Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0277(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0352/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0352/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/11/2012 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0417

Hyväksytyt tekstit
PDF 182kWORD 33k
Tiistai 20. marraskuuta 2012 - Strasbourg
Unionin kansalaisten vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa jäsenvaltiossa, jossa he asuvat mutta jonka kansalaisia he eivät ole *
P7_TA(2012)0417A7-0352/2012

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2012 esityksestä neuvoston direktiiviksi niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun direktiivin 93/109/EY muuttamisesta (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – uudelleen kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (13634/2012),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2006)0791),

–  ottaa huomioon 26. syyskuuta 2007 vahvistamansa kannan(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 22 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0293/2012),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 59 artiklan 3 kohdan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0352/2012),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 219 E, 28.8.2008, s. 193.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö