Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0457(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0318/2012

Predkladané texty :

A7-0318/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 21/11/2012 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0438

Prijaté texty
PDF 199kWORD 35k
Streda, 21. novembra 2012 - Štrasburg
Zmena a doplnenie príloh k Protokolom 1 a 2 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi ES a Izraelom ***
P7_TA(2012)0438A7-0318/2012

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. novembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k Protokolom 1 a 2 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej (07433/2012 – C7-0157/2012 – 2011/0457(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07433/2012),

–  so zreteľom na návrh Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, ktorou sa menia a dopĺňajú protokoly 1 a 2 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej (07470/2012),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0157/2012),

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0318/2012),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Izraelského štátu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia