Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2237(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0380/2012

Predkladané texty :

A7-0380/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 21/11/2012 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0434

Prijaté texty
PDF 281kWORD 37k
Streda, 21. novembra 2012 - Štrasburg
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (zemetrasenie v Taliansku)
P7_TA(2012)0434A7-0380/2012
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. novembra 2012 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2012)0538 – C7-0300/2012 – 2012/2237(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0538 – C7-0300/2012),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 26,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(2),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o fonde solidarity prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0380/2012),

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady, a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(Text prílohy tu nie je uvedený, pretože zodpovedá záverečnému aktu, rozhodnutiu 2013/108/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia