Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2242(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0381/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0381/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 21/11/2012 - 5.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0433

Elfogadott szövegek
PDF 210kWORD 43k
2012. november 21., Szerda - Strasbourg
Az 5/2012. számú költségvetés-módosítási tervezet: Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele az Emilia-Romagna régióban (Olaszország) bekövetkezett földrengéseket követően és az önkéntesség európai évét (2011) előkészítő intézkedésre vonatkozó költségvetési tétel módosítása
P7_TA(2012)0433A7-0381/2012

Az Európai Parlament 2012. november 21-i állásfoglalása az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (16398/2012 – C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1) („költségvetési rendelet”), és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2011. december 1-jén fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Európai Bizottság) szóló tanácsi álláspontról szóló, 2012. június 12-i állásfoglalására,(4) és különösen annak (2) bekezdésére,

–  tekintettel a 2012-es költségvetési eljárás keretében a kifizetési előirányzatok vonatkozásában mindhárom intézmény által jóváhagyott együttes nyilatkozatra,

–  tekintettel a Bizottság által 2012. szeptember 19-én előterjesztett, az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2012)0536),

–  tekintettel az 5/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontra, amelyet a Tanács 2012. november 20-án állapított meg (16398/2012 – C7-0383/2012),

–  tekintettel eljárási szabályzata 75b. és 75e. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0381/2012),

A.  mivel az 5/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezet az EU Szolidaritási Alapjának (EUSZA) kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban 670 192 359 EUR összegben történő igénybevételére vonatkozik az Emilia-Romagnában (Olaszország) bekövetkezett 2012. májusi földrengésekhez kapcsolódóan,

B.  mivel az 5/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja ennek a költségvetési kiigazításnak a 2012-es költségvetésbe való hivatalos beillesztése, valamint a 16 05 03 01 – Előkészítő intézkedés – Az önkéntesség európai éve (2011) költségvetési tétel módosítása a tételen szereplő kifizetések vonatkozásában a gondolatjel (–) „p.m.” bejegyzéssel való felváltása révén annak érdekében, hogy teljesíteni lehessen az egyenlegkifizetéseket,

C.  mivel az 5/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezet – a Bizottság által előterjesztett formájában – a kifizetési előirányzatok szintjének növelését javasolta, tekintettel arra, hogy összességében 2012-re nem áll rendelkezésre elegendő kifizetési előirányzat,

D.  mivel az EUSZA egy másik esetben való igénybevételével kapcsolatos, 2/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2012. június 12-i állásfoglalásában a Parlament a kérdéses igénybevételt illetően mély sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a költségvetési hatóság másik ága nyolc hetet várt álláspontjának elfogadásával, ragaszkodva az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1.sz. jegyzőkönyvének saját maga általi értelmezéséhez (a nemzeti parlamentek tájékoztatására vonatkozó határidő),

1.  tudomásul veszi az 5/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezetet, annak a Bizottság által benyújtott formájában;

2.  nagy jelentőségűnek tartja azt, hogy az EUSZA révén késedelem nélkül pénzügyi segítséget tudjanak felszabadítani természeti katasztrófa által sújtottak számára, ezért üdvözli, hogy Olaszország haladéktalanul benyújtotta az EUSZA-ból való támogatás iránti kérelmét, valamint hogy a Bizottság gyorsan előterjesztette az EUSZA igénybevételére vonatkozó javaslatát;

3.  felhívja a tagállamokban– mind helyi, mind regionális szinten – érintett feleket és a nemzeti hatóságokat, hogy javítsák a szükségletek értékelését, valamint az EUSZA-nak küldendő jövőbeli lehetséges kérelmek koordinálását az EUSZA igénybevételének a lehető legnagyobb mértékű felgyorsítása érdekében;

4.  ismételten határozottan felhívja a Tanácsot, hogy ne hátráltassa az ilyen, az uniós segítségnyújtás gyorsabb biztosítására irányuló erőfeszítéseket egy ilyen érzékeny és sürgető kérdésre vonatkozó határozat meghozatalának indokolatlan késletetése révén;

5.  emlékeztet arra, hogy az EUSZA előző igénybevétele során (a 2/2012. számú költségvetés-módosítás a 2011. októberi ligúriai és toszkánai árvizekre vonatkozóan) a költségvetési hatóságnak azért nem kellett újabb pénzeszközt biztosítania, mert a szükséges összegeket váratlanul felfedezett átcsoportosítható források útján sikerült biztosítani; hangsúlyozza, hogy a kifizetési előirányzatok jelenlegi hiánya – amely már számos programot érint, elsősorban olyanokat, amelyekre az Európai Tanács által 2012. június 29-én elfogadott Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum nagyban támaszkodik – jelen esetben határozottan kizárja ez efféle átcsoportosítások lehetőségét;

6.  módosítás nélkül elfogadja a Tanács 5/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontját;

7.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 5/2012. sz. költségvetés-módosítás véglegesen elfogadásra került, továbbá arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(2) HL L 56., 2012.2.29.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1.o.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0232.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat