Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0277(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0352/2012

Pateikti tekstai :

A7-0352/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/11/2012 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0417

Priimti tekstai
PDF 189kWORD 33k
Antradienis, 2012 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
ES piliečių, gyvenančių valstybėje narėje ir nesančių šios valstybės piliečiais, teisė būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus *
P7_TA(2012)0417A7-0352/2012

2012 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 1993 m. gruodžio 6 d. Direktyvą 93/109/EB, nustatančią išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis teise būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus, projekto (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: atnaujintas konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (13634/2012),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0791),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 26 d. priimtą poziciją(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 22 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0293/2012),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 59 straipsnio 3 dalį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0352/2012),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 219 E, 2008 8 28, p. 193.

Teisinė informacija - Privatumo politika