Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0130(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0358/2012

Внесени текстове :

A7-0358/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0416

Приети текстове
PDF 263kWORD 33k
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
Възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Дания/Гренландия ***
P7_TA(2012)0416A7-0358/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключване на протокола, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга (11119/2012 – C7-0299/2012 – 2012/0130(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (11119/2012),

–  като взе предвид проекта на протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и правителството на Дания и правителството на Гренландия (11116/2012),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0299/2012),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети (A7-0358/2012),

1.  Дава своето одобрение за сключване на протокола;

2.  Отправя искане към Комисията да му изпраща заключенията от заседанията и работата на Съвместния комитет, предвиден в член 10 от Спогодбата в областта на рибарството; призовава да се предостави възможност на представители на Парламента да участват в качеството на наблюдатели в заседанията и работата на Съвместния комитет; призовава Комисията да представи преглед на прилагането на спогодбата пред Парламента и Съвета през последната година от прилагането на протокола и преди започването на преговори за подновяване на спогодбата;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и Гренландия.

Правна информация - Политика за поверителност