Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0304(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0319/2012

Внесени текстове :

A7-0319/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0415

Приети текстове
PDF 261kWORD 32k
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
Присъединяване на Европейския съюз към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра ***
P7_TA(2012)0415A7-0319/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. относно проекторешението на Съвета за присъединяване на Европейския съюз към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра (09671/2012 – C7-0144/2012 – 2011/0304(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (09671/2012),

–  като взе предвид Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра, приложен към горепосоченото проекторешение на Съвета,

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 192, параграф 1 и член 218, параграф 6, алинея втора, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7–0144/2012),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0319/2012),

1.  Дава своето одобрение за сключване на Протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност