7. joulukuuta 2015
P7_TA(2012)0424(COR01)
OIKAISU
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2012 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi)
(COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 125kWORD 70k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö