Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0271(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0445/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0445/2011

Keskustelut :

PV 19/11/2012 - 27
CRE 19/11/2012 - 27

Äänestykset :

PV 20/11/2012 - 6.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0424

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 40k
Tiistai 20. marraskuuta 2012 - Strasbourg
Kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I
P7_TA(2012)0424A7-0445/2011
OIKAISUT
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0542),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0317/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. tammikuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 28. syyskuuta 2012 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0445/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 84, 17.3.2011, s. 30.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2013 antamiseksi kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta
P7_TC1-COD(2010)0271

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 168/2013.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö