Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0277(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0352/2012

Teksty złożone :

A7-0352/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/11/2012 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0417

Teksty przyjęte
PDF 196kWORD 34k
Wtorek, 20 listopada 2012 r. - Strasburg
Prawo kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami *
P7_TA(2012)0417A7-0352/2012

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. w odniesieniu do pewnych szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – ponowna konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (13634/2012),

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2006)0791),

–  uwzględniając własne stanowisko z dnia 26 września 2007 r.(1),

–  uwzględniając art. 22 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się ponownie z Parlamentem (C7-0293/2012),

–  uwzględniając art. 55, art. 59 ust. 3 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0352/2012),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 219 E z 28.8.2008, s. 193.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności