Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2038(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0326/2012

Pateikti tekstai :

A7-0326/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/11/2012 - 6.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0421

Priimti tekstai
PDF 274kWORD 52k
Antradienis, 2012 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
Perpardavimo teisės direktyvos įgyvendinimas
P7_TA(2012)0421A7-0326/2012

2012 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ataskaitos apie Perpardavimo teisės direktyvos (2001/84/EB) įgyvendinimą ir poveikį (2012/2038(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/84/EB dėl originalaus meno kūrinio perpardavimo teisės autoriaus naudai (toliau – direktyva)(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Ataskaita apie Perpardavimo teisės direktyvos (2001/84/EB) įgyvendinimą ir poveikį“ (COM(2011)0878),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A7-0326/2012),

A.  kadangi perpardavimo teisė yra autoriaus teisė, užtikrinama pagal Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos 14ter straipsnį;

B.  kadangi pagal direktyvą buvo skatinama suvienodinti sąlygas, būtinas perpardavimo teisei taikyti, kad būtų pašalintos potencialios vidaus rinkos užbaigimo kliūtys;

C.  kadangi direktyvos priėmimas buvo svarbus menininkams – ne tik jų iniciatyvoms, kuriomis siekiama pripažinimo ir teisingo savo, kaip kūrybingų žmonių, įvertinimo, bet ir jų, kaip prie kultūros vertybių prisidedančių žmonių, vaidmeniui; kadangi nežiūrint į tai toliau nerimaujama dėl jos poveikio Europos meno rinkoms, ypač daugeliui mažesnių ir specializuotų aukcionų namų ir prekiautojų ES;

D.  kadangi direktyva tik 2012 m. sausio 1 d. visapusiškai įgyvendinta visose valstybėse narėse;

E.  kadangi gyvų menininkų kūrinių ES rinkos dalis pasaulyje per pastaruosius kelerius metus gerokai sumažėjo;

F.  kadangi meninė kūryba padeda nuolat vystyti ES kultūrinį gyvenimą ir kultūros paveldą;

G.  kadangi meno ir antikvarinių kūrinių rinkos indėlis į pasaulinę ekonomiką, įskaitant jos remiamas įmones, pirmiausia veikiančias kūrybos pramonės srityje, labai didelis;

H.  kadangi dėl šios direktyvos prekiautojams užkraunama administracinė našta ir komercinės veiklos požiūriu ES prekiautojai atsiduria blogesnėje padėtyje negu trečiųjų šalių prekiautojai;

Europos ir pasaulinės meno rinkos tendencijos

1.  pažymi, kad 2011-ieji meno rinkai buvo rekordiniai metai ir kad bendras metinis pelnas siekė 11,57 mlrd. JAV dolerių, t. y. nuo 2010 m. padidėjo daugiau negu 2 mlrd. JAV dolerių(2); pabrėžia, kad meno ir antikvarinių kūrinių rinkos indėlis į pasaulinę ekonomiką, įskaitant jos remiamas įmones, pirmiausia veikiančias kūrybos pramonės srityje, labai didelis;

2.  pažymi, kad 2011 m. Europos meno rinka stipriai augo; Jungtinė Karalystė išsaugojo 19,4 proc. dydžio pasaulinės rinkos dalį, jos pardavimų apimtis padidėjo 24 proc.; Prancūzijos rinkos dalis sudarė 4,5 proc., apyvarta išaugo 9 proc.; Vokietijos pardavimai išaugo 23 proc., jos rinkos dalis sudaro 1,8 proc.(3);

3.  pažymi, kad Kinija, kurios rinka 2011 m. sudarė 41,4 proc. pasaulinės rinkos, pralenkė Jungtines Amerikos Valstijas, kurių apyvarta sumažėjo 3 proc., o rinkos dalis – 6 proc., t. y. nuo 29,5 proc. 2010 m. iki 23,5 proc. 2011 m.(4);

4.  atkreipia dėmesį į įspūdingą Kinijos užfiksuotą augimą; tačiau pažymi, kad šiuo metu Kinijos meno rinka prieinama tik šalies vidaus menininkams;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad bendra tendencija perkelti meno kūrinių rinkos svorio centrą į besiformuojančios rinkos ekonomikos šalis, yra susijusi su globalizacija, Azijos iškilimu ir naujų kolekcininkų atsiradimu šiose šalyse;

6.  su pasitenkinimu pažymi, kad trečiosios šalys planuoja įtraukti perpardavimo teisę į savo nacionalinius teisės aktus; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad 2011 m. gruodžio 12 d. pateiktas JAV teisės akto projektas, kuriuo siekiama taikyti 7 proc. perpardavimo teisės mokestį perparduodant šiuolaikinio meno kūrinius; pažymi, kad pagal dabartinį autoriaus teisių įstatymą Kinijoje taip pat numatyta pradėti taikyti perpardavimo teisę (11 (13) straipsnis);

Direktyvos įgyvendinimas

7.  pažymi, kad sumos, susijusios su grafinio ir plastinio meno kūrinių atgaminimo ir atstovavimo teisėmis, sąlyginai nedidelės – šiuo atveju pajamos gaunamos meno kūrinius parduodant ar perparduodant;

8.  pabrėžia, kad perpardavimo teisė užtikrina nuolatinį užmokestį menininkams, kurie savo karjeros pradžioje labai dažnai parduoda savo kūrinius mažomis kainomis;

9.  primena, kad iš Komisijos parengtos direktyvos įgyvendinimo ir poveikio ataskaitos ir sektoriaus statistikos nematyti, kad teisė perparduoti darytų neigiamą poveikį Europos meno kūrinių rinkai;

10.  ragina Komisiją atlikti poveikio meno rinkos veikimui apskritai vertinimą, įskaitant administracinius sunkumus, su kuriais susiduria mažesni ir specializuoti aukcionų namai ir prekiautojai;

11.  pažymi, kad remiantis kai kuriomis direktyvos nuostatomis užtikrinamas subalansuotas perpardavimo teisės taikymas atsižvelgiant į visų suinteresuotųjų subjektų interesus, pirmiausia laipsniškas taikomų koeficientų mažinimas, 12 500 eurų perpardavimo teisės viršutinė riba, smulkių pardavimų neįtraukimas ir perpardavimo nuostatų netaikymas pirmajam pirkėjui; vis dėlto pabrėžia, kad dėl šios direktyvos prekiautojai apkraunami administracine našta;

12.  pažymi, kad perpardavimo teisė originalaus kūrinio gyvo autoriaus naudai gali būti naudinga priemonė, kuria būtų galima užkirsti kelią menininkų diskriminacijai;

Išvados

13.  pažymi, kad 2010 m. meno kūrinių rinka įvertinta 10 mlrd. JAV dolerių, o 2012 m. – beveik 12 mlrd. JAV dolerių ir kad perpardavimo teisė sudaro tik 0,03 proc. šių sumų; mano, kad tai svarbi rinka, iš kurios menininkai ir jų teisių paveldėtojai turėtų gauti teisingą atlygį;

14.  pažymi, kad iš meno rinkos tyrimų ir statistikos nematyti, kad perpardavimo teisė darytų neigiamą poveikį meno rinkos vietai ar jos apyvartai;

15.  pažymi, kad direktyva visose šalyse narėse buvo visapusiškai įgyvendinta tik 2012 m. sausio 1 d., nors perpardavimo teisė daugelyje valstybių narių pripažįstama keletą dešimtmečių;

16.  pabrėžia, kad svarbu aktyviai remti vietos menininkus, įskaitant jauniausius menininkus;

17.  mano, kad iš naujo vertinti direktyvą 2014 m., kaip planuoja Komisija, per anksti, ir siūlo šį pakartotinį vertinimą atlikti 2015 m. (praėjus ketveriems metams po 2011 m. gruodį atlikto vertinimo);

18.  ragina Komisiją kitoje jos vertinimo ataskaitoje iš naujo svarstyti taikomų koeficientų svarbą, ribines vertes, taip pat paramos gavėjų kategorijų, kaip nurodyta direktyvoje, svarbą;

19.  ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su suinteresuotosiomis šalimis siekiant stiprinti Europos meno rinkos pozicijas ir spręsti tokias problemas, kaip vadinamasis kaskadinis poveikis ir administraciniai sunkumai, su kuriais susiduria mažesni ir specializuoti aukcionai ir prekiautojai;

20.  teigiamai vertina iniciatyvas, kurių imasi trečiosios šalys, siekdamos pradėti taikyti perpardavimo teisę, ir ragina Komisiją toliau dėti pastangas tarptautiniuose forumuose siekiant stiprinti Europos meno rinkos pozicijas pasaulyje;

o
o   o

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 272, 2001 10 13, p. 32.
(2) Tinklavietė „Artprice“, 2011-ųjų meno rinkos tendencijos, http://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2011_en.pdf.
(3) Idem.
(4) Idem.

Teisinė informacija - Privatumo politika