Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0271(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0445/2011

Pateikti tekstai :

A7-0445/2011

Debatai :

PV 19/11/2012 - 27
CRE 19/11/2012 - 27

Balsavimas :

PV 20/11/2012 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0424

Priimti tekstai
PDF 272kWORD 39k
Antradienis, 2012 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
Dviračių, triračių ir keturračių transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I
P7_TA(2012)0424A7-0445/2011
KLAIDŲ IŠTAISYMAI
Rezoliucija
 Tekstas

2012 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0542),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0317/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2011 m. sausio 19 d. nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 28 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7-0445/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina savo pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 84, 2011 3 17, p. 30.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros
P7_TC1-COD(2010)0271

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 168/2013.)

Teisinė informacija - Privatumo politika