privatumo politika