Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0054(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0351/2012

Předložené texty :

A7-0351/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 21/11/2012 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0435

Přijaté texty
PDF 285kWORD 37k
Středa, 21. listopadu 2012 - Štrasburk
Provádění dohod uzavřených Unií na základě jednání v rámci článku XXVIII GATT 1994 ***I
P7_TA(2012)0435A7-0351/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění dohod uzavřených EU na základě jednání v rámci článku XXVIII GATT 1994 týkajících se změny a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (COM(2012)0115 – C7-0079/2012 – 2012/0054(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0115),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0079/2012),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. listopadu 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0351/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 21. listopadu 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a o změně a doplnění přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
P7_TC1-COD(2012)0054

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1218/2012.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí