Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2237(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0380/2012

Ingediende teksten :

A7-0380/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 21/11/2012 - 5.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0434

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 33k
Woensdag 21 november 2012 - Straatsburg
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie– aardbevingen in Italië
P7_TA(2012)0434A7-0380/2012
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 21 november 2012 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2012)0538 – C7-0300/2012 – 2012/2237(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0538 – C7-0300/2012),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1), en met name punt 26 hiervan,

–  gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(2),

–  gezien de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, aangenomen tijdens het overleg op 17 juli 2008 over het Solidariteitsfonds,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0380/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(2) PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve rechtshandeling: Besluit 2013/108/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid