Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0457(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0318/2012

Ingivna texter :

A7-0318/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/11/2012 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0438

Antagna texter
PDF 190kWORD 31k
Onsdagen den 21 november 2012 - Strasbourg
Ändring av bilagorna till protokollen nr 1 och nr 2 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och Israel ***
P7_TA(2012)0438A7-0318/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 november 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ändring av bilagorna till protokollen nr 1 och nr 2 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan, Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan (07433/2012 – C7-0157/2012 – 2011/0457(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07433/2012),

–  med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ändring av bilagorna till protokollen nr 1 och nr 2 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan, Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan (07470/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0157/2012),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A7-0318/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Staten Israel.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy