Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0212(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0446/2011

Teksty złożone :

A7-0446/2011

Debaty :

PV 19/11/2012 - 27
CRE 19/11/2012 - 27

Głosowanie :

PV 20/11/2012 - 6.14
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0425

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 46k
Wtorek, 20 listopada 2012 r. - Strasburg
Homologacja pojazdów rolniczych lub leśnych ***I
P7_TA(2012)0425A7-0446/2011
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów rolniczych lub leśnych (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0395),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0204/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 grudnia 2010 r.(1)

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 28 września 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0446/2011),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 54 z 19.2.2011, s. 42.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 listopada 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych
P7_TC1-COD(2010)0212

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 167/2013.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności