Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0277(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0352/2012

Texte depuse :

A7-0352/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/11/2012 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0417

Texte adoptate
PDF 192kWORD 34k
Marţi, 20 noiembrie 2012 - Strasbourg
Dreptul de a alege şi de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi *
P7_TA(2012)0417A7-0352/2012

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 20 noiembrie 2012 referitoare la proiectul de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 93/109/CE din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a candida la alegerile pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare repetată)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (13634/2012),

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2006)0791),

–  având în vedere poziția sa din 26 septembrie 2007(1),

–  având în vedere articolul 22 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat din nou de către Consiliu (C7-0293/2012),

–  având în vedere articolul 55, articolul 59 alineatul (3) și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0352/2012),

1.  aprobă proiectul de directivă a Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 219 E, 28.8.2008, p. 193.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate