Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0277(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0352/2012

Esitatud tekstid :

A7-0352/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/11/2012 - 6.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0417

Vastuvõetud tekstid
PDF 183kWORD 31k
Teisipäev, 20. november 2012 - Strasbourg
Liikmesriigis elavate, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanike õigus kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel *
P7_TA(2012)0417A7-0352/2012

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse 6. detsembri 1993. aasta direktiivi 93/109/EÜ seoses üksikasjaliku korraga, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – uuesti konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (13634/2012),

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2006)0791),

–  võttes arvesse oma 26. septembri 2007. aasta seisukohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 22 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris uuesti Euroopa Parlamendiga (C7-0293/2012),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55, artikli 59 lõiget 3 ja artikli 46 lõiget 1,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0352/2012),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 219 E, 28.8.2008, lk 193.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika