Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0212(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0446/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0446/2011

Viták :

PV 19/11/2012 - 27
CRE 19/11/2012 - 27

Szavazatok :

PV 20/11/2012 - 6.14
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0425

Elfogadott szövegek
PDF 267kWORD 53k
2012. november 20., Kedd - Strasbourg
A mezőgazdasági vagy erdészeti járművek jóváhagyása ***I
P7_TA(2012)0425A7-0446/2011
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2012. november 20-i jogalkotási állásfoglalása a mezőgazdasági vagy erdészeti járművek jóváhagyásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0395),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0204/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. december 9-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. szeptember 28-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0446/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 54., 2011.2.19., 42. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. november 20-án került elfogadásra az Európai Parlament és a Tanács .../2010/EU rendelete a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0212

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 167/2013/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat