Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 97kWORD 30k
Keskiviikko 21. marraskuuta 2012 - Strasbourg
Uuden komission jäsenen nimittäminen
P7_TA(2012)0432

Euroopan parlamentin päätös 21. marraskuuta 2012 Tonio Borgin nimityksen hyväksymisestä komission jäseneksi

Euroopan parlamentti, joka,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan toisen kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 6 kohdan(1),

–  ottaa huomioon John Dallin 16. lokakuuta 2012 esittämän eroilmoituksen komissiosta,

–  ottaa huomioon neuvoston 25. lokakuuta 2012 päivätyn kirjeen, jolla neuvosto kuuli parlamenttia yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa tehtävästä päätöksestä nimittää Tonio Borg komission jäseneksi,

–  ottaa huomioon Tonio Borgin kuulemistilaisuuden, joka järjestettiin 13. marraskuuta 2012 ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan johdolla yhdessä ,sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kanssa, ja tämän kuulemisen jälkeen laaditun arviointilausunnon;

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan ja liitteen XVII,

1.  hyväksyy Tonio Borgin nimittämisen komission jäseneksi komission toimikauden loppuun 31. lokakuuta 2014 asti;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö