Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2237(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0380/2012

Předložené texty :

A7-0380/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 21/11/2012 - 5.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0434

Přijaté texty
PDF 353kWORD 36k
Středa, 21. listopadu 2012 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie - zemětřesení v Itálii
P7_TA(2012)0434A7-0380/2012
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (COM(2012)0538 – C7-0300/2012 – 2012/2237(BUD))

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0538 – C7-0300/2012),

  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 26 uvedené dohody,

  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie(2),

  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o Fondu solidarity EU přijaté v rámci dohodovacího řízení dne 17. července 2008,

  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0380/2012),

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí spolu s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a jeho přílohu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s.1.
(2) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizaci Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2013/108/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí