Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2237(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0380/2012

Внесени текстове :

A7-0380/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/11/2012 - 5.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0434

Приети текстове
PDF 281kWORD 36k
Сряда, 21 ноември 2012 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС – земетресения в Италия
P7_TA(2012)0434A7-0380/2012
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2012)0538 – C7-0300/2012 – 2012/2237(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0538 – C7-0300/2012),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 26 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(2),

–  като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г. относно фонд „Солидарност“,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0380/2012),

1.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) OВ L 311, 14.11.2002 г., стp. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2013/108/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност