Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0277(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0352/2012

Внесени текстове :

A7-0352/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0417

Приети текстове
PDF 260kWORD 33k
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
Правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани *
P7_TA(2012)0417A7-0352/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. относно проекта на директива на Съвета за изменение на Директива 93/109/ЕО от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Специална законодателна процедура – подновена консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (13634/2012),

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2006)0791),

–  като взе предвид позицията си от 26 септември 2007 г.(1),

–  като взе предвид член 22, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0293/2012),

–  като взе предвид член 55, член 59, параграф 3 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0352/2012),

1.  Одобрява проекта на Съвета, както е изменен;

2.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 193.

Правна информация - Политика за поверителност