Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0212(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0446/2011

Esitatud tekstid :

A7-0446/2011

Arutelud :

PV 19/11/2012 - 27
CRE 19/11/2012 - 27

Hääletused :

PV 20/11/2012 - 6.14
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0425

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 42k
Teisipäev, 20. november 2012 - Strasbourg
Põllu- ja metsatöömasinate tunnustamine ***I
P7_TA(2012)0425A7-0446/2011
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põllu- ja metsatöömasinate tunnustamise kohta (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2010)0395),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0204/2010),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9. detsembri 2010. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 28. septembri 2012. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0446/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 54, 19.2.2011, lk 42.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 20. novembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta
P7_TC1-COD(2010)0212

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 167/2013) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika