Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0277(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0352/2012

Předložené texty :

A7-0352/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/11/2012 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0417

Přijaté texty
PDF 198kWORD 35k
Úterý, 20. listopadu 2012 - Štrasburk
Právo být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky*
P7_TA(2012)0417A7-0352/2012

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2012 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, pokud jde o některá pravidla pro výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – opětovná konzultace)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Rady (13634/2012),

  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2006)0791),

  s ohledem na svůj postoj ze dne 26. září 2007(1),

  s ohledem na čl. 22 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada znovu konzultovala s Parlamentem (C7-0293/2012),

  s ohledem na článek 55, čl. 59 odst. 3 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0352/2012),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 193.

Právní upozornění - Ochrana soukromí