Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0457(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0318/2012

Внесени текстове :

A7-0318/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/11/2012 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0438

Приети текстове
PDF 265kWORD 33k
Сряда, 21 ноември 2012 г. - Страсбург
Изменение на приложенията към протоколи 1 и 2 към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и Израел ***
P7_TA(2012)0438A7-0318/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно проекторешението на Съвета за сключването на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за изменение на приложенията към протоколи № 1 и № 2 от Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна (07433/2012 – C7-0157/2012 – 2011/0457(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (07433/2012),

–  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за изменение на приложенията към протоколи № 1 и № 2 от Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна (07470/2012),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0157/2012),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-0318/2012),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Държавата Израел.

Правна информация - Политика за поверителност