Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 104kWORD 32k
Miercuri, 21 noiembrie 2012 - Strasbourg
Numirea unui nou membru al Comisiei
P7_TA(2012)0432

Decizia Parlamentului European din 21 noiembrie 2012 privind aprobarea numirii lui Tonio Borg în calitate de membru al Comisiei

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 246 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere punctul 6 din Acordul-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană(1),

–  având în vedere demisia lui John Dalli din funcţia de membru al Comisiei, prezentată la 16 octombrie 2012,

–  având în vedere scrisoarea Consiliului din 25 octombrie 2012 prin care Consiliul a consultat Parlamentul cu privire la decizia de numire a lui Tonio Borg, de comun acord cu președintele Comisiei, în calitate de membru al Comisiei,

–  având în vedere audierea lui Tonio Borg la 13 noiembrie 2012, condusă de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, cu asocierea Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și declarația de evaluare redactată în urma audierii respective,

–  având în vedere articolul 106 şi anexa XVII la Regulamentul său de procedură,

1.  aprobă numirea lui Tonio Borg în calitate de membru al Comisiei, pentru perioada rămasă din mandatul Comisiei, care se va încheia la 31 octombrie 2014;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei şi guvernelor statelor membre.

(1) JO L 304, 20.11.2010, p. 47.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate