Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0212(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0446/2011

Pateikti tekstai :

A7-0446/2011

Debatai :

PV 19/11/2012 - 27
CRE 19/11/2012 - 27

Balsavimas :

PV 20/11/2012 - 6.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0425

Priimti tekstai
PDF 272kWORD 44k
Antradienis, 2012 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ***I
P7_TA(2012)0425A7-0446/2011
Rezoliucija
 Tekstas

2012 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0395),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0204/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 9 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 28 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-0446/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 54, 2011 2 19, p. 42.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros
P7_TC1-COD(2010)0212

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 167/2013.)

Teisinė informacija - Privatumo politika