Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0212(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0446/2011

Předložené texty :

A7-0446/2011

Rozpravy :

PV 19/11/2012 - 27
CRE 19/11/2012 - 27

Hlasování :

PV 20/11/2012 - 6.14
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0425

Přijaté texty
PDF 346kWORD 47k
Úterý, 20. listopadu 2012 - Štrasburk
Schvalování zemědělských a lesnických vozidel ***I
P7_TA(2012)0425A7-0446/2011
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování zemědělských a lesnických vozidel (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2010)0395),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0204/2010),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. prosince 2010(1),

  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 28. září 2012 zavázal schválit postoj Evropskému parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0446/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 54, 19.2.2011, s. 42.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. listopadu 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly
P7_TC1-COD(2010)0212

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 167/2013.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí