Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0054(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0351/2012

Predkladané texty :

A7-0351/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 21/11/2012 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0435

Prijaté texty
PDF 296kWORD 39k
Streda, 21. novembra 2012 - Štrasburg
Vykonávanie dohôd uzatvorených EÚ po rokovaniach v rámci článku XXVIII GATT 1994 ***I
P7_TA(2012)0435A7-0351/2012
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. novembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní dohôd uzatvorených EÚ po rokovaniach na základe článku XXVIII GATT 1994, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (COM(2012)0115 – C7-0079/2012 – 2012/0054(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0115),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0079/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. novembra 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0351/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. novembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 o vykonávaní dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazíliou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 týkajúcej sa úpravy koncesií ohľadom spracovaného hydinového mäsa uvedeného v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu ku GATT z roku 1994 a dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Thajskom podľa článku podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 týkajúcej sa úpravy koncesií ohľadom spracovaného hydinového mäsa uvedeného v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu ku GATT z roku 1994 , a ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
P7_TC1-COD(2012)0054

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1218/2012.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia