Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0457(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0318/2012

Teksty złożone :

A7-0318/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 21/11/2012 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0438

Teksty przyjęte
PDF 199kWORD 33k
Środa, 21 listopada 2012 r. - Strasburg
Zmiana załączników do protokołów 1 i 2 Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Izraelem ***
P7_TA(2012)0438A7-0318/2012

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską, z jednej strony, a Państwem Izrael z drugiej strony, zmieniającego załączniki do protokołów 1 i 2 Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (07433/2012 – C7-0157/2012 – 2011/0457(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07433/2012),

–  uwzględniając projekt Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zmieniającego załączniki do protokołów 1 i 2 Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (07470/2012),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7–0157/2012),

–  uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0318/2012),

1.  wyraża zgodę na zawarcie porozumienia;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Państwa Izrael.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności