Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0277(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0352/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0352/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 20/11/2012 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0417

Elfogadott szövegek
PDF 197kWORD 33k
2012. november 20., Kedd - Strasbourg
Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlása *
P7_TA(2012)0417A7-0352/2012

Az Európai Parlament 2012. november 20-i jogalkotási állásfoglalása az 1993. december 6-i 93/109/EK tanácsi irányelvnek az állampolgárságuk szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelv tervezetéről (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – ismételt konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (13634/2012),

–  tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0791),

–  tekintettel 2007. szeptember 26-i álláspontjára(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 22. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács ismételten konzultált a Parlamenttel (C7–0293/2012),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 59. cikkének (3) bekezdésére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0352/2012),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha a Parlament által jóváhagyott szöveget lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 219. E, 2008.8.28., 193. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat