Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/2151(INL)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0339/2012

Testi mressqa :

A7-0339/2012

Dibattiti :

PV 20/11/2012 - 3
CRE 20/11/2012 - 3

Votazzjonijiet :

PV 20/11/2012 - 6.19
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2012)0430

Testi adottati
PDF 528kWORD 234k
It-Tlieta, 20 ta' Novembru 2012 - Strasburgu
Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina
P7_TA(2012)0430A7-0339/2012
Riżoluzzjoni
 Anness

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Novembru 2012 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar ir-rapport tal-Presidenti tal-Kunsill Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Bank Ċentrali Ewropew u tal-Grupp tal-euro bit-titolu “Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina” (2012/2151(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-28 u d-29 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern taż-Żona tal-Euro tad-29 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Presidenti tal-Kunsill Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Bank Ċentrali Ewropew u tal-Grupp tal-euro tas-26 ta' Ġunju 2012 bit-titolu “Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina”,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 42 u 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, il-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0339/2012),

A.  billi minn mindu ġie ffirmat it-Trattat ta' Ruma, l-Unjoni Ewropea għamlet passi sinifikanti lejn integrazzjoni politika, ekonomika, fiskali u monetarja;

B.  billi l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) mhijiex għan fiha nnifisha iżda pjuttost l-istrument biex jinkisbu l-objettivi tal-Unjoni u tal-Istati Membri, b'mod partikolari tkabbir bilanċjat u sostenibbli u livell għoli ta' impjieg; billi l-inklużjoni soċjali u s-solidarjetà huma s-sisien tal-mudell soċjali Ewropew u tal-integrazzjoni Ewropea kollha kemm hi u ma jistgħux jitħallew barra minn kwalunkwe riforma futura tal-Unjoni;

C.  billi f'soċjetà tal-informazzjoni globalizzata l-bżonn ta' integrazzjoni Ewropea aktar mill-qrib imsejsa fuq il-leġittimità demokratika, ir-responsabbiltà, it-trasparenza u l-approvazzjoni taċ-ċittadini qed isir dejjem iżjed ċar;

D.  billi integrazzjoni Ewropea aktar mill-qrib għandha tipprevedi parteċipazzjoni parlamentari akbar kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak tal-Unjoni;

E.  billi l-Unjoni tinsab f'salib it-toroq u hemm bżonn li tingħażel direzzjoni ċara jew biex jingħaqdu l-forzi fi ħdan l-Unjoni u jinbena ġejjieni għal Unjoni b'saħħitha, immexxija mill-valuri u bbażata fuq is-solidarjetà f'dinja globalizzata, jew inkella biex tirtira fiha nnifisha u tkun imġiegħla tadatta ruħha passivament għall-globalizzazzjoni;

F.  billi l-kriżi ekonomika, finanzjarja u bankarja u t-tnaqqis attwali fir-ritmu ekonomiku wasslu għal livell għoli ta' dejn pubbliku u privat fil-livell nazzjonali u problemi finanzjarji fis-settur pubbliku f'diversi Stati Membri u, flimkien mal-iżbilanċi makroekonomiċi eċċessivi, laqtu l-iżvilupp soċjoekonomiku taż-żona tal-euro u tal-Unjoni kollha kemm hi b'mod rapidu, dirett u negattiv;

G.  billi bejn l-2008 u nofs l-2012 ir-rata tal-qgħad fl-UE-27 telgħet minn madwar 7 % għal 10.4 %, jiġifieri 25 miljun persuna qiegħda, u li aktar minn wieħed minn kull ħames żgħażagħ jinsabu bla xogħol (22 %), u l-qgħad taż-żgħażagħ jaqbeż il-50 % f’xi Stati Membri;

H.  billi l-ħolqien tal-impjiegi, impjiegi ta' kwalità u xogħol deċenti huma kruċjali biex tingħeleb il-kriżi attwali;

I.  billi bħalissa diversi Stati Membri qed jiffaċċjaw sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja esiġenti ħafna, aggravata bil-pressjoni kontinwa fuq is-swieq tal-bonds sovrani li qed tiġi riflessa f'rati ta' self mhux sostenibbli għal xi pajjiżi kif ukoll f'rati ta' mgħax baxxi jew negattivi għal xi pajjiżi oħrajn u instabbiltà finanzjarja u ekonomika konsiderevoli;

J.  billi t-taħlita ta' kompetittività li qed tevolvi f'direzzjonijiet diverġenti u potenzjal baxx ta' tkabbir, rati għoljin ta' qgħad b'defiċits għoljin u b'dejn pubbliku u privat għoli mhux biss qed tkun ta' ħsara f'xi Stati Membri, iżda qed iddgħajjef ukoll iż-żona tal-euro kollha kemm hi;

K.  billi l-avvenimenti reċenti wrew biċ-ċar li ż-żona tal-euro xorta għadha mhijiex attrezzata tajjeb biex issolvi l-kriżi jew biex tirreaġixxi b'mod adegwat għax-xokkijiet ekonomiċi reġjonali u globali li jseħħu fiha;

L.  billi r-rwol importanti li jaqdi l-euro, kemm fiż-żona tal-euro kif ukoll fil-livell globali, bħala t-tieni l-aktar munita internazzjonali ta' riżerva importanti, jitlob reazzjoni Ewropea qawwija u azzjoni Ewropea kkoordinata sabiex jiġu introdotti mill-ġdid it-tkabbir u l-istabbiltà fl-ekonomija;

M.  billi matul dawn l-aħħar għaxar snin l-euro ġab ħafna benefiċċji lill-Unjoni, bħall-istabbiltà tal-prezzijiet, it-tneħħija tal-ispejjeż relatati mal-konverżjoni tal-munita fiż-żona tal-euro, l-impossibbiltà ta' żvalutazzjonijiet kompetittivi nominali, rati aktar baxxi ta' mgħax, l-inkuraġġiment tal-integrazzjoni tas-swieq finanzjarji u moviment aktar faċli tal-kapital transkonfinali;

N.  billi l-munita unika tal-Unjoni m'għandhiex issir simbolu ta' firda li jhedded il-proġett Ewropew kollu, iżda għandha tibqa' l-munita tal-Unjoni kollha kemm hi, deċiżiva u kapaċi tieħu deċiżjonijiet ta' portata wiesgħa għal ġejjieni komuni u prosperu;

O.  billi l-progress lejn UEM ġenwina għandu jirrispetta r-rieda ta' dawk l-Istati Membri li għandhom klawsola ta' nonparteċipazzjoni fir-rigward tal-obbligu li jintroduċu l-euro illi jżommu l-muniti nazzjonali rispettivi tagħhom;

P.  billi l-adeżjoni maż-żona tal-euro timplika livell għoli ta' interdipendenza ekonomika u finanzjarja bejn l-Istati Membri kkonċernati u b'hekk tirrikjedi koordinament ferm aktar mill-qrib tal-politiki finanzjarji, fiskali, soċjali u ekonomiċi, fejn l-Istati Membri jgħaddu l-kompetenzi tagħhom lil-livell tal-Unjon, liema koordinament huwa marbut ma' strumenti aktar stretti ta' superviżjoni u implimentazzjoni effikaċi; billi, madankollu, din l-integrazzjoni akbar mill-Istati Membri li l-munita tagħhom hi l-euro, possibbilment akkumpanjati minn grupp ta' Stati Membri oħra volontarji, għandha bżonn tiġi żviluppata fil-qafas ta' “żewġ veloċitajiet, Ewropa waħda”, bil-għan li jiġu evitati passi politiċi li jispiċċaw iwasslu għall-ħolqien ta' żewġ Ewropi differenti;

Q.  billi l-aħħar riċerka tal-Ewrobarometru tindika li minħabba l-kriżi persistenti ġie rreġistrat tnaqqis ċar fil-fiduċja tan-nies fl-istituzzjonijiet politiċi kemm fil-livell nazzjonali u kemm fil-livell tal-Unjoni, kif ukoll tnaqqis ċar fil-perċezzjoni pubblika tal-Unjoni bħala entità li twassal immaġni pożittiva; billi, madankollu, l-Unjoni tibqa' l-attur li ċ-ċittadini tal-Unjoni jħossu li hu l-aktar effikaċi biex jindirizza l-kriżi ekonomika;

R.  billi dawk li jfasslu l-politika fil-livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali għandhom jispjegaw bla heda liċ-ċittadini tagħhom il-benefiċċji tal-integrazzjoni Ewropea u l-implikazzjonijiet u l-isfidi marbuta ma' munita unika, inklużi l-ispejjeż u r-riskji involuti jekk tisfaxxa ż-żona tal-euro;

S.  billi 17-il Stat Membru diġà adottaw il-munita unika tal-Unjoni u l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri l-oħrajn ser jadottaw l-euro meta jkunu lesti;

T.  billi kwalunkwe dubju dwar il-ġejjieni tal-UEM b'mod ġenerali, inkluża l-irreversibbiltà tal-adeżjoni fiż-żona tal-euro, u dwar il-munita unika tal-Unjoni b'mod partikolari mhuwiex ġustifikat, peress li huwa fl-interess taċ-ċittadini kollha li l-Unjoni tkun b'saħħitha;

U.  billi l-kompitu ewlieni huwa l-bini mill-ġdid tal-fiduċja sabiex iċ-ċittadini u l-impriżi Ewropej jiġu konvinti jibdew jinvestu mill-ġdid fl-ekonomija u sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa biex l-istituzzjonijet finanzjarji jkunu jistgħu jagħtu mill-ġdid kreditu fuq bażi mifruxa iżda soda lill-ekonomija reali;

V.  billi t-tweġiba għall-kriżi tal-euro hija kumplessa u titlob sforzi varjati u fit-tul fil-livelli istituzzjonali kollha u fil-livelli kollha ta' politika;

W.  billi huwa kompitu tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u tal-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern tal-Istati Membri b'mod ġenerali u dawk tal-Istati Membri taż-żona tal-euro b'mod partikolari li jaqdu rwol importanti fil-ħolqien ta' unjoni fiskali b'mod li l-mekkaniżmi kollha tal-ġestjoni ta' kriżi fiż-żona tal-euro, bħal pereżempju l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES), ikunu inkorporati f'qafas istituzzjonali fejn il-Parlament ikun involut bis-sħiħ bħala koleġislatur; billi l-istruttura intergovernattiva attwali tippreżenta nuqqas serju ta' leġittimità demokratika; billi l-munita komuni tista' biss tiġi stabbilizzata jekk l-Istati Membri jkollhom ir-rieda li jgħaddu l-kompetenzi tagħhom fil-politiki fiskali lil-livell tal-Unjoni;

X.  billi l-bini mill-ġdid tal-fiduċja jirrikjedi wkoll li tali Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern u l-Ministri tagħhom jiddefendu u jispjegaw fl-Istati Membri tagħhom id-deċiżjonijiet ta' politika li jkun intlaħaq qbil dwarhom fil-livell tal-Unjoni; billi meta f'ċerti każijiet ir-responsabbiltà għal deċiżjonijiet impopolari tinxteħet inġustament fuq l-Unjoni, tinħoloq logħba partikolarment perikoluża li tirriskja li tgħawwar l-Unjoni minn taħt, iddgħajjef is-solidarjetà u fl-aħħar mill-aħħar tagħmel ħsara lill-kredibbiltà tal-mexxejja nazzjonali nfushom u potenzjalment lill-proġett Ewropew kollu kemm hu;

Y.  billi l-Unjoni bħalissa hija fraġli fil-livell soċjali; billi diversi Stati Membri qed iħaddnu sforzi ta' riforma strutturali u programmi ta' konsolidazzjoni eżigenti għall-aħħar; billi fl-aħħar mill-aħħar l-unjoni politika hija l-muftieħ biex jingħelbu dawn iż-żmenijiet ibsin, filwaqt li titħeġġeġ is-solidarjetà u li jitkompla l-proġett Ewropew;

Z.  billi s-samit tal-Kunsill Ewropew u taż-żona tal-euro tat-28 u d-29 ta' Ġunju 2012 ikkonferma d-determinazzjoni tagħhom li jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-Ewropa tkun finanzjarjament stabbli, kompetittiva u prospera u b'hekk isaħħu l-benesseri taċ-ċittadini;

AA.  billi l-firda dejjem tikber bejn il-pajjiżi li jinsabu fil-qalba u dawk li jinsabu fil-periferija tal-Unjoni m'għandhiex issir ta' natura kronika; billi jrid jinħoloq qafas permanenti li fi ħdanu l-Istati Membri li jinsabu f'diffikultà għandhom ikunu jistgħu jserrħu fuq appoġġ ibbażat fuq is-solidarjetà minn Stati Membri oħrajn; billi dawk l-Istati Membri li jixtiequ s-solidarjetà għandu jkollhom l-obbligu li jerfgħu r-responsabbiltà tagħhom sabiex jimplimentaw l-impenji kollha tagħhom fil-qasam baġitarju kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi tagħhom u l-impenji tagħhom fil-qafas tas-Semestru Ewropew, b'mod partikolari dawk relatati mal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (PST), il-Patt Euro Plus, l-Istrateġija Ewropa 2020 u l-proċedura għall-iżbilanċi makroekonomiċi, filwaqt li jikkunsidraw iċ-ċirkostanzi speċifiċi għal kull pajjiż; billi l-izgurar tal-istabbiltà finanzjarja ta' kull Stat Membru huwa kwistjoni ta' interess reċiproku għall-Istati Membri; billi l-Artikolu 121 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedi li l-Istati Membri għandhom jikkunsidrau l-politiki ekonomiċi tagħhom bħala kwistjoni ta' interess komuni u jikkoordinawhom fi ħdan il-Kunsill;

AB.  billi l-ikkompletar tas-suq uniku huwa vitali biex jerġa' jinkiseb it-tkabbir; billi, bħala l-gwardjan tat-Trattati, il-Kummissjoni għandha bżonn iżżid l-isforzi tagħha biex tinforza l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni eżistenti dwar is-suq intern kif ukoll il-konformità magħha; billi biex is-suq intern jaħdem tajjeb jeħtieġ li r-regoli dwar l-integrazzjoni tas-suq ikunu aktar ibbażati fuq regolamenti milli fuq direttivi;

AC.  billi m'hemm l-ebda dubju li l-integrazzjoni Ewropea hija proċess irreversibbli u progressiv ;

It-triq 'il quddiem: ir-rapport tal-erba' Presidenti

AD.  billi minn perspettiva demokratika u fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona mhuwiex aċċettabbli li l-President tal-Parlament Ewropew, li huwa magħmul minn Membri eletti li jirrappreżentaw 'il fuq minn 502 miljun ċittadin Ewropew, ma ġiex involut fit-tfassil tar-rapport imsemmi hawn fuq, intitolat “Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina”;

AE.  billi issa wasal iż-żmien li l-mexxejja politiċi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha juru d-determinazzjoni, il-kreattività, il-kuraġġ, ir-reżiljenza u s-sens ta' tmexxija tagħhom biex ineħħu n-nuqqasijiet li fadal u li għadhom ixekklu l-funzjonament tajjeb tal-UEM; billi l-metodu intergovernattiv laħaq il-limiti tiegħu u mhuwiex adatt għal teħid demokratiku u effiċjenti ta' deċiżjoniijet fis-seklu 21; billi għandha ssir qabża lejn Ewropa tassew federali;

AF.  billi r-rapport imsemmi hawn fuq, intitolat “Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina”, jagħżel mingħajr ambigwità li jimxi 'l quddiem u jipprova jkisser iċ-ċiklu ta' sfiduċja permezz ta' miżuri strutturali; billi r-rapport għandu jagħti attenzjoni wkoll lid-dimensjoni soċjali;

AG.  billi l-Kunsill Ewropew tat-28 u d-29 ta' Ġunju 2012 talab lill-President tiegħu jiżviluppa pjan direzzjonali speċifiku u marbut biż-żmien għall-ksib ta' UEM ġenwina; billi l-iżvilupp ta' viżjoni globali fit-tul permezz ta' pjan direzzjonali huwa sinjal importanti li jista' jikkontribwixxi għall-bini mill-ġdid tal-fiduċja li tista' tikber hekk kif il-pjan direzzjonali jitwettaq pass wara l-ieħor;

AH.  billi progress kostanti fl-implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali fit-tul ma jipprovdi l-ebda soluzzjoni immedjata għall-kriżi u m'għandux idewwem il-miżuri meħtieġa fuq perjodu qasir;

AI.  billi ma jistax jiġi eskluż li jaf ikun hemm bżonn bidliet ġodda fit-Trattat sabiex tiżdied il-leġittimità demokratika ta' UEM totalment operattiva; billi l-Kummissjoni għandha telenka l-inizjattivi leġislattivi attwali li ma jridux isofru dewmien minħabba l-iżviluppi istituzzjonali meħtieġa fuq perjodu twil;

AJ.  billi l-ksib ta' UEM ġenwina fl-Unjoni se jirrikjedi li titwettaq bidla fit-Trattati fuq perjodu medju;

AK.  billi l-użu sħiħ tal-proċeduri u l-flessibilità tat-Trattati eżistenti biex itejbu malajr il-governanza tal-UEM fil-kuntest tal-għoti ta' qafas għal spazju politiku Ewropew ta' veru huwa kundizzjoni għall-bini ta' kunsens demokratiku għal bidla futura tat-Trattat li tkun komprensiva u jkollha suċċess;

AL.  billi l-Parlament Ewropew għandu d-dritt li jressaq lill-Kunsill proposti għall-emendar tat-Trattati li sussegwentement ikollhom bżonn jiġu eżaminati minn Konvenzjoni, sabiex jiġi kkompletat il-qafas ta' UEM ġenwina billi jitjiebu l-kompetenzi tal-UE, b'mod partikolari fil-qasam tal-politika ekonomika, u billi jissaħħu r-riżorsi proprji u l-kapaċità baġitarja tal-Unjoni, ir-rwol u r-responsabbiltà demokratika tal-Kummissjoni u l-prerogattivi tal-Parlament;

AM.  billi hu realistiku u xieraq li wieħed jaħseb li tali Konvenzjoni m'għandhiex issir qabel l-elezzjonital-Parlament Ewropew li jmiss; billi t-tħejjijiet għal tali Konvenzjoni għandhom jibdew qabel dik l-elezzjoni;

AN.  billi kemm il-miżuri proposti skont it-Trattati eżistenti kif ukoll il-bidliet futuri fit-Trattati m'għandhomx jeskludu klawsoli ta' parteċipazzjoni għal Stati Membri u għandhom jiggarantixxu l-integrità tal-UE;

AO.  billi l-bidliet futuri fit-Trattati m'għandhomx jikkostitwixxu ostaklu għall-implimentazzjoni ta' malajr ta' dak li diġà jista' jinkiseb fil-qafas tat-Trattati eżistenti; billi t-Trattati eżistenti joffru marġni wiesa' għal progress sostanzjali lejn UEM ibbażata fuq qafas politiku finanzjarju, baġitarju u ekonomiku msaħħaħ u aktar integrat u fuq leġittimità u responsabbiltà demokratiċi aktar b'saħħithom;

AP.  billi l-potenzjal sħiħ tat-Trattat ta’ Lisbona rigward il-politiki tal-impjiegi u soċjali għadu sal-lum ma ġiex sfruttat, qabelxejn rigward:

   l-Artikolu 9 TFUE, skont liema l-promozzjoni ta' rata għolja ta' impjiegi u l-garanzija ta' protezzjoni soċjali adegwata għandhom jitqiesu fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tal-UE;
   l-Artikolu 151 TFUE, li jiddikjara li “L-Unjoni u l-Istati Membri, (...), għandu jkollhom bħala mira l-promozzjoni tal-impjieg, it-titjib tal-kondizzjonijeit tal-ħajja u tax-xogħol, sabiex jagħmlu possibli l-armonizzazzjoni tagħhom waqt li jitkompla t-titjib, il-protezzjoni soċjali xierqa, id-djalogu bejn min imexxi u l-ħaddiema, l-iżvilupp tar-riżorsi umani bil-mira ta' livell għoli ta' impjieg li jdum għal żmien twil u l-ġlieda kontra l-esklużjoni”;
   l-Artikolu 153(1) TFUE b'mod ġenerali, u l-punt (h) tiegħu b'mod partikolari, li jipprevedi “l-integrazzjoni ta' persuni esklużi mis-suq tax-xogħol”;

AQ.  billi l-Artikolu 48(7) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jipprevedi proċedura speċifika għall-adoxxjoni ta' att li għalih it-TFUE jirrikjedi proċedura leġislattiva speċjali f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja; billi l-Artikolu 333 TFUE jinkludi wkoll dispożizzjonijiet li jagħmluha possibbli li l-proċedura leġislattiva ordinarja tintuża fil-kuntest tal-kooperazzjoni mtejba;

AR.  billi l-ambizzjoni għandha tkun li l-Istati Membri kollha jieħdu passi 'l quddiem b'mod konġunt lejn integrazzjoni Ewropea akbar; billi jaf ikun hemm bżonn deċiżjonijiet li japplikaw biss għaż-żona tal-euro meta jkun meħtieġ jew ġustifikat abbażi tal-ispeċifiċità taż-żona tal-euro, inklużi klawżoli ta' parteċipazzjoni (opt-ins) raġonevoli u ġusti għal Stati Membri oħrajn bi drittijiet u obbligi bbilanċjati;

AS.  billi Strateġija Ewropea komuni għaż-Żgħażagħ hija essenzjali biex tikkumbatti l-qgħad taż-żgħażagħ u l-periklu li fl-Ewropa nitilfu ġenerazzjoni sħiħa;

Unjoni bankarja

AT.  billi l-miżuri li saru s'issa maħsuba biex jistabbilizzaw is-sistema finanzjarja ma kinux biżżejjed biex il-fiduċja tinbena kompletament mill-ġdid; billi l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), b'sensiela ta' miżuri ta' għajnuna temporanji eċċezzjonali kemm għall-Istati Membri kif ukoll għall banek, żvolġa rwol fundamentali f'dawn l-operazzjonijiet ta' salvataġġ mingħajr ma warrab minn quddiem għajnejh l-objettiv ewlieni tiegħu: il-garanzija tal-istabbiltà tal-prezzijiet;

AU.  billi l-indipendenza operattiva tal-BĊE, li hija ggarantita abbażi tat-Trattati, fil-qasam tal-politika monetarja tibqa' wieħed mill-pedamenti tal-kredibbiltà tal-UEM u tal-munita unika;

AV.  billi s-sitwazzjoni prekarja tas-settur bankarju f'bosta Stati Membri u fl-Unjoni kollha kemm hi qed thedded l-ekonomija reali u l-finanzi pubbliċi u billi l-ispiża tal-ġestjoni tal-kriżi bankarja qed tiżen ħafna fuq il-kontribwenti u l-iżvilupp tal-ekonomija reali b'mod li qed ixxekkel it-tkabbir; billi l-mekkaniżmi u l-istrutturi eżistenti mhumiex biżżejjed biex jipprevjenu effetti sekondarji negattivi;

AW.  billi l-Istati Membri jbatu minn dak li jidher li hu nuqqas ta' tlaqqigħ bejn banek li jwettqu operazzjonijiet fuq bażi ta' suq Ewropew u passivi kontinġenti li qed jagħmlu tajjeb għalihom l-emittenti sovrani tagħhom; billi matul il-kriżi attwali sar ovvju li r-rabta bejn il-banek u l-emittenti sovrani hija aktar b'saħħitha f'unjoni monetarja, fejn ir-rata interna ta' skambju hija fissa u ma jeżisti l-ebda mekkaniżmu fil-livell tal-Unjoni biex itaffi l-ispejjeż tar-ristrutturar tal-banek;

AX.  billi huwa essenzjali għall-funzjonament tajjeb tal-UEM li jinkiser iċ-ċirku vizzjuż negattiv bejn l-emittenti sovrani, il-banek u l-ekonomija reali;

AY.  billi l-kriżi ħolqot varjazzjoni tar-rati ta' self u fframmentat ukoll de facto s-suq intern għas-servizzi finanzjarji;

AZ.  billi l-Parlament stqarr kemm-il darba u b'mod konsistenti li hemm bżonn urġenti ta' miżuri addizzjonali ta' portata wiesgħa sabiex il-kriżi fis-settur bankarju tiġi solvuta; billi għandha ssir distinzjoni bejn miżuri fuq perjodu qasir maħsuba biex jistabbilizzaw sitwazzjoni ta' kriżi bankarja akuta u miżuri fuq perjodu medju u fit-tul, inkluż l-impenn tal-G-20 favur implimentazzjoni fil-waqt, sħiħa u konsistenti tar-regoli maqbula internazzjonalment dwar il-kapital, il-likwidità u l-proporzjon ta' dejn/ekwità tal-banek, immirati lejn il-ksib ta' unjoni bankarja Ewropea totalment operattiva;

BA.  billi l-miżuri kollha meħuda fil-kuntest ta' tali unjoni bankarja m'għandhomx ixekklu l-funzjonament korrett kontinwu tas-suq intern għas-servizzi finanzjarji u l-moviment liberu tal-kapital;

BB.  billi l-istituzzjonijiet finanzjarji u r-rappreżentanti tagħhom għandhom jaġixxu b'mod responsabbli u f'konformità ma' standards morali għoljin, għas-servizz tal-ekonomija reali;

BC.  billi l-Unjoni teħtieġ li jiġi stabbilit mekkaniżmu Ewropew uniku għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet bankarji; billi sabiex jiġu żgurati l-fiduċja meħtieġa fis-suq finanzjarju u l-istabbiltà f'suq intern komuni għas-servizzi finanzjarji, b'moviment ħieles tal-kapital, huwa essenzjali qafas Ewropew għal garanziji tad-depożiti sodi u effiċjenti u għal riżoluzzjoni bankarja;

BD.  billi l-miżuri kollha biex tinkiseb unjoni bankarja għandhom ikunu akkumpanjati minn titjib fit-trasparenza u r-responsabbiltà tal-istituzzjonijiet li jimplimentawha;

BE.  billi, f'konformità mar-rapport Liikanen, għandu jiġi eżaminat jekk huwiex neċessarju li tintalab is-separazzjoni ġudizzjarja ta' ċerti attivitajiet finanzjarji partikolarment riskjużi minn banek ta' depożitu fi ħdan il-grupp bankarju, f'konformità mar-rapport Liikanen;

BF.  billi b'mod ġenerali l-awtoritajiet ta' superviżjoni għandhom jidentifikaw u jsewwu l-problemi fi stadju bikri sabiex jipprevjenu l-kriżijiet u jżommu l-istabbiltà u r-reżiljenza finanzjarja;

BG.  billi l-biċċa l-kbira tal-poteri ta' superviżjoni bankarja fl-Unjoni llum għadhom f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali ta' superviżjoni filwaqt li l-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea) (ABE) imwaqqfa permezz tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010(1) qed taqdi rwol ta' koordinament; billi s-sistema attwali ta' superviżjoni nazzjonali wriet li hija frammentata wisq biex tiffaċċja l-isfidi attwali;

BH.  billi huwa indispensabbli mekkaniżmu Ewropew ta' superviżjoni ta' kwalità għolja u effikaċi biex jiġi żgurat li l-problemi jiġu identifikati u indirizzati bil-qawwa, biex tiġi ggarantita parità ta' kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni bejn l-istituzzjonijiet bankarji kollha, biex tinbena mill-ġdid il-fiduċja transkonfinali u biex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq intern;

BI.  billi għandu jintlaħaq ftehim dwar diviżjoni ċara tar-responsabbiltajiet operattivi bejn mekkaniżmu Ewropew ta' superviżjoni u l-awtoritajiet nazzjonali ta' superviżjoni, skont id-daqs u l-mudelli ta' negozju tal-banek u l-kompiti ta' superviżjoni, fl-applikazzjoni tal-prinċipji ta' proporzjonalità u sussidjarjetà;

BJ.  billi s-superviżjoni Ewropea tal-istituzzjonijiet bankarji fl-UEM, kif ukoll it-tisħiħ tar-rwol tal-ABE fiż-żamma tas-suq intern, huma prijoritajiet assoluti sabiex tiġi indirizzata l-kriżi; billi, madankollu għandu jiġi żgurat li għall-fini tal-istabbiltà tas-suq finanzjarju intern, l-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro, li jiddeċiedu li jieħdu sehem fil-mekkaniżmu uniku ta' superviżjoni permezz ta' kooperazzjoni mill-qrib, għandhom jingħataw formula ta' parteċipazzjoni li tiggarantixxi relazzjonijiet simmetriċi bejn l-obbligi aċċettati u l-impatt fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet;

BK.  billi l-mekkaniżmu uniku ta' superviżjoni għandu jkopri sa mill-bidu nett l-istituzzjonijiet finanzjarji li jirrikjedu appoġġ dirett mill-Unjoni, kif ukoll l-istituzzjonijiet finanzjarji ta' importanza sistemika;

BL.  billi l-indipendenza tal-mekkaniżmu Ewropew uniku ta' superviżjoni uniku minn influwenza politika u industrijali ma teżonerahx mill-obbligu li jagħti spjegazzjonijiet u ġustifikazzjonijiet lill-Parlament u li jinżamm responsabbli quddiemu, fuq bażi regolari u kull meta s-sitwazzjoni tirrikjedi dan, għall-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet meħuda fil-qasam tas-superviżjoni Ewropea, minħabba l-impatt li l-miżuri ta' superviżjoni jista' jkollhom fuq il-finanzi pubbliċi, il-banek, l-impjegati u l-klijenti; billi responsabbiltà demokratika effikaċi titlob fost l-oħrajn l-approvazzjoni Parlamentari tal-president tal-bord superviżorju tal-mekkaniżmu uniku ta' superviżjoni magħżul wara proċedura miftuħa ta' għażla, l-obbligu li l-president inkwistjoni jirrappurta lill-Parlament u li dan jisimgħu, id-dritt tal-Parlament li jagħmel mistoqsijiet bil-miktub jew orali u d-dritt ta' inkjesta tal-Parlament f'konformità mat-TFUE;

BM.  billi fil-ġejjieni l-MES se jkun jista', f'ċerti kundizzjonijiet, jiffinanzja b'mod dirett il-banek li jinsabu f'diffikultà; billi għal din ir-raġuni l-ewwel u l-aktar kompitu urġenti fit-twettiq tal-unjoni bankarja huwa li l-mekkaniżmu uniku ta' superviżjoni jsir operattiv;

BN.  billi l-ġabra unika ta' regoli, li qed tiġi żviluppata mill-ABE, għandha tiżgura l-armonizzazzjoni sħiħa u l-applikazzjoni uniformi tar-regoli fl-Unjoni kollha; billi t-tlestija tal-ġabra unika ta' regoli dwar is-superviżjoni bankarja u r-rekwiżiti prudenzjali msaħħa u armonizzati b'mod usa' huma meħtieġa għall-funzjonament effikaċi tal-mekkaniżmu uniku ta' superviżjoni, peress li l-awtorità Ewropea ta' superviżjoni ma tistax taħdem b'regoli prudenzjali nazzjonali diverġenti;

BO.  billi, wara l-ħolqien tal-mekkaniżmu uniku ta’ superviżjoni, ir-regoli ta’ votazzjoni fl-ABE għandhom jiġu adattati bir-reqqa sabiex tiġi ffaċilitata kooperazzjoni kostruttiva bejn l-Istati Membri fiż-żona tal-euro u l-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro u sabiex jitqiesu kompletament l-interessi tal-Istati Membri kollha;

BP.   billi l-proċeduri leġislattivi pendenti dwar il-mekkaniżmu uniku ta' superviżjoni għandhom jintemmu bla dewmien;

BQ.  billi sabiex tiġi implimentata l-arkitettura finanzjarja l-ġdida huwa essenzjali li jiġu żblukkati b’urġenza n-negozjati relatati mad-direttivi dwar l-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti u dwar l-iskema ta’ kumpens għall-investituri, li n-negozjati fir-rigward tagħhom bejn il-Parlament u l-Kunsill huma sospiżi, minkejja l-importanza kruċjali tagħhom fil-provvediment ta’ mekkaniżmi komuni għar-riżoluzzjoni tal-banek u l-garanzija tad-depożiti tal-klijenti;

BR.  billi qafas Ewropew uniku għall-garanzija tad-depożiti jeħtieġ rekwiżiti uniformi, komuni u stretti applikabbli għall-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti kollha fl-Unjoni sabiex jinkisbu l-istess protezzjoni u l-istess stabbiltà tal-iskemi ta' garanzija tad-depożiti u sabiex tiġi ggarantita parità ta' kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ; billi huwa b’dan il-mod biss li jistgħu jinħolqu l-kundizzjonijiet preliminari għall-flessibbiltà meħtieġa sabiex jitqiesu b’mod suffiċjenti ċ-ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi fis-settur finanazjarju;

BS.  billi s-sistema unika Ewropea għall-garanzija tad-depożiti bi skemi ta’ garanzija tad-depożiti li jiffunzjonaw tajjeb u li jkunu appoġġati minn livelli xierqa ta’ finanzjament, li allura jsaħħu l-kredibbiltà u l-fiduċja tal-investituri, tista' tkun l-għan aħħari, ladarba jkunu qed jaħdmu qafas effikaċi għar-riżoluzzjoni u mekkaniżmu uniku effikaċi ta' superviżjoni;

BT.  billi l-ippjanar ex ante, il-ħeffa, l-interventi bikrija, l-attenzjoni dovuta, l-aċċess għal informazzjoni ta' kwalità u l-kredibbiltà huma essenzjali fil-ġestjoni tal-kriżijiet bankarji;

BU.  billi għandha titwaqqaf sistema Ewropea unika għall-irkupru u r-riżoluzzjoni, idealment b'mod parallel mad-dħul fis-seħħ tal-mekkanuiżmu uniku ta' superviżjoni, għall-bini mill-ġdid tal-vijabbiltà tal-banek li jinsabu f'diffikultà u r-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji li mhumiex vijabbli;

BV.  billi, fuq perjodu qasir, l-adozzjoni tal-proposta attwali tal-Kummissjoni dwar il-qafas għall-ġestjoni tal-kriżi mmirat lejn il-banek li jinsabu f'sitwazzjoni ta' kriżi għandha prijorità assoluta;

BW.  billi l-għan ewlieni ta’ skema ta’ riżoluzzjoni u qafas ta’ rkupru effikaċi huwa l-minimizzar tal-użu potenzjali tar-riżorsi tal-kontribwenti meħtieġa għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet bankarji;

BX.  billi għall-protezzjoni tat-tifdil privat hemm bżonn li tinżamm separazzjoni funzjonali filwaqt li tiġi żgurata artikolazzjoni effikaċi tal-fondi Ewropew għall-garanzija tad-depożiti u dawk għall-irkupru u r-riżoluzzjoni;

BY.  billi l-mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni u ta' garanzija tad-depożiti għandu jkollhom struttura finanzjarja soda, l-ewwel nett ex ante, imsejsa fuq kontribuzzjonijiet mill-industrija, fejn il-kontribuzzjoni ta’ istituzzjoni finanzjarja partikolari għandha tirrifletti l-livell ta' riskju ta' dik l-istituzzjoni, filwaqt li l-flus pubbliċi Ewropej għandhom iservu biss bħala salvagwardja aħħarija, limitata għall-aktar livell baxx possibbli;

Unjoni fiskali

BZ.  billi f’dan ir-rigward, ir-rapport imsemmi hawn fuq, intitolat “Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina”, huwa pass importanti 'l quddiem, minħabba li jirrikonoxxi li 'l-funzjonament bla xkiel tal-UEM jirrikjedi mhux biss l-implimentazzjoni rapida u vigoruża tal-miżuri diġà maqbula taħt il-qafas irrinfurzat ta' governanza ekonomika (b'mod partikolari l-Patt ta'Stabbilta' u Tkabbir u t-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza), iżda wkoll pass kwalitattiv lejn unjoni fiskali“;

CA.  billi finanzi pubbliċi sodi, baġits bilanċjati tul iċ-ċiklu ekonomiku u prospetti ta' tkabbir sostenibbli fuq perjodu medju kif ukoll livelli adegwati ta’ investiment pubbliku huma rekwiżit bażiku għal stabbiltà ekonomika u finanzjarja fit-tul, għall-Istat soċjali u għall-ħlas tal-ispejjeż tal-iżvilupp demografiku mistenni;

CB.  billi l-funzjonament bla xkiel tal-UEM jirrikjedi implimentazzjoni sħiħa u mgħaġġla tal-miżuri li diġà ntlaħaq qbil dwarhom fil-qafas ta' governanza ekonomika msaħħa bħall-PST imsaħħaħ u s-Semestru Ewropew flimkien ma' politiki li jistimolaw it-tkabbir; billi sa mhux aktar tard minn ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tat-t-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza (TSKG), abbażi ta' valutazzjoni tal-esperjenza bl-implimentazzjoni tiegħun il-passi meħtieġa għandhom jittieħdu, f'konformità mat-TUE u t-TFUE, bil-għan li s-sustanza tat-TSKG tiġi inkorporata fil-qafas legali tal-Unjoni;

CC.  billi l-Patt għal Tkabbir u Impjiegi jinsisti fuq il-ħtieġa li tiġi segwita konsolidazzjoni fiskali favur it-tkabbir u jappella sabiex tingħata attenzjoni partikolari lill-investimenti f'oqsma orjentati lejn il-futur; billi l-Kummissjoni jmissha tagħmel proposti biex tidentifika l-investimenti li għandhom jingħataw prijorità fil-limiti tal-oqfsa fiskali tal-Unjoni u dawk nazzjonali;

CD.  billi l-kriżi wriet biċ-ċar il-bżonn ta' qabża kwalitattiva lejn unjoni fiskali aktar robusta u demokratika b’żieda fir-riżorsi proprji tal-Unjoni u b'mekkaniżmi aktar effikaċi maħsuba biex jikkoreġu trajettorji fiskali u livelli tad-dejn mhux sostenibbli u jistabbilixxu l-limiti massimi ta' bilanċ baġitarju tal-Istati Membri;

CE.  billi hemm bżonn li“UEM ġenwina” tiġi appoġġata u aċċettata miċ-ċittadini tal-Unjoni; billi, għaldaqstant, trid tiġi enfasizzata l-ħtieġa li dawk li jfasslu l-politika, is-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jiġu inkorporati fil-livelli kollha

CF.  billi l-mekkaniżmi addizzjonali biex jiġi żgurat li l-Istati Membri kollha jirrispettaw l-impenji tagħhom fil-proċeduri baġitarji individwali għandhom isaħħu, u mhux idgħajfu, l-qafas ta’ governazna ekonomika attwali; billi r-rwol indipendenti tal-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji għandu bżonn jissaħħaħ, billi jkun akkumpanjat b’mekkaniżmi b’saħħithom ta’ obbligi ta’ rendikont kemm lill-Parlament kif ukoll lill-Kunsill; billi għandu jiġi stabbilit Teżor Ewropew presedut minn ministru għall-finanzi Ewropew, li jkun responsabbli b'mod individwali quddiem il-Parlament;

CG.  billi l-klawsola ta' flessibbiltà (Artikolu 352 TFUE) tista' tintuża għall-iskop li jiġi stabbilit Uffiċċju Ewropew tat-Teżor immexxi minn Ministru tal-Finanzi Ewropew; billi dan huwa element ċentrali ta' UEM ġenwina;

CH.  billi l-Artikolu 136 TFUE jippermetti l-adozzjoni, f'konformità mal-proċedura leġislattiva rilevanti fost dawk imsemmija fl-Artikoli 121 u 126 tat-TFUE, ta' miżuri speċifiċi biex jissaħħu l-koordinament u s-sorveljanza tad-dixxiplina baġitarja tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro; billi tali leġislazzjoni tista' tipprevedi d-delega tas-setgħat lill-Kummissjoni biex din tadotta atti mhux leġislattivi ta' applikazzjoni ġenerali sabiex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġislattiv; billi t-TFUE jipprevedi l-possibbiltà li l-Parlament jew il-Kunsill jingħataw id-dritt li jirrevokaw id-delega lill-Kummissjoni;

CI.  billi, f'konformità mar-regola ġenerali tal-ordni legali tal-Unjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha s-setgħa li tiżgura li fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tat-Trattati tiġi osservata l-leġislazzjoni tal-UE sakemm din ma tiġix eskluża espliċitament;

CJ.  billi n-negozjati fi trilogu dwar l-hekk imsejħa regolamenti tas-“six-pack” għandhom iwasslu dalwaqt għal riżultati politiċi konkreti;

CK.  billi l-PST, minħabba l-mod kif inhu mfassal, huwa strument ta’ stabbilizzazzjoni ċikliku li, peress li jippermetti li l-Istati Membri jkollhom defiċit ta’ massimu ta’ 3 %, jippermetti li x-xokkijiet ekonomiċi fl-Istat Membru kkonċernat jiġu ribattuti u assorbiti; billi din il-politika antiċiklika tista’ taħdem biss jekk l-Istati Membri jiksbu bilanċi baġitarji pożittivi fi żminijiet tajba; billi l-mekkaniżmi ta' għajnuna finanzjarja bħall-MES huma miżura tal-aħħar istanza;

CL.  billi l-Istati Membri firmatarji għat-TSKG fl-UEM għandhom bżonn jirrappurtaw il-pjanijiet tagħhom rigward il-ħruġ tad-dejn pubbliku lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, u b'hekk ikun possibbli koordinament bikri tal-ħruġ ta' dejn fil-livell tal-Unjoni;

CM.  billi, skont it-Trattati eżistenti, l-Istati Membri li l-valuta tagħhom hija l-euro jistgħu jiffinanzjaw baġit miżjud tal-Unjoni fil-qafas tal-proċedura tar-riżorsi proprji billi jdaħħlu taxxi jew tariffi speċifiċi f' konformita' mal-proċedura ta' kooperazzjoni mtejba; billi dan għandu jsir billi tingħata preferenza speċifika lir-rabta tiegħu mal-qafas baġitarju tal-Unjoni u mingħajr ma jdgħajfu l-funzjonijiet tradizzjonali tal-baġit tal-Unjoni tal-Unjoni li jiffinanzjaw l-politika komuni; billi din l-kapaċità baġitarja akbar għandha tappoġġja t-tkabbir u l-koeżjoni soċjali u tindirizza l-iżbilanċi, id-diverġenzi strutturali u l-emerġenzi finanzjarji li huma direttament konnessi mal-unjoni monetarja;

CN.  billi, fuq perjodu aktar twil u wara li jkunu ssodisfati kundizzjonijiet stretti, il-ħruġ ta' dejn komuni jista’jkun mod possibbli biex tiġi ssupplimentata l-UEM; billi l-ħruġ ta’ dejn komuni, b'obbligazzjonijiet in solidum, fiż-żona tal-euro jaf jirrikjedi bidliet fit-Trattati;

CO.  billi bħala kundizzjoni preliminari neċessarja għall-ħruġ ta' dejn komuni qed jiġi stabbilit qafas fiskali sostenibbli, immirat kemm lejn it-tisħiħ tal-governanza ekonomika, tad-dixxiplina baġitarja u tal-konformità mal-PST, kif ukoll lejn strumenti ta' kontroll għall-prevenzjoni tal-periklu morali;

CP.  billi unjoni fiskali aktar soda u aktar integrata għandha tinkludi tranżizzjoni progressiva lejn fond ta' salvataġġ;

CQ.  billi l-introduzzjoni b'mod mgħaġġel jew mhux kredibbli ta' strumenti għall-ħruġ ta' dejn komuni tista' twassal għal konsegwenzi inkontrollabbli u t-telf tal-fiduċja fuq perjodu twil fil-kapaċità taż-żona tal-euro li taġixxi b'mod deċiżiv;

CR.  billi l-kriżi tad-dejn tat lok li l-Unjoni u speċjalment iż-żona tal-euro jistabbilixxu strumenti ġodda ta' solidarjetà finanzjarja fl-Ewropa: il-Faċilità Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja (FESF), il-MES u proġetti oħra relatati mal-pjan direzzjonali lejn UEM ġenwina; billi l-impatt finanzjarju ta' dawk l-istrumenti huwa ħafna akbar mill-Baġit tal-Unjoni, fir-rigward tal-ammonti involuti, u billi l-idea innovattiva ta' baġit ċentrali għaż-żona tal-euro ffinanzjat mill-membri taż-żona tal-euro issa qed tiġi proposta bħala l-garanzija aħħarija għal din is-solidarjetà finanzjarja l-ġdida;

CS.  billi l-multiplikazzjoni ta' dawn l-istrumenti ta' solidarjetà tagħmilha diffiċli li tiġi evalwata l-kontribuzzjoni reali ta’ kull Stat Membru għas-solidarjetà Ewropea, li teċċedi bil-kbir il-kontribuzzjonijiet finanzjarji rispettivi tal-Istati Membri għall-Baġit tal-Unjoni; billi, apparti dan, id-diversità tal-istrumenti eżistenti, f'termini ta' bażijiet legali, il-modalità ta' intervent u l-Istati Membri kkonċernati, x’aktarx li tagħmilha diffiċli li din l-istruttura kollha tiġi diretta mil-mexxejja Ewropej, mifhuma miċ-ċittadini Ewropej inġenerali u tiġi suġġetta għal kwalunkwe kontroll parlamentari;

CT.  billi l-MES jista' jiġi integrat fil-qafas legali tal-Unjoni permezz tal-klawsola ta' flessibilità (Artikolu 352 TFUE) flimkien mal-Artikolu 136 revedut TFUE;

CU.  billi, skont it-Trattati eżistenti, id-definizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-“klawsola ta' ebda rikapitalizzazzjoni” (no bailout clause) jistgħu jiġu speċifikati mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni u wara li jiġi kkonsultat il-Parlament Ewropew (Artikolu 125(2) TFUE);

CV.  billi standards għoljin ta' responsabbiltà demokratika fil-livell Ewropew għandhom japplikaw għat-Trojka;

CW.  billi l-attivitajiet tal-Kummissjoni fil-kuntesti tal-unjoni fiskali u ekonomika għandhom ikunu bbażati fuq djalogu soċjali xieraq u għandhom jirrispettaw kompletament l-awtonomija tas-sħab soċjali;

CX.  billi l-indipendenza tas-Sistema Statistika Ewropea (SSE) trid tiġi ssalvagwardata kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak tal-Unjoni sabiex tinżamm il-kredibbiltà tal-istatistika Ewropea fir-rwol ċentrali tagħha ta' appoġġ għal unjoni fiskali vera u proprja (permezz ta' standards ta' kwalità għolja u approċċ sistemiku għall-iżvilupp, il-produzzjoni u l–verifika tal-eżattezza tal-istatistika dwar il-finanzi tas-settur pubbliku);

CY.  billi l-istandards tal-kontabbiltà pubblika għandhom japplikaw fl-Istati Membri kollha b'mod standardizzat u għandhom ikunu soġġetti għal mekkaniżmi ta' awditjar intern u estern, bħala komplement essenzjali għas-setgħat aktar qawwija tal-Kummissjoni u għar-rwol imsaħħaħ ta' koordinament li jaqdu l-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-qrati nazzjonali tal-awdituri fil-verifika tal-kwalità tas-sorsi nazzjonali użati għall-istabbiliment taċ-ċifri relatati mad-dejn u d-defiċit;

Unjoni ekonomika

CZ.  billi s’issa kien hemm ħafna enfasi dwar il-lat monetarju tal-UEM filwaqt li hemm bżonn urġenti ta’ unjoni ekonomika reali, fejn l-istrateġija “Ewropa 2020” għandha tagħti l-qafas vinkolanti għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki ekonomiċi;

DA.  billi l-Patt Euro Plus, l-Istrateġija Ewropa 2020 u l-Patt għal Tkabbir u Impjiegi għandhom jiġu integrati fil-liġi tal-Unjoni u jwittu t-triq għall-introduzzjoni ta’ kodiċi ta’ konverġenza għall-ekonomiji tal-Istati Membri;

DB.  billi s-Semestru Ewropew, kif deskritt fil-fergħa preventiva tal-PST, joffri qafas xieraq għall-koordinament tal-politiki ekonomiċi u l-għażliet baġitarji implimentati fil-livell nazzjonali f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi adottati mill-Kunsill;

DC.  billi l-Artikolu 9 TFUE jappella għall-promozzjoni ta' livell għoli ta' impjiegi, il-garanzija ta' protezzjoni soċjali xierqa, il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem;

DD.  billi hemm bżonn konsolidazzjoni fiskali, tnaqqis tal-iżbilanċi makroekonomiċi, riformi strutturali u investimenti sabiex noħorġu ħruġ mill-kriżi u sabiex jiġu żgurati tkabbir u impjieg ta' kwalità u sostenibbli f'soċjetà bbażata fuq l-għarfien, li jirriflettu r-realtà tas-sħubija tal-UEM fi ħdan ekonomija tas-suq soċjali; billi r-riformi strutturali jagħtu frott biss fuq perjodu fit-tul;

DE.  billi l-Patt għal Tkabbir u Impjiegi, approvat waqt is-Samit Ewropew tat-28 u d-29 ta' Ġunju 2012, jista' jagħti kontribut importanti għat-tkabbir, għall-impjieg u għal kapaċitajiet Ewropej imtejba fil-qasam tal-kompetizzjoni; billi l-Unjoni u l-Istati Membri jridu jerfgħu r-responsabbiltà tagħhom u jaġixxu malajr biex jikkompletaw is-suq intern u jiftħu l-potenzjal tiegħu; billi jilqa' b'sodisfazzjon il-bidla fl-enfasi permezz tal-adozzjoni ta’ Patt ta’ Tkabbir, minkejja li l-mobilizzazzjoni ta’ fondi għal miżuri li jżidu t-tkabbir mill-fondi strutturali tikkonċerna biss l-allokazzjoni mill-ġdid tal-fondi eżistenti, u għalhekk ma tipprovdix riżorsi addizzjonali;

DF.  billi hemm bżonn li l-Istati Membri jwettqu bla dewmien ir-riformi maqbula fil-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom u li l-parlamenti nazzjonali jagħmlu skrutinju fil-ħin u infurmat tal-azzjonijiet tal-gvernijiet tagħhom f'dan ir-rigward;

DG.  billi l-funzjonament siħ tas-suq intern huwa mxekkel minħabba l-ostakli li għadhom preżenti f’ċerti Stati Membri; billi għall-benefiċċju tal-potenzjal sħiħ ta’ tkabbir tal-Unjoni, l-ekonomija hija neċessarja biex jiġi kkompletat is-suq intern speċjalment f’oqsma bħalma huma s-servizzi, l-enerġija, it-telekomunikazzjonijiet, l-istandardizzazzjoni, is-simplifikazzjoni tar-regoli tal-akkwist pubbliku, l-industriji li jużaw netwerk, il-kummerċ elettroniku, u r-reġim tad-drittijiet tal-awtur;

DH.  billi l-integrazzjoni ekonomika u baġitarja iktar fil-fond se tiddgħajjef jekk ma jkunx hemm koordinament aktar mill-qrib fil-qasam tat-tassazzjoni; billi r-regola tal-unanimità fil-qasam tat-tassazzjoni xxekkel l-iżviluppi f’dan il-qasam, l-istrument ta’ kooperazzjoni msaħħa għandu jintuża aktar ta' spiss; billi tista' ssir referenza għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-bażi komuni konsolidata tat-taxxa korporattiva (BKKTK) u t-taxxa fuq l-attivitajiet finanzjarji (TTF); billi, fil-qasam tat-tassazzjoni, hemm bżonn ċar ta' konverġenza bejn l-istrutturi tas-sistemi tat-taxxa u tal-bażi tat-taxxa fl-Istati Membri; billi jidher ċar li l-kompetizzjoni fiskali dannuża bejn l-Istati Membri tmur kontra l-loġika tas-suq intern u jeħtieġ li tiġi indirizzata;

DI.  billi huwa importanti li l-irkupru tal-ekonomija jimxi id f'id ma' politika għas-suq tax-xogħol li tistimola t-tfittxija għal impjieg u l-intraprenditorija u tnaqqas il-qgħad strutturali, speċjalment għaż-żgħażagħ, l-anzjani u n-nisa, filwaqt li jissalvagwarda l-mudell soċjali Ewropew u jirrispetta bis-sħiħ ir-rwol tas-sħab soċjali u d-dritt li jiġu nnegozjati, konklużi jew infurzati ftehimiet kollettivi u li tittieħed azzjoni kollettiva f’konformità mal-liġijiet u l-prattiki nazzjonali; billi f’dak is-sens għandha titrawwem l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol tal-Istati Membri sabiex tiżdied il-mobilità tax-xogħol transkonfinali;

DJ.  billi l-koordinament vinkolanti fil-livell tal-Unjoni għandu jintuża għal ċerti kwistjonijiet ewlenin ta' politika ekonomika li huma ta' rilevanza partikolari għat-tkabbir u l-impjieg;

DK.  billi biex jiġu żgurati finanzi pubbliċi sostenibbli fit-tul mhux biss irid isir użu ekonomiku mir-riżorsi skarsi tal-gvern, imma jeħtieġ ukoll tasazzjoni ġusta, taxxa progressiva, ġbir ta' taxxi organizzat tajjeb, ġlieda aħjar kontra kull forma ta' frodi fiskali u evażjoni tat-taxxa, kooperazzjoni u koordinament fiskali bl-għan li tiġi limitata l-kompetizzjoni fiskali, u sistema tat-taxxa mfassla tajjeb li tippromwovi l-iżvilupp tan-negozju u l-ħolqien tal-impjiegi;

DL.  billi l-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020;

DM.  billi għandha ssir reviżjoni ta’ nofs it-term tal-Istrateġija Ewropa 2020, fejn wieħed m’għandux joqgħod lura milli jsemmi u jċanfar lil dawk li ma jirrispettawx l-objettivi u li għandha teżamina jekk hemmx bżonn li l-objettivi raffinati jew aġġustati u kif tista’ tiżdied il-pressjoni fuq l-Istati Membri biex jiksbu l-objettivi;

DN.  billi d-disponibbiltà ta' statistika Ewropea ta' kwalità għolja taqdi rwol essenzjali fil-qalba tal-governanza ekonomika l-ġdida u b'mod partikolari hija prerekwiżit sabiex jiġi appoġġat il-funzjonament tajjeb tal-proċessi ewlenin ta' sorveljanza u infurzar tagħha, bħalma huma s-Semestru Ewropew, il-proċedura tal-iżbilanċi makroekonomiċi u l-Istrateġija Ewropa 2020;

DO.  billi għandhom jibqgħu jsiru sforzi għall-immodernizzar tal-metodi ta' produzzjoni tal-istatistika Ewropea sabiex jiġu ggarantiti l-istandards ta' kwalità għolja, il-kosteffettività u l-adegwatezza tar-riżorsi u sabiex jiġu ffaċilitati t-tixrid dovut u l-aċċess għall-awtoritajiet pubbliċi, l-atturi ekonomiċi uċ-ċittadini;

Minn leġittimità u responsabbiltà demokratiċi għal unjoni politika

DP.  billi l-Unjoni taf il-leġittimità tagħha lill-valuri demokratiċi tagħha, l-objettivi li tipprova tilħaq u l-kompetenzi, l-istrumenti u l-istituzzjonijiet tagħha;

DQ.  billi din il-leġittimità tirriżulta minn ċittadinanza doppja, dik tan-nies irrappreżentati mill-Parlament u dik tal-Istati Membri rrappreżentati mill-Kunsill;

DR.  billi minħabba l-kriżi li għaddejja bħalissa u l-mod li bih ittieħdu xi miżuri kontra l-kriżi, id-dibattitu dwar il-bżonn li tiżdied in-natura demokratika tat-teħid tad-deċiżjonijiet fi ħdan l-UEM kiseb aktar importanza;

DS.  billi l-mexxejja politiċi u r-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-entitajiet Ewropej l-oħrajn għandhom ikunu politikament responsabbli quddiem il-Parlament; billi r-rappurtar regolari u l-preżentazzjonijiet annwali tal-ħidma u t-tbassir tagħhom għandhom isiru quddiem il-kumitat kompetenti tal-Parlament;

DT.  billi matul dawn l-aħħar snin il-Kunsill Ewropew ipprova jfittex triq biex noħorġu mill-kriżi, u fassal bosta proposti li għalihom it-Trattati mhux dejjem taw kompetenza ċara lill-Unjoni f'dan ir-rigward;

DU.  billi d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li jieħu t-triq intergovernattiva, mingħajr ma inkluda lill-Parlament bħala attur importanti fl-isforzi biex jinstab l-ħruġ mill-kriżi, għad li dan kien inevitabbli f'xi każijiet, hija deplorabbli;

DV.  billi għall-proposti li jidħlu fil-kompetenza tal-Unjoni għandhom jittieħdu deċiżjonijiet f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja, bl-involviment sħiħ tal-Parlament;

DW.  billi s-setgħat eżekuttivi tal-Kummissjoni fl-approċċ ibbażat fuq ir-regoli lejn il-qafas ta' governanza ekonomika, kif stabbilit b'mod partikolari fil-PST u l-mekkaniżmu ta' superviżjoni makroekonomika, għandhom ikunu soġġetti għal kontroll demokratiku ex post mill-Parlament u għandhom ikunu responsabbli quddiem il-Parlament;

DX.  billi l-istrumenti intergovernattivi li nħolqu sa mill-bidu tal-kriżi f'Diċembru 2009 għandhom jiġu komunitarizzati;

DY.  billi hemm bżonn ta' aktar skrutinju demokratiku, parteċipazzjoni u kodeċiżjoni fir-rigward tal-politika ekonomika, monetarja u soċjali, it-tassazzjoni, il-Qafas Finanzjarju Pluriennali u r-riżorsi proprji; billi bħalissa l-klawsoli “passerelle' għandhom jiġu attivati b'dan l-iskop;

DZ.  billi m'għadux aċċettabbli aktar li l-President tal-Parlament Ewropew ma jistax ikun preżenti tul il-perjodu kollu tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u s-Samit taż-żona tal-euro; billi għandha tinstab soluzzjoni urġenti għal dan in-nuqqas ta' leġittimità demokratika permezz ta' ftehim politiku bejn iż-żewġ istituzzjonijiet;

EA.  billi huwa urġenti li jiġi indirizzat id-defiċit demokratiku tal-UEM u li kwalunkwe pass ulterjuri lejn unjoni bankarja, unjoni fiskali u unjoni ekonomika tintrabat b'mod strett ma' leġittimità u responsabbiltà demokratiċi msaħħin fil-livell tal-Unjoni;

EB.  billi kull meta kompetenzi ġodda jiġu trasferiti jew maħluqa fil-livell tal-Unjoni jew kull meta jitwaqqfu istituzzjonijiet ġodda tal-Unjoni, għandhom jiġu żgurati leġittimità korrispondenti, kontroll demokratiku korrispondenti min-naħa tal-Parlament kif ukoll responsabbiltà korrispondenti quddiem il-Parlament;

EC.  billi l-ebda ftehim intergovernattiv bejn l-Istati Membri m' għandu joħloq strutturi paralleli ma' dawk tal-Unjoni; billi l-ftehimiet kollha li jistabbilixxu reġimi internazzjonali jew sopranazzjonali għandhom ikunu soġġetti għall-iskrutinju demokratiku sħiħ tal-Parlament;

ED.  billi l-iżgurar tal-produzzjoni, il-verifika u t-tixrid ta' statistika Ewropea ta' kwalità għolja premezz ta' SSE ġenwina huwa kontribut essenzjali għat-tisħiħ ta' trasparenza sħiħa u ta' responsabbiltà pubblika effikaċi fit-tfassil, il-ġestjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-politiki tal-Unjoni kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll f'dak nazzjonali;

EE.  billi l-kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-parlamenti nazzjonali fuq il-bażi tal-Protokoll Nru 1 għat-TUE u għat-TFUE dwar l-irwol tal-parlamenti nazzjonali Fl-Unjoni Ewropea (Protokoll Nru 1) għandha tissaħħaħ sabiex jitjieb l-iskambju ta' fehmiet u l-kwalità tal-attività parlamentari fil-qasam tal-governanza tal-UEM kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll f'dak nazzjonali; billi tali kooperazzjoni m'għandhiex titqies bħala l-ħolqien ta' korp parlamentari mħallat ġdid li jkun kemm ineffikaċi kif ukoll illeġittimu minn perspettiva demokratika u kostituzzjonali;

1.  Jikkunsidra neċessarju li l-governanza tal-UEM titqiegħed fi ħdan il-qafas istituzzjonali tal-Unjoni, li hija kundizzjoni preliminari għall-effikaċja tagħha u biex timtela d-differenza politika kurrenti bejn il-politiki nazzjonali u dawk Ewropej;

2.  Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha jipproċedu malajr għall-massimizzazzjoni tal-possibbiltajiet mogħtija mit-Trattati eżistenti u l-elementi tagħhom ta' flessibbiltà u fl-istess ħin iħejju għall-bidliet neċessarji fit-Trattati sabiex jiġu ggarantiti ċ-ċertezza legali u l-leġittimità demokratika; itenni li l-għażla ta' ftehim intergovernattiv ġdid għandha tiġi eskluża;

3.  Jenfasizza li kemm il-miżuri proposti skont it-Trattati eżistenti kif ukoll il-bidliet futuri tat-Trattat m'għandhomx jeskludu klawsoli ta' parteċipazzjoni u għandhom jiggarantixxu l-integrità tal-UE;

4.  Jistieden lill-Kunsill – li ħareġ il-mandat għall-awturi tar-rapport imsemmi hawn fuq, intitolat “Lejn unjoni ekonomika u monetarja ġenwina” – biex jaħtar minnufih il-President tal-Parlament Ewropew bħala korapporteur ta' din il-proposta bi drittijiet indaqs sabiex tiżdied il-leġittimità demokratika tagħha;

5.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li, għalkemm s'issa l-parteċipazzjoni kienet biss waħda formali, il-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlament talbet lill-kumitat kompetenti tal-Parlament biex jeżamina l-proposti sostantivi b'mod konġunt mat-tliet rappreżentanti (sherpas) li qed jinnegozjaw mal-President permanenti tal-Kunsill Ewropew f'isem il-Parlament;

6.  Jikkonferma li se jagħmel użu sħiħ mill-prerrogattiva tiegħu li jressaq lill-Kunsill proposti għall-emendar tat-Trattati li sussegwentement ikollhom bżonn jiġu eżaminati minn Konvenzjoni, sabiex jiġi kkompletat il-qafas ta' UEM ġenwina billi jitjiebu l-kompetenzi tal-UE, b'mod partikolari fil-qasam tal-politika ekonomika, u billi jissaħħu r-riżorsi proprji u l-kapaċità baġitarja tal-Unjoni, ir-rwol u r-responsabbiltà demokratika tal-Kummissjoni u l-prerogattivi tal-Parlament;

7.  Jistieden lill-parlamenti nazzjonali jinvolvu ruħhom fil-proċess tat-tħejjija tal-pjanijiet fiskali u ta' riforma tal-gvernijiet tagħhom qabel ma jippreżentawhom lill-Unjoni; għandu l-intenzjoni li fil-Konvenzjoni jipproponi li din ir-responsabblità espliċita tiżdied mal-funzjonijiet li għandhom il-parlamenti nazzjonali skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 12 TUE;

8.  Jistieden lill-President tal-Kunsill jikkonkludi, bla dewmien u bi ftehim mal-Parlament, il-proċeduri leġislattivi skont il-proċedura leġislattiva ordinarja f'konformità mat-Trattat ta’ Lisbona li qed jiġu mblukkati mill-Kunsill u jadottahom, b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw is-CRD IV (ir-rekwiżiti ta' kapital) u l-iskemi nazzjonali ta’ garanzija tad-depożitu;

9.  Jikkunsidra it-titjib sostanzjali fil-leġittimità demokratika u r-responsabilizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni tal-governanza tal-UEM permezz ta' rwol miżjud tal-Parlament Ewropew bħala neċessità assoluta u kundizzjoni preliminari għal kwalunkwe pass ulterjuri lejn unjoni bankarja, unjoni fiskali u unjoni ekonomika;

10.  Jikkunsidra li, skont it-Trattati eżistenti, il-koordinament u s-sorveljanza tad-dixxiplina baġitarja tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro jistgħu jsiru vinkolanti u soġġetti għall-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi sempliċi tal-Artikolu 136 TFUE flimkien mal-Artikolu 121(6), imma li, mill-perspettiva kostituzzjonali, dan il-pass għandu jitqies biss jekk isaħħaħ b'mod sostanzjali r-rwol tal-Parlament f'dak li jikkonċerna l-implimentazzjoni dettaljata tal-Artikoli 121(3) u (4) TFUE u sabiex tiġi kkompletata u implimentata l-proċedura ta' sorveljanza multilaterali b'atti delegati abbażi tal-Artikolu 290 TFUE; ifakkar li, skont it-Trattati, il-promozzjoni ta' rata għolja ta' impjiegi u l-garanzija ta' protezzjoni soċjali adegwata għandhom jitqiesu fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tal-Unjoni, jiġifieri billi abbażi tal-istrateġiji eżistenti tiddaħħal ġabra ġdida ta' linji gwida għall-Istati Membri, inklużi benchmarks soċjali u ekonomiċi bi standards minimi li għandhom jiġu applikati għall-pilastri prinċipali tal-ekonomiji tagħhom;

11.  Huwa tal-fehma li “UEM ġenwina” ma tistax tkun limitata għal sistema ta' regoli imma teħtieġ kapaċità baġitarja miżjuda bbażata fuq ir-riżorsi proprji (inkluża TTF) li, fil-qafas tal-baġit tal-Unjoni, għandha tappoġġja t-tkabbir u l-koeżjoni soċjali filwaqt li tindirizza l-iżbilanċi, id-diverġenzi strutturali u l-emerġenzi finanzjarji li huma direttament konnessi mal-Unjoni Monetarja, mingħajr ma tippreġudika l-funzjonijiet tradizzjonali tagħha li tiffinanzja l-politiki komuni;

12.  Huwa tal-fehma li, skont it-Trattati eżistenit, l-Artikolu 136 TFUE jippermetti lill-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni u permezz tal-votazzjoni tal-Istati Membri biss li l-valuta tagħhom hija l-euro, li jadotta linji gwida vinkolanti dwar il-politika ekonomika għall-pajjiżi taż-żona tal-euro fil-qafas tas-Semestru Ewropew; jenfasizza li mekkaniżmu ta' inċentiv isaħħaħ in-natura vinkolanti tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika; jistieden li jkun hemm Ftehim Interistituzzjonali li jinvolvi lill-Parlament fl-abbozzar u l-approvazzjoni tal-Istħarriġ dwar it-Tkabbir Annwali u l-Linji Gwida dwar il-Politika Ekonomika u l-Impjiegi;

13.  Filwaqt li jsostni mil-ġdid l-intenzjoni tiegħu li jintensifika l-kooperazzjoni mal-parlamenti nazzjonali fuq il-bażi tal-Protokoll Nru 1, jenfasizza li tali kooperazzjoni m'għandhiex titqies bħala l-ħolqien ta' korp parlamentari mħallat ġdid li jkun kemm ineffikaċi kif ukoll illeġittimu minn perspettiva demokratika u kostituzzjonali; jenfasizza l-leġittimità sħiħa tal-Parlament bħala korp parlamentari fil-livell tla-Unjoni għal governanza msaħħa u demokratika tal-UEM;

14.  Jitlob lill-Kummissjoni biex mill-aktar fis possibbli, wara li jkunu ġew ikkonsultati l-partijiet interessati kollha, bil-Parlament bħala koleġislatur, tippreżenta proposti leġislattivilill-Parlament filwaqt li ssegwi r-rakkomandazzjonijiet dettaljati li jinsabu fl-anness;

15.  Jikkonferma li r-rakkomandazzjonijiet jirrispettaw il-prinċipju tas-sussidjarjetà u d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-Unjoni;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni, minbarra l-miżuri li jistgħu u li jridu jittieħdu malajr fil-qafas tat-Trattati eżistenti, biex telenka l-iżviluppi istituzzjonali li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex tiġi stabbilita arkitettura aktar b'saħħitha għall-UEM, abbażi tal-ħtieġa ta' qafas finanzjarju integrat, qafas baġitarju integrat u qafas integrat għall-politika ekonomika msejjes fuq it-tisħiħ tar-rwol tal-Parlament;

17.  Hu tal-fehma li l-implikazzjonijiet finanzjarji tal-proposta mitluba jridu jkunu koperti b'allokazzjonijiet baġitarji xierqa;

18.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet dettaljati li jinsabu fl-Anness lill-Kummissjoni, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-President tal-Grupp tal-Euro u lill-parlamenti u l-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12.


ANNESS

RAKKOMANDAZZJONIJIET DETTALJATI DWAR IL-KONTENTUT TAL-PROSPOSTA MITLUBA

1.  Qafas finanzjarju integrat

Rakkomandazzjoni 1.1 dwar mekkaniżmu uniku ta' superviżjoni

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Il-proposti attwali tal-Kummissjoni dwar mekkaniżmu uniku ta' superviżjoni għandhom jiġu adottati malajr kemm jista' jkun biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effikaċi tar-regoli prudenzjali, il-kontroll tar-riskji u l-prevenzjoni tal-kriżijiet fir-rigward tal-istituzzjonijiet tal-kreditu fl-Unjoni kollha.

Il-bażi ġuridika, il-forma u l-kontenut tal-proposta għandhom għall-possibbiltà ta' parteċipazzjoni sħiħa tal-Istati Membri kollha fil-mekkaniżmu uniku Ewropew ta’ superviżjoni, f' forma li tiżgura l-involviment sħiħ fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-Istati Membri li jipparteċipaw li l-munita tagħhom mhijiex l-euro, b'mod li tiġi garantita relazzjoni simmetrika bejn l-obbligi aċċettati u l-impatt fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet.

Il-parteċipazzjoni ta' Stati Membri li huma fiż-żona tal-euro fi ħdan is-superviżur Ewropew għandha tkun obbligatorja.

Il-proposta għandha tkun suġġetta għal skrutinju demokratiku u estensiv mill-Parlament Ewropew, fil-limiti tat-Trattati.

Il-bażi ġuridika għandha tinvolvi lill-Parlament Ewropew bħala koleġiżlatur meta r-rwol ta’ kodeċiżjoni tal-Parlament Ewropew ma jkunx jista’ jinkiseb permezz ta’ kunċett ta' “pakkett ta’ superviżjoni”. F' konformita' mal-artikolu 263 TFUE, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha teżamina il-legalità tal-atti tal-BĊE, minbarra r-rakkomandazzjonijiet u l-opinjonijiet, maħsuba li joħolqu effetti legali fir-rigward ta' terzi.

Il-proposta għandha tiżgura li l-kompiti kollha tal-ABE, kif previsti fir-Regolament (UE) Nru 1093/2010, jibqgħu jitwettqu fil-livell tal-Unjoni u li l-proposti jkunu konsistenti mal-funzjonament xieraq tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej kif previst fir-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

Jeħtieg li l-mekkaniżmu uniku ta' superviżjoni jeħtieġ li jagħti kont lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għall-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-qasam tas-superviżjoni Ewropea u għandu jirrapporta lill-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew. Ir-responsabbiltà demokratika tirrikjedi, inter alia, l-approvazzjoni parlamentari tal-president tal-bord superviżorju tal-mekkaniżmu uniku ta' superviżjoni magħżul wara proċedura miftuħa ta' selezzjoni, l-obbligu tal-president li jirrapporta lill-Parlament Ewropew u li jinstema' minnu, id-dritt tal-Parlament Ewropew li jagħmel mistoqsijiet bil-miktub jew orali u d-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew f' konformita' mat-TFUE.

Il-mekkanimżu uniku Ewropew ta’ superviżjoni għandu jkun indipendenti mill-interessi politiċi nazzjonali, u għandu jiżgura li l-interessi Ewropej jipprevalu fuq dawk nazzjonali permezz ta’ mandat mill-Unjoni u governanza adegwata.

Il-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-mekkaniżmu uniku ta’ superviżjoni għandhom ikunu speċifikati fil-proposta leġislattiva rilevanti skont proċedura leġislattiva ordinarja.

Is-superviżur Ewropew għandu jkollu l-kompetenza u r-responsabbiltà biex:

   iwettaq is-superviżjoni tal-istituzzjonijiet tal-kreditu fil-pajjiżi inklużi fis-sistema iżda b'diviżjoni ċara tar-responsabbiltajiet operattivi bejn is-superviżuri Ewropej u dawk nazzjonali skont id-daqs u l-mudelli kummerċjali tal-banek u n-natura tal-kompiti ta' superviżjoni;
   jaġixxi b’mod li jkun konsistenti mal-bżonn li tinżamm l-unità u l-integrità u l-kompetittività internazzjonali tas-suq intern, pereżempju, biex jiġi żgurat li ma jkun jeżisti l-ebda ostaklu għall-kompetizzjoni bejn l-Istati Membri;
   jieħu kont xieraq tal-impatt tal-attivitajiet tiegħu fuq il-kompetizzjoni u l-innovazzjoni fis-suq intern, l-integrità tal-Unjoni kollha kemm hi, il-kompetittività globali tal-Unjoni, l-inklużjoni finanzjarja, il-ħarsien tal-konsumatur u l-istrateġija tal-Unjoni għall-impjiegi u t-tkabbir;
   jipproteġi l-istabbiltà u l-kapaċità ta' rkupru tal-partijiet kollha tas-sistema finanzjarja tal-Istati Membri parteċipanti, it-trasparenza tas-swieq u l-prodotti finanzjarji u l-protezzjoni tad-depożitanti u l-investituri u l-kontribwenti tat-taxxa, filwaqt li jieħu kont tad-diversità tas-swieq u tal-forom istituzzjonali;
   jevita l-arbitraġġ regolatorju u jiggarantixxi kundizzjonijiet ekwi;
   issaħħaħ il-koordinament tas-superviżjoni internazzjonali u, fejn ikun xieraq, jirrappreżenta l-Unjoni fl-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali;
   fil-każ ta’ nuqqas ta’ azzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti, jieħu l-miżuri meħtieġa biex jirristruttura, isalva jew jistralċa l-istituzzjonijiet finanzjarji li jkunu qed ifallu jew li l-falliment tagħhom joħloq tħassib fir-rigward tal-interess pubbliku ġenerali.

Il-korpi responsabbli għas-superviżjoni fil-livell supranazzjonali għandhom jiġu allokati riżorsi suffiċjenti, inklużi persunal, biex jiġi żgurat li jkollhom il-kapaċitajiet operazzjonali meħtieġa biex iwettqu l-missjoni tagħhom.

Rakkomandazzjoni 1.2 dwar il-garanzija tad-depożiti

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Il-Parlament Ewropew jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel dak kollu li hu possibbli sabiex tiżgura li tkun tista' tiġi konkluża kemm jista' jkun malajr il-proċedura leġislattiva dwar id-direttiva mfassla mill-ġdid dwar l-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti abbażi tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Frar 2012.

Minħabba l-għan fit-tul taż-żmien, ta' qafas uniku Ewropew għad-depożiti, għandhom japplikaw rekwiżiti uniformi u stretti għall-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti kollha fl-Unjoni sabiex jinkisbu l-istess protezzjoni komprensiva u l-istess stabilità tal-iskemi ta' garanzija tad-depożiti u jiġu ggarantiti kundizzjonijiet ugwali. B'dan il-mod biss il-prekundizzjonijiet għall-flessibilità meħtieġa jkunu jistgħu jinħolqu sabiex jitqiesu b’mod suffiċjenti ċ-ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi fis-settur finanazjarju.

Għandhom jiġu esplorati għażliet għal fond uniku Ewropew għall-garanzija tad-depożiti bi skemi li jiffunzjonaw sew ta' garanzija tad-depożiti appoġġati minn livelli xierqa ta' finanzjament, li għalhekk isaħħu l-kredibbiltà u l-fiduċja tal-investituri, ladarba jkunu qed jiffunżjonaw skema effikaċi ta' riżoluzzjoni u mekkaniżmu uniku effikaċi ta' superviżjoni.

Għall-protezzjoni tat-tifdil privat hemm bżonn li tinżamm separazzjoni funzjonali filwaqt li tiġi żgurata artikolazzjoni effikaċi tal-fondi għall-garanzija tad-depożiti u dawk għall-irkupru u r-riżoluzzjoni.

Il-mekkaniżmi ta’ garanzija tad-depożiti, kif ukoll l-iskemi ta’ rkupru u riżoluzzjoni, għandu jkollhom struttura finanzjarja b'saħħitha, l-ewwel nett ex ante, imsejsa fuq kontribuzzjonijiet mill-industrija, fejn il-kontribuzzjoni ta’ istituzzjoni finanzjarja partikolari għandha tirrifletti l-livell ta' riskju ta' dik l-istituzzjoni, filwaqt li l-fondi pubbliċi għandhom iservu biss bħala salvagwardja aħħarija mnaqqsa sal-minimu possibbli.

Rakkomandazzjoni 1.3 dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Il-proposta attwali għal direttiva li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment għandha tiġi adottata malajr kemm jista’ jkun sabiex tinħoloq skema Ewropea għall-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ riżoluzzjoni u twassal, fuq medda ta’ żmien medju għall-ħolqien ta’ sistema Ewropea ta’ rkupru u ta’ riżoluzzjoni unika. Għandu jitqies il-fatt li ċerti setturi bankarji diġà għandhom mekkaniżmi ta’ protezzjoni sħiħa u għodod ta’ rkupru u riżoluzzjoni li għandhom jiġu rikonoxxuti, appoġġjati u artikolati fl-att leġislattiv.

L-iskop ġenerali ta’ skema ta’ riżoluzzjoni u ta’ rkupru effettiva għandu jkun li jitnaqqas l-użu potenzjali tar-riżorsi tal-kontribwenti meħtieġa għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet bankarji;

Għall-protezzjoni tat-tifdil privat hemm bżonn li tinżamm separazzjoni funzjonali filwaqt li tiġi żgurata artikolazzjoni effikaċi tal-fondi għall-garanzija tad-depożiti u dawk għall-irkupru u r-riżoluzzjoni;

L-iskemi ta’ rkupru u riżoluzzjoni, kif ukoll l-iskemi ta’ garanzija tad-depożiti għandu jkollhom struttura finanzjarja b'saħħitha, stabbilita l-ewwel nett ex ante, msejsa fuq kontribuzzjonijiet mill-industrija, fejn il-kontribuzzjoni ta’ istituzzjoni finanzjarja partikolari għandha tirrifletti l-livell ta' riskju ta' dik l-istituzzjoni, filwaqt li l-fondi pubbliċi għandhom iservu biss bħala salvagwardja aħħarija mnaqqsa sal-minimu possibbli.

Il-proposta għandha wkoll tkun konformi ma’ aspetti oħra tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta’ Lulju 2010 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Immaniġġjar Transkonfinali tal-Kriżijiet fis-Settur Bankarju, bħall-armonizzazzjoni tal-liġijiet dwar l-insolvenza u l-valutazzjonijiet komuni tar-riskji, sett ta’ għodod uniku u “skala ta’ intervent”.

Rakkomandazzjoni 1.4 dwar elementi addizzjonali ta’ Unjoni bankarja

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

   ir-rekwiżit, fejn neċessarju, tas-separazzjoni legali ta’ ċerti attivitajiet finanzjarji partikolarment riskjużi minn banek li jieħdu depożiti fi ħdan il-grupp bankarju, b’mod konformi mar-rapport Liikanen;
   qafas regolatorju ta' “l-istess riskju, l-istess regola’, li jiżgura li entitajiet li mhumiex banek u li jagħmlu attivitajiet simili għal dawk tal-banek u li interazzjoni tagħhom mal-banek ma jkunux barra mill-kontroll tar-regolaturi;
   ittestjar kredibbli u regolari tal-istress tas-saħħa finanzjarja tal-banek li jippromwovi l-iskoperta bikrija tal-problemi u d-daqs effettiv tal-intervent;
   kodiċi uniku uniformi ta’ superviżjoni prudenzjali tal-banek kollha u qafas makroprudenzjali uniku biex tiġi evitata aktar frammentazzjoni finanzjarja.

2.  Qafas fiskali integrat

Rakkomandazzjoni 2.1 dwar it-“two-pack”

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Fl-oqsma li ġejjin, il-Kummissjoni għandha tintalab timplimenta b'mod effikaċi l-kompromessi li se jintlaħqu fil-kuntest tan-negozjati fi trilogu dwar it-“two-pack” bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill:

   il-ħolqien ta' kalendarju baġitarju komuni;
   ir-riforma tal-oqfsa baġitarji nazzjonali;
   il-valutazzjoni tal-pjanijiet baġitarji inklużi valutazzjoni kwalitattiva tal-investimenti pubbliċi u l-infiq relatati mal-objettivi tal-“Ewropa 2020”;
   l-istabbiliment ta' programmi ta' sħubija ekonomika;
   monitoraġġ aktar mill-qrib għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u li huma suġġetti għal proċedura għal żbilanċ eċċessiv;;
   monitoraġġ aktar mill-qrib għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u li jinsabu f'riskju ta' nuqqas ta’ konformità mal-obbligu tagħhom fil-qafas ta' proċedura għal żbilanċ eċċessiv;
   rappurtar dwar il-ħruġ tad-dejn.
   inizjattiva li tispeċifika sett ta’ programmi meħtieġa għall-mobilizzazzjoni ta’ investiment ulterjuri fit-tul ta’ madwar 1% tal-PDG għat-tisħiħ tat-tkabbir sostenibbli u tikkumplementa r-riformi strutturali meħtieġa;

Rakkomandazzjoni 2.2 dwar l-issuġġetar tal-Patt Fiskali għall-metodu Komunitarju

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Abbażi ta’ valutazzjoni tal-esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni tiegħu u skont it-TEU u t-TFUE, il-Patt Fiskali għandu jkun traspost f’leġislazzjoni sekondarja tal-Unjoni kemm jista’ jkun malajr.

Rakkomandazzjoni 2.3: Tassazzjoni

Il-Parlament Ewropew jikkunsiddra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Fi ħdan Unjoni ekonomika, fiskali u baġitarja dejjem eqreb għandu jsir aktar biex jiġu kkoordinati s-sistemi tassazzjoni, u biex tiġi indirizzata l-kompetizzjoni fiskali dannuża bejn l-Istati Membri li hija evidentement kontra l-loġika ta’ suq intern. L-ewwel nett, fil-każ fejn ġew eżawriti l-possibiltajiet kollha ta’ diskussjoni u kompromess, il-kooperazzjoni msaħħa għandha tintuża aktar ta’ spiss fil-qasam tat-tassazzjoni (pereżempju għall-istabbiliment ta’ BKKTK jew taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji) peress li oqfsa armonizzati għat-tassazzjoni jsaħħu l-integrazzjoni tal-politika baġitarja.

Rakkomandazzjoni 2.4: Baġit Ewropew ċentrali ffinanzjat minn riżorsi proprji

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Fit-tfassil l-għażliet ta' politika, il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jintalbu jikkunsidraw il-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-qafas finanzjarju pluriennali u r-riżorsi proprji. Il-Parlament Ewropew esprima kemm-il darba l-ħtieġa urġenti għal riforma fis-sistema tar-riżorsi proprji u r-ritorn għall-ispirtu u t-tifsira tat-TFUE, li jiddikjara li l-baġit tal-Unjoni għandu jkun iffinanzjat biss permezz tar-riżorsi proprji.

Għandha tiġi indirizzata b'urġenza s-sitwazzjoni fejn il-ħtiġijiet finanzjarji tal-Baġit tal-Unjoni jkunu f'kunflitt mal-konsolidament neċessarju tal-baġit fl-Istati Membri. Għalhekk wasal iż-żmien li progressivament nerġgħu lura għal sitwazzjoni fejn il-Baġit tal-Unjoni jiġi ffinanzjat minn riżorsi proprji ġenwini, sitwazzjoni li sserraħ lill-baġits nazzjonali b’mod korrispondenti. Barra minn hekk hu mfakkar li fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tad-29 ta' Marzu 2007, tat-8 ta' Ġunju 2011, tat-13 ta' Ġunju 2012 u tat-23 ta' Ottubru 2012, il-Parlament Ewropew spjega l-fehmiet tiegħu dwar xi tfisser sistema ġenwina ta' riżorsi proprji u kif din is-sistema tista' ssir kompatibbli mal-konsolidament fiskali meħtieġ fil-livell nazzjonali fuq perjodu qasir.

Koordinament baġitarju ulterjuri fi ħdan l-Unjoni jeħtieġ data konsolidata dwar il-kontijiet pubbliċi tal-Unjoni, l-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali u reġjonali, li tirrifletti l-għanijiet tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għaldaqstant għandha tinkludi l-istabbiliment ta' tali data konsolidata fil-proposti leġislattivi li ġejjin.

Rakkomandazzjoni 2.5 tranżizzjoni progressiva lejn fond ta' salvataġġ

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Għandu jkun hemm tranżizzjoni progressiva ta' dejn eċċessiv f'fondi ta' salvataġġ ibbażati fuq il-proposta tal-Kunsill Ekonomiku ta' Esperti Ġermaniż, li jipprevedi l-ħolqien temporanju ta' fond li jieħu d-dejn kollu l'fuq minn 60% tal-Istati Membri li jissodisfaw ċerti kriterji; id-dejn jinfeda fuq perjodu ta' madwar 25 sena; b'hekk jinħoloq fond li, flimkien mal-infurzar tal-mekkaniżmi eżistenti kollha, se jgħin biex jinżamm id-dejn totali tal-Istati Membri taħt is-60% fil-futur.

Rakkomandazzjoni 2.6 dwar il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Il-moviment liberu tal-kapital ma jistax jintuża bħala mod kif wieħed jevadi t-taxxa, b'mod partikolari għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u li qed jesperjenzaw jew jinsabu mhedda minn diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja taż-żona tal-euro. Għalhekk, il-Kummissjoni għandha, f’konformità mal-inizjattiva importanti tagħha tas-27 ta’ Ġunju 2012, issaħħaħ il-ġlieda kontra l-frodi u l-evażjoni u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa, tiffinalizza ċikli ta’ negozjati internazzjonali u tressaq proposti biex ittejjeb il-kooperazzjoni u l-koordinament bejn l-awtoritajiet tat-taxxa.

Għandha titwaqqaf taxxa finali fuq it-tranżazzjonijiet b’kooperazzjoni msaħħa f' konformita' mal-Artikoli 326 sa 333 TFUE.

Rakkomandazzjoni 2.7 dwar l-iżgurar ta' sorveljanza demokratika tal-MES

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Il-MES għandu jevolvi lejn ġestjoni b’metodu Komunitarju u jsir responsabbli lejn il-Parlament Ewropew. Id-deċiżjonijiet ewlenin, bħall-għoti ta’ assistenza finanzjarja lil Stat Membru u l-konklużjoni tal-memoranda, għandhom ikun suġġetti għall-iskrutinju xieraq tal-Parlament Ewropew.

It-Troika, maħtura biex tiżgura l-implimentazzjoni tal-memoranda, għandha tinstema' fil-Parlament Ewropew qabel ma tassumi l-kompiti tagħha u tkun suġġetta għal rappurtar regolari u skrutinju demokratiku fil-konfront tal-Parlament Ewropew.

Rakkomandazzjoni 2.8 dwar l-iżgurar tal-kontabbiltà u l-leġittimità demokratika tal-koordinazzjoni fiskali

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Kull mekkaniżmu ġdid maħluq għall-koordinazzjoni tal-politika fiskali għandu jitqabbel ma’ għadd suffiċjenti ta' dispożizzjonijiet biex tiġi żgurata responsabbilita' u l-leġittimità demokratika;

3.  Qafas integrat ta' politika ekonomika

Rakkomandazzjoni 3.1 dwar il-koordinazzjoni mtejba ex-ante tal-politika ekonomika u t-titjib tas-Semestru Ewropew

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-kompromessi li se jintlaħqu fil-kuntest tan-negozjati fi trilogu dwar it-“two-pack” bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jiġu implimentati b'mod komprensiv.

Għandhom ikunu esplorati strumenti tal-Unjoni għall-protezzjoni soċjali u għal standards minimi soċjali, inklużi dawk li jindirizzaw il-qgħad taż-Żgħażagħ, bħal garanzija Ewropea għaż-żgħażagħ.

Il-Kummissjoni għandha tressaq immedjatament proposti skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja biex tittraduċi f’leġiżlazzjoni sekondarja l-impenji tal-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern tat-28 ta’ Ġunju 2012 għal “Patt dwar it-Tkabbir u l-Impjiegi”; b’mod partikolari, il-qafas ta’ koordinazzjoni ekonomika għandu jieħu kont xieraq tal-impenn tal-Istat Membru biex “isegwi konsolidazzjoni fiskali differenzjata favur it-tkabbir, filwaqt li jirrispetta l-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u jqis iċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-pajjiż” u biex jippromwovi l-“investiment fl-oqsma orjentati lejn il-futur relatati direttament mal-potenzjal ta’ tkabbir tal-ekonomija”;

Il-Kummissjoni għandha tressaq kjarifika dwar l-istatus tal-istħarriġ tat-tkabbir annwali. Is-Semestru Ewropew għandu jinvolvi lill-Parlament Ewropew u lill-parlamenti nazzjonali.

Koordinament baġitarju ulterjuri fi ħdan l-Unjoni jeħtieġ data konsolidata dwar il-kontijiet pubbliċi tal-Unjoni, tal-Istati Membri u tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, li tirrifletti l-għanijiet tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għaldaqstant għandha tinkludi l-istabbiliment ta' tali data konsolidata fil-proposti leġislattivi li ġejjin.

Abbażi ta’ kunsiderazzjoni tal-fażijiet differenti tas-Semestru Ewropew, kif stabbilit fil-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir imsaħħaħ u l-mekkaniżmu ta’ sorveljanza makroekonomika, għandu jiġi vvalutat il-bżonn għal leġislazzjoni addizzjonali, filwaqt li jitqies:

   - L-iżvilupp u t-tisħiħ tas-suq intern u l-promozzjoni tar-relazzjonijiet kummerċjali internazzjonali huma ċentrali biex jiġi stimolat it-tkabbir ekonomiku sostenibbli, biex tiżdied il-kompetittività u biex jiġu indirizzati l-iżbilanċi makroekonomiċi. Għalhekk, il-Kummissjoni għandha tintalab tikkunsidra, fl-Istħarriġ Annwali tagħha dwar it-Tkabbir, liema passi għad iridu jittieħdu mill-Istati Membri u liema ttieħdu biex jiġi kkompletat is-suq intern;
   - Il-programmi nazzjonali ta’ riforma (PNR) u l-programmi nazzjonali ta’ stabbiltà (NSP) għandhom ikunu marbuta mill-viċin. Monitoraġġ xieraq għandu jiżgura l-koerenza tal-PNR u l-NSP;
   - Is-Semestru Ewropew għandu jippermetti l-iżvilupp ta' sinerġija akbar bejn il-baġit tal-Unjoni u l-baġits tal-Istati Membri bil-għan li jintlaħqu l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa-2020; ma’ dan, is-Semestru Ewropew għandu jiġi żviluppat ukoll biex jinkludi indikaturi effiċjenti tar-riżorsi;
   - Għandu jiżdied l-involviment tal-awtoritajiet u l-imsieħba reġjonali u lokali fl-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-programmi rilevanti, sabiex b’hekk jikber is-sens ta’ responsabbiltà għall-għanijiet tal-Istrateġija fil-livelli kollha u sabiex tiġi żgurata sensibilizzazzjoni akbar minħabba l-objettivi u r-riżultati tagħha;
   - Il-Kummissjoni għandha tadotta l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir u l-mekkaniżmu ta' twissija sal-1 ta' Diċembru ta' kull sena b'kapitolu speċifiku għaż-żona tal-euro. Il-Kummissjoni għandha tiżvela l-metodoloġiji u s-suppożizzjonijiet makroekonomiċi prinċipali kollha;
   - Il-Kummissjoni għandha tivvaluta b’mod ċar, fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, il-problemi ekonomiċi u fiskali ewlenin tal-Unjoni u tal-Istati Membri individwali, tipproponi miżuri prijoritarji biex jingħelbu dawn il-problemi u tidentifika l-inizjattivi meħuda mill-Unjoni u mill-Istati Membri biex jappoġġaw kompetittività msaħħa u l-investiment fit-tul u biex jitneħħew l-ostakli għat-tkabbir sostenibbli, jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fit-Trattati u fl-Istrateġija Ewropa-2020 attwali, jiġu implimentati s-seba’ inizjattivi emblematiċi u jitnaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi;
   - L-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom għandhom, b'mod partikolari, jinvolvu lill-parlamenti nazzjonali u reġjonali, lill-imsieħba soċjali, lill-awtoritajiet pubbliċi u lis-soċjetà ċivili iżjed mill-qrib fil-formulazzjoni tar-riforma nazzjonali, fl-iżvilupp u fil-programmi ta’ koeżjoni, u jikkonsultaw magħhom b’mod regolari;
   - Il-Kummissjoni għandha tidentifika b’mod espliċitu, fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, ir-riperkussjonijiet potenzjali transkonfinali tal-miżuri ewlenin tal-politika ekonomika implimentati fil-livell tal-Unjoni kif ukoll fl-Istati Membri;
   - Il-Kummissarji responsabbli mis-Semester Ewropew għandhom jiġu u jiddibattu l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir mal-kumitati rilevanti tal-Parlament hekk kif jiġi adottat mill-Kummissjoni;
   - Il-Kunsill għandu jiġi fil-kumitat kompetenti tal-Parlament f’Lulju biex jispjega kull bidla sostanzjali li jkun għamel fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi proposti mill-Kummissjoni; il-Kummissjoni għandha tieħu sehem f’din is-seduta biex tagħti l-opinjonijiet tagħha dwar is-sitwazzjoni;
   - L-Istati Membri għandhom jippreżentaw informazzjoni kemm jista' jkun dettaljata dwar il-miżuri u l-istrumenti previsti fil-programmi nazzjonali ta' riforma għall-ilħuq tal-objettivi nazzjonali stabbiliti, inklużi l-iskadenza għall-implimentazzjoni, l-effetti mistennija, ir-riperkussjonijiet potenzjali, ir-riskju li l-implimentazzjoni ma tirnexxix, l-ispejjeż u, jekk ikun il-każ, l-użu tal-Fondi Strutturali tal-Unjoni;
   - Il-mekkaniżmi ta’ inċentiv isaħħu n-natura vinkolanti tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika;

Rakkomandazzjoni 3.2 dwar patt soċjali għall-Ewropa

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Skont it-Trattati, il-promozzjoni ta’ rata għolja ta’ impjiegi u l-garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata għandhom jiġu kkunsidrati fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tal-Unjoni.

Ir-regoli speċifiċi għal superviżjoni vinkolanti tad-dixxiplina baġitarja fiż-żona tal-euro jistgħu u għandhom jikkomplementaw il-punti ta’ referenza fiskali u makroekonomiċi b'punti ta’ referenza soċjali u tal-impjiegi sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa tad-dispożizzjoni msemmija hawn fuq permezz ta’ dispożizzjonijiet finanzjarji adegwati tal-Unjoni.

Għandu jiġi stabbilit patt soċjali għall-Ewropa biex jippromwovi:

   l-impjiegi għaż-żgħażagħ, inklużi inizjattivi bħall-garanzija Ewropea għaż-żgħażagħ;
   finanzjament xieraq u ta’ kwalità għolja tas-servizzi pubbliċi;
   pagi għal għajxien diċenti;
   aċċess għal akkomodazzjoni soċjali u bi prezz raġonevoli;
   limitu minimu ta’ protezzjoni soċjali biex jiġi żgurat aċċess universali għas-servizzi tas-saħħa essenzjali irrispettivament mid-dħul;
   l-implimentazzjoni ta’ protokoll soċjali li jipproteġi d-drittijiet fundamentali soċjali u tax-xogħol;
   standards Ewropej għall-ġestjoni tar-ristrutturar b’mod responsabbli u soċjali;
   strateġija ġdida dwar is-saħħa u s-sikurezza li tinkludi l-mard relatat mal-istress;
   paga ndaqs u drittijiet ugwali għal xogħol tal-istess valur għal kulħadd.

4.  It-tisħiħ tal-leġittimità u r-responsabbiltà demokratiċi

Rakkomandazzjoni 4.1 dwar id-djalogu ekonomiku

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

Il-Kummissjoni għandha tintalab timplimenta b'mod kompensiv il-kompromessi li se jintlaħqu fil-kuntest tan-negozjati fi trilogu dwar it-“two-pack” bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Rakkomandazzjoni 4.2 dwar mekkaniżmi Ewropej ta' salvagwardja aħħarija finanzjarja

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

L-operazzjonijiet tal-EFSF/MES u kull struttura simili futura, għandhom ikunu suġġetti għal kontroll demokratiku regolari u superviżjoni mill-Parlament Ewropew u l-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF għandhom ikunu involuti f'dak il-kontroll u s-superviżjoni. Il-MES għandu jkun suġġett għall-metodu Komunitarju.

Rakkomandazzjoni 4.3 dwar it-tisħiħ tar-rwol tal-Parlament Ewropew u l-kooperazzjoni interparlamentari fil-kuntest tas-Semestru Ewropew

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

-  Il-President tal-Parlament Ewropew jippreżenta l-fehmiet tal-Parlament dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir waqt il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa. Għandu jiġi nnegozjat ftehim interistituzzjonali sabiex il-Parlament Ewropew jiġi involut fl-abbozzar u l-approvazzjoni tal-istħarriġ annwali dwar it-tkabbir u l-linji gwida tal-politika ekonomika u tal-impjiegi.

-  Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom ikunu preżenti meta jiġu organizzati laqgħat interparlamentari bejn ir-rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali u r-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew f'mumenti kruċjali tas-Semestru (jiġifieri wara l-pubblikazzjoni tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir u wara l-pubblikazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi), sabiex b'mod partikolari l-parlamenti nazzjonali jkunu jistgħu jikkunsidraw perspettiva Ewropea huma u jiddiskutu l-baġits nazzjonali.

Rakkomandazzjoni 4.4 dwar żieda fit-trasparenza, il-leġittimità u r-responsabbiltà

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-att leġislattiv li għandu jiġi adottat għandu jimmira li jirregola kif ġej:

-  Sabiex tissaħħaħ it-trasparenza, Ecofin u l-Grupp tal-euro għandhom jintalbu jgħaddu d-dokumenti interni ewlenin, l-aġendi u l-materjal ta' referenza lill-Parlament Ewropew qabel il-laqgħat tagħhom; barra minn hekk, il-President tal-Grupp tal-euro għandu jidher b’mod regolari quddiem il-Parlament Ewropew, pereżempju fil-forma ta’ seduti ta’ smigħ li għandhom jiġu organizzati taħt il-patroċinju tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew;

   - Il-Parlament Ewropew irid ikun involut bis-sħiħ fit-tfassil ulterjuri tar-rapport tal-erba’ Presidenti, f’konformità mal-metodu Komunitarju; dan l-involviment jista’ jiġi organizzat fil-livell tal-grupp ta’ ħidma (xogħol preparatorju) kif ukoll fil-livell tal-President (teħid ta’ deċiżjonijiet);
   - Il-President tal-Parlament Ewropew għandu jiġi mistieden jieħu sehem fil-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u fis-samits taż-żona tal-euro;
   - Meta jiġu trasferiti jew jinħolqu kompetenzi ġodda fil-livell tal-Unjoni jew meta jitwaqqfu istituzzjonijiet ġodda tal-Unjoni, għandhom jiġu żgurati kontroll demokratiku korrispondenti min-naħa tal-Parlament Ewropew kif ukoll responsabbiltà korrispondenti quddiem il-Parlament Ewropew;
   - Il-Parlament Ewropew għandu jorganizza seduta ta' smigħ u japprova l-ħatra tal-President tal-MES. Il-President tal-MES għandu jkun suġġett għal rappurtar regolari fil-konfront tal-Parlament Ewropew;
   - Ir-rappreżentant(i) tal-Kummissjoni fit-trojka għandu/għandhom jinstema'/jinstemgħu fil-Parlament Ewropew qabel ma jassumi/jassumu l-kariga tiegħu/tagħhom u għandu/għandhom ikun(u) suġġett(i) għal rappurtar regolari fil-konfront tal-Parlament Ewropew.
   - It-tisħiħ tar-rwol tal-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jew il-ħolqien ta’ uffiċċju tat-teżor Ewropew għandu jkun marbut ma’ mezzi adegwati għar-responsabbiltà u l-leġittimità demokratiċi, li jinvolvu proċeduri ta’ approvazzjoni u ta' kontroll mill-Parlament Ewropew;
   - Huwa biss ir-rispett lejn il-metodu tal-Komunità, il-liġi tal-Unjoni u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni li jista’ jiżgura r-rispett tar-responsabbiltà u l-leġittimità demokratiċi fl-Unjoni; skont it-Trattati, l-UEM tista’ tiġi stabbilita biss mill-Unjoni;
   - Il-munita tal-Unjoni hija l-euro u l-parlament tagħha huwa l-Parlament Ewropew; l-arkitettura futura tal-UEM għandha tirrikonoxxi li l-Parlament Ewropew huwa s-sede ta’ responsabbiltà fil-livell tal-Unjoni;
   Il-proċess li permezz tiegħu jiġi żviluppat pjan għall-futur tal-UEM għandu jinvolvi bis-sħiħ lill-Parlament skont il-metodu Komunitarju.

Id-deċiżjonijiet kollha relatati mat-tisħiħ tal-UEM għandhom jittieħdu abbażi tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea; kwalunkwe devjazzjoni mill-metodu Komunitarju u użu akbar tal-ftehimiet intergovernattivi jaqsmu u jdgħajfu l-Unjoni, inkluża ż-żona tal-euro.

Avviż legali - Politika tal-privatezza