Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0224(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0359/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0359/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 20/11/2012 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0414

Pieņemtie teksti
PDF 272kWORD 35k
Otrdiena, 2012. gada 20. novembris - Strasbūra
Īpaši pagaidu pasākumi Eiropas Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā ***I
P7_TA(2012)0414A7-0359/2012
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2012. gada 20. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ievieš īpašus pagaidu pasākumus Eiropas Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0377),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 336. pantu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0216/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Tiesas 2012. gada 12. novembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas 2012. gada 23. oktobra atzinumu(2),

–  ņemot vēra Padomes pārstāvja 2012. gada 31. oktobra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0359/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
(2) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 20. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2012, ar ko saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai ievieš īpašus pagaidu pasākumus Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā
P7_TC1-COD(2012)0224

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1216/2012.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika