Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/0033B(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0370/2012

Testi mressqa :

A7-0370/2012

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 21/11/2012 - 5.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2012)0441

Testi adottati
PDF 505kWORD 116k
L-Erbgħa, 21 ta' Novembru 2012 - Strasburgu
Migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) - (mingħajr ir-Renju Unit u l-Irlanda) *
P7_TA(2012)0441A7-0370/2012

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Novembru 2012 dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (riformulazzjoni) (11143/1/2012 – C7-0331/2012 – 2012/0033B(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Kunsill (11143/1/2012),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 74 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0331/2012),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar użu aktar strutturat tat-teknika ta' riformulazzjoni għall-atti legali(1)

–  wara li kkunsidra l-ittra tat-12 ta' Ottubru 2012 tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali indirizzata lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern skont l-Artikolu 87(3) tar-Regola ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 87, 55 u 46(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-0370/2012),

A.  billi, skont il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata ma tinkludi l-ebda emenda ta' sustanza għajr dawk identifikati bħala tali fil-proposta u billi, fir-rigward tal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li ma nbidlux tal-atti ta' qabel flimkien ma' dawk l-emendi, il-proposta fiha kodifikazzjoni sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr ebda bidla fis-sustanza tagħhom,

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif adattata għar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni u kif emendata hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-abbozz tiegħu b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Abbozz tal-Kunsill   Emenda
Emenda 1
Abbozz ta' regolament
Premessa 6
(6)  L-iżvilupp tas-SIS II għandu jitkompla u għandu jiġi ffinalizzat fil-qafas tal-iskeda globali tas-SIS II approvat mill-Kunsill fis-6 ta' Ġunju 2008 u sussegwentement emendat f'Ottubru 2009 b'segwitu għall-orjentazzjonijiet fil-Kunsill ĠAI tal-4 ta' Ġunju 2009. Il-verżjoni attwali tal-iskeda globali tas-SIS II ġiet ppreżentata mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew f' Ottubru 2010.
(6)  L-iżvilupp tas-SIS II għandu jitkompla u għandu jiġi ffinalizzat mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2013.
Emenda 2
Abbozz ta' regolament
Premessa 16
(16)  Sabiex tappoġġja lill-Istati Membri jagħżlu l-aktar soluzzjoni teknika u finanzjarja favorevoli, il-Kummissjoni għandha tniedi mingħajr dewmien il-proċess ta’ adattament ta’ dan ir-Regolament billi tipproponi reġim legali għall-migrazzjoni li jirrifletti aħjar l-approċċ għall-migrazzjoni tekniku kif deskritt fil-Pjan ta’ Migrazzjoni tal-Proġett tas-SIS (il-Pjan ta’ Migrazzjoni) […] adottat mill-Kummissjoni wara vot pożittiv mill-Kumitat SIS-VIS fit-23 ta’ Frar 2011.
imħassar
Emenda 3
Abbozz ta' regolament
Premessa 17
(17)  Il-Pjan ta’ Migrazzjoni jiddeskrivi li fi ħdan il-perjodu tal-bidla, l-Istati Membri kollha, konsekuttivament, se jwettqu l-bidla individwali tagħhom tal-applikazzjoni nazzjonali mis-SIS I fis-SIS II. Huwa xieraq mil-lat tekniku li dawk l-Istati Membri li jkunu qalbu jkunu kapaċi jużaw l-ambitu sħiħ tas-SIS II minn meta ssir il-bidla u ma jkollhomx jistennew sakemm l-Istati Membri l-oħra jaqilbu wkoll. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu applikati r-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI minn mindu tibda l-bidla mill-ewwel Stat Membru. Għal raġunijiet ta' ċertezza legali il-perjodu tal-bidla għandu jinżamm l-iqsar possibbli , u ma għandux jeċċedi t-tnax-il siegħa. L-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI ma twaqqafx lil dawk l-Istati Membri li jkunu għadhom ma qalbux jew li jkunu waqgħu ’lura, milli jużaw is-SIS II limitata għal funzjonalitajiet tas-SIS 1+ matul il-perjodu ta’ monitoraġġ intensiv. Sabiex jiġu applikati l-istess standards u kundizzjonijiet għat-twissijiet, l-ipproċessar tad-dejta u l-protezzjoni tad-dejta fl-Istati Membri kollha, jeħtieġ li jiġi applikat il-qafas ġuridiku tas-SIS II għall-attivitajiet operattivi tal-Istati Membri li għadhom ma għamlux il-bidla.
(17)  Huwa previst li fi ħdan il-perjodu tal-bidla, l-Istati Membri kollha, konsekuttivament, se jwettqu l-bidla individwali tagħhom tal-applikazzjoni nazzjonali mis-SIS I għas-SIS II. Huwa xieraq mil-lat tekniku li dawk l-Istati Membri li jkunu qalbu jkunu kapaċi jużaw l-ambitu sħiħ tas-SIS II minn meta ssir il-bidla u ma jkollhomx jistennew sakemm l-Istati Membri l-oħra jaqilbu wkoll. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu applikati r-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI minn mindu tibda l-bidla mill-ewwel Stat Membru. Għal raġunijiet ta' ċertezza legali l-perjodu tal-bidla għandu jinżamm l-iqsar possibbli, u ma għandux jeċċedi t-tnax-il siegħa. L-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI ma twaqqafx lil dawk l-Istati Membri li jkunu għadhom ma qalbux jew li jkunu waqgħu lura, milli jużaw is-SIS II limitata għal funzjonalitajiet tas-SIS 1+ matul il-perjodu ta’ monitoraġġ intensiv. Sabiex jiġu applikati l-istess standards u kundizzjonijiet għat-twissijiet, l-ipproċessar tad-dejta u l-protezzjoni tad-dejta fl-Istati Membri kollha, jeħtieġ li jiġi applikat il-qafas ġuridiku tas-SIS II għall-attivitajiet operattivi tal-Istati Membri li għadhom ma għamlux il-bidla.
Emenda 4
Abbozz ta' regolament
Premessa 19
(19)  Ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI jipprevedu li għas-SIS II Ċentrali għandha tintuża l-aqwa teknoloġija disponibbli, soġġetta għal analiżi kost-effettività. L-Anness għall-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar id-direzzjoni ulterjuri tas-SIS II tal-4-5 ta' Ġunju 2009 stabbilixxa miri importanti li għandhom jintlaħqu sabiex jitkompla l-proġett attwali tas-SIS II. B’mod parallel, twettaq studju dwar l-elaborazzjoni ta’ xenarju tekniku alternattiv għall-iżvilupp tas-SIS II abbażi tal-evoluzzjoni tas-SIS 1+ (SIS 1+ RE) bħala l-pjan ta’ kontinġenza, f’każ li t-testijiet juru nonkonformità mar-rekwiżiti tal-miri importanti. Abbażi ta’ dawn il-parametri, il-Kunsill jista’ jiddeċiedi li jistieden lill-Kummissjoni biex taqleb għax-xenarju tekniku alternattiv.
(19)  Regulation (EC) Ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI jipprevedu li għas-SIS II Ċentrali għandha tintuża l-aqwa teknoloġija disponibbli, soġġetta għal analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji. L-Anness għall-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar id-direzzjoni ulterjuri tas-SIS II tal-4-5 ta' Ġunju 2009 stabbilixxa miri importanti li għandhom jintlaħqu sabiex jitkompla l-proġett attwali tas-SIS II. B’mod parallel, twettaq studju dwar l-elaborazzjoni ta’ xenarju tekniku alternattiv għall-iżvilupp tas-SIS II abbażi tal-evoluzzjoni tas-SIS 1+ (SIS 1+ RE) bħala l-pjan ta’ kontinġenza, f’każ li t-testijiet juru nonkonformità mar-rekwiżiti tal-miri importanti. Abbażi ta’ dawn il-parametri, il-Kunsill jista’ jiddeċiedi li jistieden lill-Kummissjoni biex taqleb għax-xenarju tekniku alternattiv. F'każ bħal dan il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta biex jiġi rivedut dan ir-Regolament.
Emenda 5
Abbozz ta' regolament
Premessa 31
(31)  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data hu responsabbli biex jissorvelja u jiżgura l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u huwa kompetenti li jissorvelja l-attivitajiet tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali. Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Konvenzjoni ta’ Schengen u tar-Regolament (KE) Nru 1987/2006 kif ukoll tad-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI dwar il-protezzjoni u s-sigurtà tad-data personali.
(31)  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data hu responsabbli biex jissorvelja u jiżgura l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u huwa kompetenti li jissorvelja l-attivitajiet tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali. L-Awtorità Superviżorja Konġunta hija responsabbli għas-superviżjoni tal-funzjoni ta' appoġġ tekniku tas-SIS 1+ attwali sakemm jidħol fis-seħħ il-qafas legali tas-SIS II. L-Awtoritajiet Superviżorji Nazzjonali huma responsabbli għas-superviżjoni tal-ipproċessar tad-data tas-SIS 1+ fit-territorju tal-Istati Membri rispettivi tagħhom u se jibqgħu responsabbli għall-monitoraġġ tal-legalità tal-ipproċessar tad-data personali tas-SIS II fit-territorju tal-Istati Membri. Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Konvenzjoni ta’ Schengen u tar-Regolament (KE) Nru 1987/2006 kif ukoll tad-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI dwar il-protezzjoni u s-sigurtà tad-data personali. Dan il-qafas legali tas-SIS II jipprevedi li l-Awtoritajiet Superviżorji Nazzjonali u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jiżguraw is-superviżjoni koordinata tas-SIS II.
Emenda 6
Abbozz ta' regolament
Premessa 43a (ġdida)
(43a)  Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen, li fih qed jipparteċipaw il-Bulgarija u r-Rumanija skont l-Artikolu 4(2) tal-Att tal-Adeżjoni tal-2005 u skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/365/UE tad-29 ta’ Ġunju 2010 dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen relatati mas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija1,
1 ĠU L 166, 1.7.2010, p. 17.
Emenda 7
Abbozz ta' regolament
Artikolu 7 – paragrafu 6
6.  L-attivitajiet fil-paragrafi 1 sa 3 għandhom jiġu kkoordinati mill-Kummissjoni u l-Istati Membri li qed jipparteċipaw fis-SIS 1+ li jaġixxu fi ħdan il-Kunsill.
6.  L-attivitajiet fil-paragrafi 1 sa 3 għandhom jiġu kkoordinati mill-Kummissjoni u l-Istati Membri li qed jipparteċipaw fis-SIS 1+ li jaġixxu fi ħdan il-Kunsill. Il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat fuq bażi regolari dwar dawn l-attivitajiet.
Emenda 8
Abbozz ta' regolament
Artikolu 11 – paragrafu -1 (ġdid)
-1.  Qabel il-bidu tal-migrazzjoni, l-Istati Membri għandhom jivverifikaw li d-data personali kollha li għandha tkun suġġetta għal migrazzjoni għas-SIS II tkun preċiża, aġġornata u legali skont ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006.
Kwalunkwe data li ma tkunx tista' tiġi vverifikata qabel il-bidu tal-migrazzjoni għandha tiġi vverifikata sa perjodu massimu ta' sitt xhur wara l-bidu tal-migrazzjoni.

Emenda 9
Abbozz ta' regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
1.  Għall-migrazzjoni mis-C.SIS għas-SIS II Ċentrali, Franza għandha tagħmel disponibbli l-bażi tad-dejta tas-SIS 1+ u l-Kummissjoni għandha tintroduċi l-bażi tad-dejta tas-SIS 1+ fis-SIS II Ċentrali.  Dejta tal-bażi tad-dejta tas-SIS 1+ msemmija fl-Artikolu 113 (2) tal-Konvenzjoni ta’ Schengen ma għandhiex tkun introdotta fis-SIS II Ċentrali.
1.  Għall-migrazzjoni mis-C.SIS għas-SIS II Ċentrali, Franza għandha tagħmel disponibbli l-bażi tad-dejta tas-SIS 1+ u l-Kummissjoni għandha tintroduċi l-bażi tad-dejta tas-SIS 1+ fis-SIS II Ċentrali.  Id-dejta tal-bażi tad-dejta tas-SIS 1+ imsemmija fl-Artikolu 113 (2) tal-Konvenzjoni ta’ Schengen ma għandhiex tkun introdotta fis-SIS II Ċentrali. Din id-data għandha titħassar mhux aktar tard minn xahar wara t-tmiem tal-perjodu ta' monitoraġġ intensiv.
Emenda 10
Abbozz ta' regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
3.  Il-migrazzjoni tas-sistema nazzjonali mis-SIS 1+ għas-SIS II tibda permezz tal-illowdjar tad-dejta tal-N.SIS II, meta dik l-N.SIS II għandu jkun fiha fajl tad-dejta, il-kopja nazzjonali, li tinkludi kopja kompluta jew parzjali tal-bażi tad-dejta tas-SIS II.
3.  Il-migrazzjoni tas-sistema nazzjonali mis-SIS 1+ għas-SIS II għandha tibda permezz tal-illowdjar tad-dejta tal-N.SIS II, meta dik l-N.SIS II għandu jkun fiha fajl tad-dejta, il-kopja nazzjonali, li tinkludi kopja kompluta jew parzjali tal-bażi tad-dejta tas-SIS II. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data personali kollha mdaħħla fl-N.SIS II tkun preċiża, aġġornata u legali skont ir-Regolamnent (KE) Nru 1987/2006.
Emenda 11
Abbozz ta' regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Abbażi tal-informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri u l-awtoritajiet superviżorji responsabbli, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tlestija tal-migrazzjoni, partikolarment dwar il-bidla tal-Istati Membri għas-SIS II. Ir-rapport għandu jikkonferma jekk il-migrazzjoni, u b'mod partikolari l-bidla, sarux b'konformità sħiħa ma' dan ir-Regolament fil-livell ċentrali kif ukoll f’dak nazzjonali, u għandu jikkonferma li l-ipproċessar tad-data personali matul il-migrazzjoni kollha kien konformi mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data
1 ĠU L 281, 23.11.1995, p.31.
Emenda 12
Abbozz ta' regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4b (ġdid)
4b.  Xahar wara t-tmiem tal-perjodu ta' monitoraġġ intensiv, il-bażi ta' data SIS 1+, id-data kollha fil-bażi ta' data SIS 1+, irrispettivament mill-mezz li tkun maħżuna fuqu u l-post fejn tkun tinsab, is-C.SIS, l-N.SIS tal-Istati Membri u kwalunkwe kopja tagħhom għandhom jitħassru b'mod definittiv.
Emenda 13
Abbozz ta' regolament
Artikolu 11a (ġdid)
Artikolu 11a

Migrazzjoni tal-uffiċċji tas-SIRENE

Il-migrazzjoni tal-uffiċċji tas-SIRENE għan-netwerk S-TESTA għandha sseħħ b'mod parallel mal-bidla msemmija fl-Artikolu 11(3) u għandha tintemm immedjatament wara l-bidla.

Emenda 14
Abbozz ta' regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2
Mill-bidla tal-ewwel Stat Membru mill-N.SIS għall-N.SIS II, kif imsemmija fit-tieni subġaragrafu tal-Artikolu 11 (3) ta’ dan ir-Regolament, għandu japplika r-Regolament (KE) 1987/2006 […].

Mill-bidla b’suċċess tal-ewwel Stat Membru mill-N.SIS għall-N.SIS II, kif imsemmija fit-tieni subġaragrafu tal-Artikolu 11 (3) ta’ dan ir-Regolament, għandu japplika r-Regolament (KE) 1987/2006.

Emenda 15
Abbozz ta' regolament
Artikolu 15 – paragrafu -1 (ġdid)
-1.  Minbarra r-reġistrazzjoni ta' tiftixiet awtomatizzati, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li, matul il-migrazzjoni skont dan ir-Regolament, ir-regoli applikabbli tal-protezzjoni tad-data jkunu rispettati għalkollox u li l-kompiti speċifikati fl-Artikolu 3(f) u fl-Artikolu 11 jiġu rreġistrati kif xieraq fis-SIS II Ċentrali. Ir-reġistrazzjoni ta' dawk l-attivitajiet għandha, b'mod partikolari, tiżgura l-integrità u l-legalità tad-data matul il-migrazzjoni u l-bidla għas-SIS II.
Emenda 16
Abbozz ta' regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4
4.  Ir-reġistri għandhom juru, b’mod partikolari, id-data u l-ħin tad-data trażmessa, id-data użata biex isiru tfittxijiet, ir-referenza għad-data trasmessa u l-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-ipproċessar tad-data.
4.  Ir-reġistri għandhom juru, b'mod partikolari, id-data u l-ħin tad-dejta trażmessa, id-dejta użata biex isiru tfittxijiet, ir-referenza għad-dejta trasmessa u l-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-ipproċessar tad-data u l-isem tal-utent aħħari.
Emenda 17
Abbozz ta' regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5
5.  Ir-reġistri jistgħu jintużaw biss għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u għandhom jitħassru mhux qabel sena u mhux iktar tard minn tliet snin wara li jkunu nħolqu.
(ma taffetwax il-verżjoni Maltija)
Emenda 18
Abbozz ta' regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7
7.  L-awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-kontroll dwar jekk it-tfittxija tkunx skont il-liġi jew le, mill-monitoraġġ tal-legalità tal-ipproċessar ta’ data, mill-awtomonitoraġġ u biex jiżguraw il-funzjonament tajjeb tas-SIS II Ċentrali, l-integrità u s-sigurtà tad-data, għandu jkollhom aċċess, sal-limiti tal-kompetenzi tagħhom u fuq talba tagħhom, għal dawk ir-reġistri bil-għan li jaqdu l-kompiti tagħhom.
7.  L-awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-Artikolu 44(1) u fl-Artikolu 45(1) tar-Regolament (KE) Nru 1987/2006 responsabbli mill-kontroll dwar jekk it-tfittxija tkunx skont il-liġi jew le, mill-monitoraġġ tal-legalità tal-ipproċessar ta’ dejta, mill-awtomonitoraġġ u biex jiżguraw il-funzjonament tajjeb tas-SIS II Ċentrali, l-integrità u s-sigurtà tad-dejta, għandu, b'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 1987/2006, ikollhom aċċess, sal-limiti tal-kompetenzi tagħhom u fuq talba tagħhom, għal dawk ir-reġistri bil-għan li jaqdu l-kompiti tagħhom.
Emenda 19
Abbozz ta' regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7a (ġdid)
7a.  L-awtoritajiet kollha tal-protezzjoni tad-data b'responsabilità għas-SIS 1+ jew għas-SIS II għandhom ikunu involuti mill-qrib fil-fażijiet kollha tal-migrazzjoni mis-SIS 1+ għas-SIS II.
Emenda 20
Abbozz ta' regolament
Artikolu 19
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta sal-aħħar ta’ kull perijodu ta’ sitt xhur, u għall-ewwel darba sal-aħħar tal-ewwel perijodu ta’ sitt xhur tal-2009, rapport ta’ progress lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-iżvilupp tas-SIS II u l-migrazzjoni mis-SIS 1+ għas-SIS II.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta sal-aħħar ta’ kull perijodu ta’ sitt xhur, u għall-ewwel darba sal-aħħar tal-ewwel perijodu ta’ sitt xhur tal-2009, rapport ta’ progress lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-iżvilupp tas-SIS II u l-migrazzjoni mis-SIS 1+ għas-SIS II. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew bir-riżultati tat-testijiet imsemmija fl-Artikoli 8, 9 u 10.

Emenda 21
Abbozz ta' regolament
Artikolu 21
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil- jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Huwa għandu jiskadi kif tintemm il-migrazzjoni, kif imsemmi fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 11 (3). Jekk din id-data ma tkunx tista' tintlaħaq minħabba diffikultajiet tekniċi pendenti relatati mal-proċess ta' migrazzjoni, huwa għandu jiskadi f'data li għandha tiġi stabbilita mill-Kunsill, filwaqt li jaġixxi konformement mal-Artikolu 55(2) tar-Regolament (KE) Nru 1987/2006.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil- jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Huwa għandu jiskadi kif tintemm il-migrazzjoni, kif imsemmi fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 11(3). Jekk din id-data ma tkunx tista' tintlaħaq minħabba diffikultajiet tekniċi pendenti relatati mal-proċess ta' migrazzjoni, huwa għandu jiskadi f'data li għandha tiġi stabbilita mill-Kunsill, filwaqt li jaġixxi konformement mal-Artikolu 55(2) tar-Regolament (KE) Nru 1987/2006.u fi kwalunkwe każ sat-30 ta' Ġunju 2013.

(1) ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.

Avviż legali - Politika tal-privatezza