Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0158(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0342/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0342/2012

Viták :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Szavazatok :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
A szavazatok indokolása
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Elfogadott szövegek
PDF 970kWORD 1165k
2012. november 22., Csütörtök - Strasbourg
A halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvása ***I
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012
Szöveg
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2012. november 22-én elfogadott módosításai a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1288/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(2)
a Bizottság javaslatához

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

[Módosítás 32.]

------------------------------------------------------

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A7-0342/2012).
(2)* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS …/2012/EU RENDELETE
a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet és a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának feltételeiről szóló 1434/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló, 2009. november 27-i 1288/2009/EK tanácsi rendelet(2) és a 2011. június 8-i 579/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) előírja, hogy a 2012. december 31-ig tartó átmeneti időszakra meg kell hosszabbítani bizonyos – a fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókra és a közösségi vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. január 16-i 43/2009/EK tanácsi rendeletben(4) meghatározott –technikai intézkedéseket.

(2)  A közös halászati politika (KHP) reformjának befejeződéséig a technikai védelmi intézkedések új kerete még várat magára. Mivel ez az új keret 2012 végéig valószínűleg nem lép hatályba, indokolt az említett átmeneti technikai intézkedések alkalmazásának meghosszabbítása.

(3)  Annak érdekében, hogy a tengeri biológiai erőforrások megfelelő megóvása és kezelése továbbra is biztosított legyen, a 850/98/EK tanácsi rendeletet(5) az átmeneti technikai intézkedések beillesztésével naprakésszé kell tenni.

(3a)  Annak érdekében, hogy a fekete-tengeri biológiai erőforrások megfelelő megóvása és kezelése továbbra is biztosított legyen, a nagy rombuszhalra történő halászat legkisebb kirakodási méretét és az e halászatra szolgáló hálók legkisebb szembőségét – amelyet korábbi az uniós jogban állapítottak meg –, a 850/98/EK rendeletbe is be kell építeni.

(5)  A kvóta alá tartozó fajok visszadobási arányának csökkentése érdekében fenn kell tartani az érték szerinti szelektálás valamennyi ICES-területre vonatkozó tilalmát.

(5a)  Az Unió, Norvégia és a Feröer szigetek között 2009-ben folytatott konzultációk alapján – a nem kívánt fogások csökkentése érdekében – be kell vezetni bizonyos fajok visszadobásának vagy visszaengedésének tilalmát, valamint azt a követelményt, amely szerint a 10 %-ban méreten aluli halakat tartalmazó fogások esetén máshol kell folytatni a halászati tevékenységet.

(5b)  A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) szakvéleményére figyelemmel az ICES IIa körzetben fogott hering kirakodásának vagy fedélzeten való tárolásának korlátozását fenn kell tartani.

(6)  A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) szakvéleményére figyelemmel az ICES VIa körzetben az ívó hering védelmét célzó területlezárásra már nincs szükség a faj fenntartható halászatának biztosítása érdekében, ezért e területlezárást hatályon kívül kell helyezni.

(7)  Tekintettel a homoki angolnák alacsony számát a háromujjú csüllők rossz szaporodási eredményeivel összefüggésbe hozó HTMGB-szakvéleményre, az ICES IV alterületen meglévő területlezárást – a halállomány figyelemmel kísérése érdekében engedélyezett korlátozott éves halászat kivételével – fenn kell tartani.

(8)  A HTMGB szakvéleménye alapján egyes, a norvég homár tekintetében halászati tilalom alá eső területeken engedélyezhetővé kell tenni olyan halászeszközök használatát, amelyekkel norvég homár nem fogható.

(11)  A HTMGB szakvéleményére figyelemmel a fiatal foltos tőkehalak védelme érdekében az ICES VIb körzetben végrehajtott területlezárást fenn kell tartani.

(11a)  Az ICES és a HTMGB szakvéleményére figyelemmel a Skóciától nyugatra fekvő terület (ICES VIa körzet) vizein a közönséges tőkehal, a foltos tőkehal és a vékonybajszú tőkehal állományainak védelme érdekében alkalmazott bizonyos technikai védelmi intézkedéseket fenn kell tartani, hozzájárulva ezáltal a halállományok megóvásához.

(11b)  Tekintettel a HTMGB szakvéleményére, engedélyezni kell az ICES VIa körzetben a fekete tőkehal kézi horogsorokkal és automatikus orsós horogsorokkal folytatott halászatát.

(11c)  Tekintettel a HTMGB azon szakvéleményére, amely a közönséges tőkehal területi eloszlását vizsgálja az ICES VIa körzetben, és amely azt mutatja, hogy a közönséges tőkehal legnagyobb mennyiségét az é. sz. 59°-ától északra fogják ki, e vonaltól délre indokolt engedélyezni a kopoltyúhálóval történő halászatot.

(11d)  Tekintettel a HTMGB szakvéleményére, engedélyezni kell az ICES VIa körzetben a kis macskacápa kopoltyúhálókkal folytatott halászatát.

(11e)  Az ICES VIa körzetben a vonóhálókkal, fenékvonóhálókkal vagy hasonló eszközökkel történő halászatot engedélyező eltérésről szóló rendelkezésben ezen eszközök jellemzőinek helyénvalóságát a tudományos szakvélemények fényében rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, és ennek tükrében módosítani kell vagy hatályon kívül kell helyezni az azok használatát engedélyező rendelkezéseket.

(11f)  A HTMGB szakvéleményére figyelemmel a fiatal közönséges tőkehalak védelme érdekében az ICES VIa körzetben területlezárást kell bevezetni.

(11g)  Az ICES VI alterületen a közönséges tőkehal, a foltos tőkehal és a vékonybajszú tőkehal halászatára vonatkozó korlátozás helyénvalóságát a tudományos szakvélemények fényében rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, és ennek tükrében módosítani kell vagy hatályon kívül kell helyezni a szóban forgó cikket.

(11h)  Az ICES és a HTMGB szakvéleményére figyelemmel a közönséges tőkehal kelta-tengeri állományának (ICES VIIf, VIIg körzet) védelmét célzó intézkedéseket fenn kell tartani.

(12)  A HTMGB szakvéleményére figyelemmel a kék menyhal ívó rajainak védelmét célzó, az ICES VIa körzetben alkalmazott intézkedéseket fenn kell tartani.

(13)  Az Észak-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) által 2011-ben elfogadott, az ICES I és II alterület nemzetközi vizein a vörös álsügér védelmét szolgáló intézkedéseket fenn kell tartani.

(14)  A NEAFC által 2011-ben elfogadott, az Irminger-tengeren és a vele szomszédos tengereken a vörös álsügér védelmét szolgáló intézkedéseket fenn kell tartani.

(15)  A HTMGB véleményére figyelemmel, bizonyos feltételek mellett továbbra is engedélyezni kell a merevítőrudas zsákhálóval, elektromos áram felhasználásával folytatott halászatot az ICES IVc és IVb körzetekben.

(16)  Az Atlanti-óceán északkeleti részén makréla-, hering- és fattyúmakréla-halászatot folytató nyílt tengeri hajók fogáskezelési és kirakodási képességeinek korlátozására irányuló egyes intézkedéseket állandó jelleggel végre kell hajtani az Unió, Norvégia, valamint a Feröer szigetek között 2009-ben folytatott konzultációk alapján.

(17)  Az ICES szakvéleményére figyelemmel a felnőtt közönséges tőkehal ír-tengeri állományának az ívási időszakban való védelmét célzó intézkedéseket fenn kell tartani.

(17a)  Tekintettel a HTMGB szakvéleményére, az ICES VIIa körzetben található, halászati korlátozás hatálya alá tartozó területen engedélyezni kell a szelektáló rács használatát.

(18)  A HTMGB szakvéleménye alapján az ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk körzetben és az ICES VIII, IX, X alterületen, továbbá a XII alterületnek a ny. h. 27°-tól keletre eső részében a térkép szerint 200 méternél mélyebb, de 600 méternél sekélyebb vizekben kopoltyúhálókkal és állítóhálókkal folytatott halászatot csak a biológiailag érzékeny mélytengeri fajok védelmét biztosító bizonyos feltételek mellett kellene engedélyezni.

(18a)  Fontos egyértelművé tenni a kopoltyúhálókkal folytatott halászatra vonatkozó különböző szabályok közötti kölcsönhatást, különösen az ICES VII alterületen. Konkrétabban egyértelművé kell tenni, hogy az ICES IIIa, IVa, V, VIa, VIIb, VIIc, VIIj és VIIk körzetben kivetett, 100 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű kopoltyúhálókkal folytatott halászatra vonatkozó egyedi eltérés és az eltéréshez kapcsolódó egyedi feltételek csak a térkép szerint 200 méternél mélyebb, de 600 méternél sekélyebb vizekre vonatkoznak, valamint hogy következésképpen a 850/98/EK rendeletben foglalt, a szembőségtartományra és a fogások összetételére vonatkozó szabályok az ICES VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg és VIIh körzetben, valamint az ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj és VIIk körzet térkép szerint 200 méternél sekélyebb vizein alkalmazandók.

(18b)  A HTMGB szakvéleménye alapján engedélyezni kell a tükörhálók használatát az ICES IX alterület térkép szerint 200 méternél mélyebb, de 600 méternél sekélyebb vizein.

(19)  A szürketőkehal- és norvéghomár-állományok fenntartható kiaknázása és a visszadobásuk gyakorlatának visszaszorítása érdekében a Vizcayai-öbölben továbbra is engedélyezni kell egyes szelektív halászeszközök alkalmazását.

(20)  Hatályban kell tartani a NEAFC szabályozási területen található sérülékeny mélytengeri élőhelyek védelme érdekében bizonyos területekre vonatkozó, a NEAFC által 2004-ben elfogadott halászati korlátozásokat, valamint az ICES VIIc, VIIj, VIIk és az ICES VIIIc körzetben található egyes területekre vonatkozó, az Unió által 2008-ban elfogadott halászati korlátozásokat.

(21)  Az Unió és Norvégia technikai intézkedésekkel foglalkozó közös munkacsoportjának szakvéleménye szerint a Skagerrakban és Kattegatban vonóhálóval és erszényes kerítőhálóval folytatott hering-, makréla- vagy spratthalászatra vonatkozó hétvégi tilalom a halászati gyakorlatok változásai miatt a továbbiakban nem járul hozzá a nyílt tengeri halállományok védelméhez. Ezért e tilalmat – az Unió, Norvégia, valamint a Feröer szigetek között 2009-ben folytatott konzultációk alapján – vissza kell vonni.

(22)  Az egyértelműség és a jobb szabályozás érdekében egyes elavult rendelkezéseket törölni kell.

(22a)  A Skagerrakban és Kattegatban – a halászati gyakorlatok változásainak, valamint a szelektívebb halászeszközök elfogadásának figyelembevétele érdekében – a szembőségtartományokra, a célfajokra és az előírt fogási arányokra vonatkozó rendelkezéseket fenn kell tartani.

(23)  A japán (Manilla) kagyló legkisebb kifogható méretét a biológiai adatok tükrében felül kell vizsgálni.

(24)  A polipállomány megőrzése, és különösen a fiatal egyedek védelméhez való hozzájárulás érdekében meghatározták a Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság (CECAF) hatáskörébe tartozó övezetben előforduló, harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken fogott polip legkisebb kifogható méretét.

(24a)  A szardellára halászó hajók fedélzetén folyó munka egyszerűbbé tétele és a parton végzett ellenőrzés megkönnyítése érdekében e faj esetében be kell vezetni egy, a legkisebb kirakodási mérethez hasonlatos intézkedést, nevezetesen a kilónkénti egyedszámot.

(25)  Az ICES IIIa körzetben, az ICES VI alterületen és az ICES VIIa körzetben a norvég homár halászati területén előforduló járulékos fogások csökkentése érdekében alkalmazott szelektáló rácsra vonatkozó előírásokat fenn kell tartani.

(26)  A Vizcayai-öbölben az egyes vontatott halászeszközökkel végzett halászat során bizonyos feltételekkel alkalmazható négyzetes hálószemekből álló panelekre vonatkozó előírásokat fenn kell tartani.

(27)  Az ICES VIa körzetben található, halászati korlátozás hatálya alá tartozó területen a 112 kilowattnál alacsonyabb motorteljesítményű hajókon engedélyezni kell a 2 méteres négyzetes hálószemekből álló panelek használatát.

(27a)  A 850/98/EK rendelet rendelkező részében a „Közösség”, illetve „közösségi” szavakat a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépését követően meg kell változtatni.

(27b)  Annak biztosítása érdekében, hogy az ICES VIa körzetben a norvég homár halászatakor az egymással megegyezően nagy szelektivitású halászeszközök alkalmazására vonatkozó szabályok, valamint, a valamely tagállam bizonyos halászati tevékenységeinek az ICES VIII, IX, és X alterület tekintetében – ahol a járulékos cápafogás és visszadobás mértéke igen alacsony – a kopoltyúhálók, állítóhálók vagy tükörhálók használatára vonatkozó tilalom alkalmazása alól való mentesítésére vonatkozó szabályok végrehajtására egységes feltételek vonatkozzanak, , a Bizottságot fel kell hatalmazni végrehajtási aktusok elfogadására. Az említett felhatalmazást a 182/2011/EU rendelet(6) alkalmazása nélkül kell gyakorolni.

(29)  A 850/98/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(29a)  Az 1434/98/EK tanácsi rendelet meghatározta a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának egyedi feltételeit. Az ICES IIIa körzetben, a IV alterületen, a VIId körzetben és IIa körzet uniós vizein a kis szembőségű hálókkal folytatott halászat során kifogott járulékos heringfogás kirakodására vonatkozó feltételektől való egyedi eltérést, amely korábban már egyéb uniós jogi aktusokba is beépítésre került, a szóban forgó rendeletbe is helyénvaló felvenni. Az 1434/98/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 850/98/EK rendelet módosításai

A 850/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

-1a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:"

1a. cikk

A 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában, a 46. cikk (1) bekezdésének b) pontjában, valamint az I. melléklet 5. lábjegyzetében a »Közösség«, illetve »közösségi« szavak az »Unió«, illetve »uniós« szavakra módosulnak, a módosítás miatt szükséges esetleges nyelvtani változtatások mellett.

"

-1b.  A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:"

i)  9. régió

A Fekete-tenger összes olyan vize, amely megfelel a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 2011. december 13-i 1343/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* I. mellékletében és a GFCM/33/2009/2 határozatban meghatározott 29. földrajzi alterületnek.

*HL L 347., 2011.12.30., 44. o.

"

-1c.  A 11. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:"

Ez az eltérés a 34b. cikk (2) bekezdése c) pontjának sérelme nélkül alkalmazandó.

-1d.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

11a. cikk

A 9. régióban a nagy rombuszhal halászatára szolgáló, fenékrögzítéses kopoltyúhálók legkisebb engedélyezett szembősége 400 mm.

"

-1d.  A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

Valamely tengeri élőlény akkor méreten aluli, ha méretei kisebbek a XII. mellékletben és a XIIa. mellékletben az érintett faj és az érintett földrajzi terület tekintetében meghatározott minimális méreteknél.

"

-1e.  A 19. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

(4)  A (2) és (3) bekezdés nem alkalmazandó a 9. régióban.

"

IIIa.  A szöveg a következő címmel egészül ki:"

CÍM

A VISSZADOBÁS GYAKORLATÁNAK VISSZASZORÍTÁSÁT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK

19a. cikk

Az érték szerinti szelektálás tilalma

(1)  Tilos az e rendelet 2. cikkében meghatározott 1., 2., 3. és 4. régióban folytatott halászati tevékenységek során jogszerűen kirakodható, kvóta hatálya alá tartozó fajok visszadobása.

(2)  Az (1) bekezdésben említett rendelkezések nem érintik az e rendeletben vagy bármely más, halászatra vonatkozó uniós jogi aktusban előírt kötelezettségeket.

19b. cikk

A továbbhaladásra vonatkozó rendelkezések és a visszaengedés tilalma

(1)  Amennyiben az 1., 2., 3. és 4. régióban az előírtnál kisebb méretű makréla, hering vagy fattyúmakréla mennyisége bármely fogási pozícióban meghaladja a fogások teljes mennyiségének 10 %-át, a hajónak másik halászati területen kell folytatnia tevékenységét.

(2)  Az 1., 2., 3. és 4. régióban tilos a makréla, hering vagy fattyúmakréla visszaengedése az előtt, hogy a hálót teljesen kihúzták a halászhajó fedélzetére, mert az az elpusztult vagy majdnem elpusztult halak elvesztését eredményezné.

"

3.  A 20. cikk (1) bekezdésének d) pontját el kell hagyni.

3a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:"

20a. cikk

A hering halászatára vonatkozó korlátozás az ICES IIa körzet uniós vizeiben

Az ICES IIa körzet uniós vizein fogott heringet január 1. és február 28., illetve május 16. és december 31. között tilos kirakodni vagy a fedélzeten tárolni.

"

4.  A 29a. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

29a. cikk

Homokiangolna-halászatra vonatkozó területlezárás az ICES IV alterületen

(1)  Tilos az Anglia és Skócia keleti partvonala által és a következő, a WGS84 rendszerben megadott földrajzi koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt földrajzi területen fogott homoki angolna kirakodása vagy a hajón való tárolása:

   Anglia keleti partvonalán az é. sz. 55° 30’-en lévő pont,
   é. sz. 55o30’, ny. h. 01o 00
   é. sz. 58o30’, ny. h. 01o 00’,
   é. sz. 58o00’, ny. h. 02o 00’,
   Skócia keleti partvonalán a ny. h. 2° 00’-en lévő pont.»

(2)  A területen előforduló homokiangolna-állomány figyelemmel kísérése és a halászati tilalom hatásának nyomon követése érdekében a tudományos célú halászat engedélyezett.»;

"

5.  A 29b. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott tilalomtól eltérve a norvég homárt nem fogó halaskosarakkal történő halászat engedélyezett az említett bekezdésben meghatározott földrajzi területeken és időszakokban.

"

6.  A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:"

29c. cikk

A foltos tőkehal védett területe az ICES VI alterületen

(1)  A horogsorok kivételével tilos foltostőkehal-halászatot folytatni a WGS84 rendszerben megadott alábbi földrajzi koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalak által határolt területeken belül:

   é. sz. 57° 00’, ny. h. 15° 00
   é. sz. 57° 00’, ny. h. 14° 00’
   é. sz. 56° 30’, ny. h. 14° 00’
   é. sz. 56° 30’, ny. h. 15° 00’
   é. sz. 57° 00’, ny. h. 15° 00’.

29d. cikk

A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal és a vékonybajszú tőkehal halászatára vonatkozó korlátozás az ICES VI alterületen

(1)  Tilos a közönséges tőkehalra, foltos tőkehalra és vékonybajszú tőkehalra irányuló halászati tevékenységet folytatni az ICES VIa körzet azon részén, amely a WGS84 rendszerben megadott következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonaltól keletre vagy délre terül el:

   é. sz. 54o 30’, ny. h. 10o 35’
   é. sz. 55° 20’, ny. h. 09° 50’
   é. sz. 55° 30’, ny. h. 09° 20’
   é. sz. 56° 40’, ny. h. 08° 55’
   é. sz. 57° 00’, ny. h. 09° 00’
   é. sz. 57° 20’, ny. h. 09° 20’
   é. sz. 57° 50’, ny. h. 09° 20’
   é. sz. 58° 10’, ny. h. 09° 00’
   é. sz. 58o 40’, ny. h. 07o 40’
   é. sz. 59o 00’, ny. h. 07o 30’
   é. sz. 59o20’, ny. h. 06o 30’
   é. sz. 59o 40’, ny. h. 06o 05’
   é. sz. 59o 40’, ny. h. 05o 30’
   é. sz. 60o 00’, ny. h. 04o 50’
   é. sz. 60o 15’, ny. h. 04o 00’.

(2)  Az e cikk (1) bekezdésében meghatározott területen tartózkodó valamennyi hajó gondoskodik arról, hogy a fedélzetén szállított halászeszközei a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet* 47. cikkével összhangban legyenek lerögzítve és elhelyezve.

(3)  Az (1) bekezdéstől eltérve, az (1) bekezdésben említett területeken engedélyezett a cölöpökkel rögzített part menti hálókkal, fésű- és étikagyló-kotróhálókkal, kézi horogsorokkal, gépesített orsós horogsorokkal, húzóhálókkal és tengerparti vonóhálókkal, csapdákkal és kosarakkal folytatott halászati tevékenység, amennyiben:

   a) a cölöpökkel rögzített part menti hálókon, fésű- és étikagyló-kotróhálókon, kézi horogsorokon, gépesített orsós horogsorokon, húzóhálókon és tengerparti vonóhálókon, csapdákon és kosarakon kívül a fedélzeten nincs más halászeszköz; valamint
   b) a fedélzeten csak makrélát, sávos tőkehalat, fekete tőkehalat és lazacot vagy – a puhatestűek kivételével – kagylókat és héjas állatokat tárolnak, ilyeneket rakodnak ki vagy visznek a szárazföldre.

(4)  Az (1) bekezdéstől eltérve, az említett bekezdésben meghatározott területen halászati tevékenység végezhető 55 mm-nél kisebb szembőségű hálókkal, amennyiben:

   a) a fedélzeten nincs 55 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű háló; valamint
   b) heringen, makrélán, szardínián, szardinellán, fattyúmakrélán, spratton, vékonybajszú tőkehalon, disznófejű halon és ezüstlazacon kívül a fedélzeten nem tárolnak más halat.

(4a)  Az (1) bekezdéstől eltérve, az említett bekezdésben meghatározott területen halászati tevékenység végezhető 120mm-nél nagyobb szembőségű kopoltyúhálókkal, amennyiben:

   a) azokat kizárólag az é. sz. 59°-ától délre fekvő területen alkalmazzák;
   b) a kivetett kopoltyúháló maximális hossza hajónként 20km;
   c) a merítési idő legfeljebb 24 óra; és
   d) a fogás legfeljebb 5 %-át vékonybajszú tőkehal és közönséges tőkehal alkotja.

(4b)  Az (1) bekezdéstől eltérve, az említett bekezdésben meghatározott területen halászati tevékenység végezhető 90 mm-nél nagyobb szembőségű kopoltyúhálókkal, amennyiben:

   c) ezeket csak a partvonaltól számított három tengeri mérföldön belül és egy naptári hónapban legfeljebb 10 napra;
  d) a kivetett kopoltyúháló maximális hossza 1000 m;
   e) a merítési idő legfeljebb 24 óra; és
   f) a fogás legalább 70 %-át kis macskacápa alkotja.

(5)  Az (1) bekezdéstől eltérve, a norvég homár halászata az említett bekezdésben meghatározott területen engedélyezett, amennyiben:

   g) az alkalmazott halászeszköz – a XIVa. melléklet 2–5. pontjával összhangban –szelektáló ráccsal, vagy a XIVc. melléklet szerinti négyzetes hálószemekből álló panellel, vagy ugyanilyen nagy szelektivitású egyéb eszközzel van ellátva;
   h) a halászeszköz legalább 80 mm szembőségű hálóval rendelkezik;
   i) a fedélzeten tárolt fogás tömegének legalább 30 %-a norvég homár .
  

A HTMGB kedvező szakvéleménye alapján a Bizottság végrehajtási aktusok útján meghatározza, hogy az a) pont alkalmazásában mely eszközök minősülnek ugyanolyan nagy szelektivitásúnak.

(6)  Az (5) bekezdés nem alkalmazandó a WGS84 rendszerben megadott, következő földrajzi koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt földrajzi területen:

   é. sz. 59° 05’, ny. h. 06° 45’
   é. sz. 59° 30’, ny. h. 06° 00’
   é. sz. 59° 40’, ny. h. 05° 00’
   é. sz. 60° 00’, ny. h. 04° 00’
   é. sz. 59° 30’, ny. h. 04° 00’
   é. sz. 59° 05’, ny. h. 06° 45’.

(7)  Az (1) bekezdéstől eltérve, a vonóhálókkal, fenékvonóhálókkal vagy hasonló eszközökkel történő halászat az említett bekezdésben meghatározott területen engedélyezett, amennyiben:

   a) a legalább 15 m teljes hosszúságú hajók esetében a hajó fedélzetén levő valamennyi háló szembősége legalább 120 mm, a többi hajó esetében pedig legalább 110 mm;
  

   c) abban az esetben, ha a fedélzeten tárolt fogásnak kevesebb mint 90 %-a fekete tőkehal, a használt halászeszköz rendelkezik a XIVc. mellékletben leírt négyzetes hálószemekből álló panellel; és
   d) abban az esetben, ha a hajó teljes hosszúsága nem haladja meg a 15 métert, függetlenül a fedélzeten tárolt feketetőkehal-fogás mennyiségétől, a használt halászeszköz rendelkezik a XIVd. mellékletben leírt négyzetes hálószemekből álló panellel.

(7a)  A HTMGB tudományos szakvéleményének fényében a Bizottság legkésőbb 2015. január 1-jén, és azt követően legalább minden második évben értékeli a (7) bekezdésben meghatározott eszközök jellemzőit, és adott esetben a (7) bekezdés módosítására irányuló javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

(8)  A (7) bekezdés nem alkalmazandó a WGS84 rendszerben megadott, következő földrajzi koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt földrajzi területen:

   é. sz. 59° 05’, ny. h. 06° 45’
   é. sz. 59° 30’, ny. h. 06° 00’
   é. sz. 59° 40’, ny. h. 05° 00’
   é. sz. 60° 00’, ny. h. 04° 00’
   é. sz. 59° 30’, ny. h. 04° 00’
   é. sz. 59° 05’, ny. h. 06° 45’.

(8a)  Január 1. és március 31., valamint október 1. és december 31. között minden évben tilos bárminemű halászati tevékenységet folytatni a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1342/2008/EK tanácsi rendelet** I. mellékletében meghatározott eszközök felhasználásával, az ICES VIa körzetnek a WGS84 rendszerben megadott következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalak által határolt részén:

   - ny.h. 7o 07’, é.sz. 55o 25’,
   - ny.h. 7o 00’, é.sz. 55o 25’,
   - ny.h. 6o 50’, é.sz. 55o 18’,
   - ny.h. 6o 50’, é.sz. 55º 17’,
   - ny.h. 6º 52’, é.sz. 55º 17’,
   - ny.h. 7º 07’, é.sz. 55º 25’.

Sem a tengeri halászhajó kapitánya, sem a fedélzeten tartózkodó más személy nem kötelezheti a fedélzeten tartózkodó személyeket, illetve nem engedélyezheti számukra, hogy megkíséreljék a meghatározott területen lévő halak halászatát, vagy a kifogott halak kirakodását, átrakodását vagy a fedélzeten tartását.

(9)  Január 1. és december 31. között minden érintett tagállam fedélzeti megfigyelőprogramot hajt végre a (4a), (4b), (5) és (7) bekezdésben foglalt eltéréseket élvező hajók fogásaival és a visszadobásokkal kapcsolatos mintavétel céljából. A megfigyelőprogramokat a vonatkozó előírásokban foglalt kötelezettségek sérelme nélkül kell végrehajtani, és törekedni kell a közönségestőkehal-, a foltostőkehal- és a vékonybajszútőkehal-fogások és -visszadobások legalább 20 %-os pontossággal történő megbecsülésére.

(10)  Az érintett tagállamok minden évben jelentést készítenek a megfigyelőprogram hatálya alá tartozó hajók teljes fogásairól és visszadobásairól, és azt legkésőbb a következő naptári év február 1-jéig benyújtják a Bizottságnak.

(10a)  A HTMGB tudományos szakvéleményének fényében a Bizottság legkésőbb 2015. január 1-jén, és azt követően legalább minden második évben értékeli a közönséges tőkehal, a foltos tőkehal és a vékonybajszú tőkehal állományainak állapotát az (1) bekezdésben meghatározott területen, és adott esetben e cikk módosítására irányuló javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

29e. cikk

A közönséges tőkehal halászatára vonatkozó korlátozás az ICES VII alterületen

(1)  (1) Minden évben a február 1-jétől március 31-ig tartó időszakban tilos halászati tevékenységet folytatni az ICES VII alterületen belül a következő statisztikai ICES-négyszögek alkotta területen: 30E4, 31E4, 32E3. Ez a tilalom nem alkalmazandó az alapvonaltól számított 6 tengeri mérföld szélességű sávban.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, az ott említett területeken és időszakokban engedélyezett a cölöpökkel rögzített part menti hálókkal, fésű- és étikagyló-kotróhálókkal, húzóhálókkal és tengerparti vonóhálókkal, kézi horogsorokkal, gépesített orsós horogsorokkal, csapdákkal és kosarakkal folytatott halászati tevékenység, amennyiben:

   j) a cölöpökkel rögzített part menti hálókon, fésű- és étikagyló-kotróhálókon, húzóhálókon és tengerparti vonóhálókon, kézi horogsorokon, gépesített orsós horogsorokon, csapdákon és kosarakon kívül a fedélzeten nincs más halászeszköz; valamint
   k) a fedélzeten csak makrélát, sávos tőkehalat, lazacot vagy – a puhatestűek kivételével – kagylókat és héjas állatokat rakodnak ki, tárolnak, vagy visznek a szárazföldre.

(3)  Az (1) bekezdéstől eltérve, az említett bekezdésben meghatározott területen halászati tevékenység végezhető 55 mm-nél kisebb szembőségű hálókkal, amennyiben:

   l) a fedélzeten nincs 55 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű háló; valamint
   m) heringen, makrélán, szardínián, szardinellán, fattyúmakrélán, spratton, vékonybajszú tőkehalon, disznófejű halon és ezüstlazacon kívül a fedélzeten nem tárolnak más halat.

29f. cikk

A kék menyhal védelmére vonatkozó különös szabályok

(1)  Minden évben a március 1-jétől május 31-ig tartó időszakban tilos halászati utanként 6 tonnánál nagyobb mennyiségű kék menyhalat a fedélzeten tárolni az ICES VIa körzetnek a WGS84 rendszerben megadott következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalak által határolt részén:

  a) A skót kontinentális talapzat széle
   é. sz. 59° 58’, ny. h. 07° 00’
   é. sz. 59° 55’, ny. h. 06° 47’
   é. sz. 59° 51’, ny. h. 06° 28’
   é. sz. 59° 45’, ny. h. 06° 38’
   é. sz. 59° 27’, ny. h. 06° 42’
   é. sz. 59° 22’, ny. h. 06° 47’
   é. sz. 59° 15’, ny. h. 07° 15’
   é. sz. 59° 07’, ny. h. 07° 31’
   é. sz. 58° 52’, ny. h. 07° 44’
   é. sz. 58° 44’, ny. h. 08° 11’
   é. sz. 58° 43’, ny. h. 08° 27’
   é. sz. 58° 28’, ny. h. 09°16’
   é. sz. 58° 15’, ny. h. 09° 32’
   é. sz. 58° 15’, ny. h. 09° 45’
   é. sz. 58° 30’, ny. h. 09° 45’
   é. sz. 59° 30’, ny. h. 07° 00’
   é. sz. 59o 58’, ny. h. 07o 00’.
  b) A Rosemary-pad széle

Nem foglalja magában a WGS84 rendszerben megadott következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt területet:
   é. sz. 60° 00’, ny. h. 11° 00’
   é. sz. 59° 00’, ny. h. 11° 00’
   é. sz. 59º 00’, ny. h. 09º 00’
   é. sz. 59º 30’, ny. h. 09º 00’
   é. sz. 59º 30’, ny. h. 10º 00’
   é. sz. 60º 00’, ny. h. 10º 00’
   é. sz. 60o 00’, ny. h. 11o 00’.
   é. sz. 59° 15’, ny. h. 10° 24’
   é. sz. 59° 10’, ny. h. 10° 22’
   é. sz. 59° 08’, ny. h. 10° 07’
   é. sz. 59° 11’, ny. h. 09° 59’
   é. sz. 59° 15’, ny. h. 09° 58’
   é. sz. 59° 22’, ny. h. 10° 02’
   é. sz. 59° 23’, ny. h. 10° 11’
   é. sz. 59° 20’, ny. h. 10° 19’
   é. sz. 59o 15’, ny. h. 10o 24’.

(2)  Az (1) bekezdésben említett területekre való belépéskor és onnan történő kilépéskor a halászhajó parancsnoka feljegyzi a hajónaplóba a belépés és a kilépés dátumát, időpontját és pontos helyét.

(3)  Az (1) bekezdésben említett két területen, amennyiben egy hajón 6 tonna kék menyhal gyűlik össze:

   a) a hajó haladéktalanul abbahagyja a halászatot és kilép a szóban forgó területekről;
   b) a fogás kirakodásáig egyik területre sem léphet be újra;
   c) a tengerbe semmilyen mennyiségű kék menyhalat nem engedhet vissza.

(4)  A mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK rendelet*** 8. cikkében említett, az (1) bekezdésben meghatározott területek egyikén tartózkodó halászhajókra kijelölt megfigyelők – az említett cikk (4) bekezdésében említett kötelezettségeiken túlmenően – megmérik a kék menyhal fogásainak megfelelő mintáiban található egyedeket, és meghatározzák az almintákban lévő halak ivarérettségét. A HTMGB szakvéleménye alapján a tagállamok részletes eljárásokat dolgoznak ki a mintavételre és az eredmények összevetésére.

(5)  Minden évben a február 15. és április 15. közötti időszakban tilos a fenékvonóhálók, kopoltyúhálók, illetve horogsorok használata a WGS84 koordináta-rendszerben megadott következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalak által határolt területen belül:

   é. sz. 60° 58,76’, ny. h. 27° 27,32’
   é. sz. 60° 56,02’, ny. h. 27° 31,16’
   é. sz. 60° 59,76’, ny. h. 27° 43,48’
   é. sz. 60° 03,00’, ny. h. 27° 39,41’
   é. sz. 60° 58,76’, ny. h. 27° 27,32’.

29g. cikk

Az ICES I és II alterület nemzetközi vizein folytatott vörösálsügér-halászatra vonatkozó intézkedések

(1)  A vörös álsügérnek az ICES I és II alterület nemzetközi vizein folyó célzott halászata kizárólag az augusztus 15. és november 30. közötti időszakban engedélyezett olyan hajók számára, amelyek az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról és a 2791/1999/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. december 15-i 1236/2010/EU rendelet**** 3. cikkének 3. pontja szerinti fogalommeghatározásban szereplő NEAFC szabályozási területen korábban is folytattak vörösálsügér-halászatot.

(2)  A hajók a más halfajok halászata során fogott járulékos vörösálsügér-fogásukat a hajón lévő teljes fogás 1 %-ára korlátozzák.

(3)  Az e halászati területen fogott, belezett és fejezett – a japán metszést is ideértve – vörös álsügérekre alkalmazandó átváltási tényező 1,70.

(4)  Az 1236/2010/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontjától eltérve az ilyen halászatot folytató halászhajók parancsnokai naponta jelentést tesznek fogásukról.

(5)  Az 1236/2010/EU rendelet 5. cikkében foglalt rendelkezések teljesülése mellett a vörös álsügér halászatára vonatkozó engedély csak akkor érvényes, ha a hajók által az említett rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott jelentéseket a 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően nyilvántartják.

(6)  A tagállamok biztosítják, hogy a lobogójuk alatt közlekedő hajókon tudományos megfigyelők tudományos adatokat gyűjtsenek. Az összegyűjtött adatok tartalmazzák legalább a nemre, az életkorra és a testhosszra vonatkozó, mélységi bontásban megadott reprezentatív adatokat. Ezt az információt a tagállamok illetékes hatóságai elküldik az ICES-nek.

(7)  A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat arról, hogy a NEAFC titkársága mikor értesítette a NEAFC szerződő feleit a teljes kifogható mennyiség teljes mértékű kimerítéséről. E naptól kezdődően a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő hajók számára megtiltják a vörös álsügér célzott halászatát.

29h. cikk

Az Irminger-tengeren és a vele szomszédos tengereken folytatott vörösálsügér-halászatra vonatkozó intézkedések

(1)  Tilos a vörös álsügér halászata az ICES V alterület nemzetközi vizein és az ICES XII és XIV alterület uniós vizein. Az első albekezdéstől eltérve a május 11-től december 31-ig tartó időszakban a WGS84 rendszerben megadott következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalak által határolt részen (a továbbiakban: a vörösálsügér-védelmi terület) engedélyezett a vörösálsügér-halászat:

   é. sz. 64° 45’, ny. h. 28° 30’
   é. sz. 62° 50’, ny. h. 25° 45’
   é. sz. 61° 55’, ny. h. 26° 45’
   é. sz. 61° 00’, ny. h. 26° 30’
   é. sz. 59° 00’, ny. h. 30° 00’
   é. sz. 59° 00’, ny. h. 34° 00’
   é. sz. 61° 30’, ny. h. 34° 00’
   é. sz. 62° 50’, ny. h. 36° 00’
   é. sz. 64° 45’, ny. h. 28° 30’.

(1a)  Az (1) bekezdéstől eltérve uniós jogi aktussal engedélyezhető az Irminger-tengeren és a vele szomszédos tengereken található vörösálsügér-védelmi területen kívül folytatott vörösálsügér-halászat minden évben a május 11-től december 31-ig tartó időszakban, tudományos szakvélemények alapján, és amennyiben a NEAFC kidolgozott egy, az adott földrajzi területen élő vörös álsügérre vonatkozó helyreállítási tervet. Kizárólag azon uniós hajók vehetnek részt e halászatban, amelyeket a lobogójuk szerinti tagállam megfelelően felhatalmazott erre és amelyekről az adott tagállam az 1236/2010/EU rendelet 5. cikkében előírtak szerint értesítette a Bizottságot.

(2)  Tilos a 100 mm-nél kisebb szembőségű vonóhálók használata.

(3)  Az e halászati területen fogott, belezett és fejezett – a japán metszést is ideértve – vörös álsügérekre alkalmazandó átváltási tényező 1,70.

(4)  A vörösálsügér-védelmi területen kívül halászati tevékenységet folytató halászhajó parancsnoka napi rendszerességgel, az egyes naptári napokon végzett halászati műveletek befejezését követően továbbítja az 1236/2010/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt fogási jelentést. A jelentés feltünteti a fogásokra vonatkozó utolsó közlés óta halászott, fedélzeten lévő fogásmennyiségeket.

(5)  Az 1236/2010/EU rendelet 5. cikkében foglalt rendelkezések teljesülése mellett a vörös álsügér halászatára vonatkozó engedély csak akkor érvényes, ha a hajók által benyújtott jelentések összhangban állnak az említett rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével, és azokat a 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően nyilvántartják.

(6)  Az (5) bekezdésben említett jelentéseket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elkészíteni.

* HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

** HL L 348., 2008.12.24., 20. o.

*** HL L 351., 2002.12.28., 6. o.

**** HL L 348., 2010.12.31., 17. o. »;

"

6a.  A 30. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

(1a)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 9. régióra.

"

7.  A szöveg a következő 31a. cikkel egészül ki:"

31a. cikk

Elektromos halászat az ICES IVc és IVb körzetben

(1)  A 31. cikktől eltérve engedélyezhető a merevítőrudas zsákhálóval, elektromos áram felhasználásával folytatott halászat az ICES IVc és IVb körzetben a következő, a WGS84 koordináta-rendszerben megadott földrajzi pontokat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt területtől délre:

   az Egyesült Királyság keleti partvonalán az é. sz. 55°-on lévő pont,
   onnan keletre az é. sz. 55°, k. h. 5°,
   onnan északra az é. sz. 56°,
   végül onnan keletre Dánia nyugati partvonalán az é. sz. 56°-on lévő pont.

(2)  Elektromos áram felhasználásával folytatott halászat csak akkor engedélyezhető, ha:

   a) a merevítőrudas zsákhálót használó flotta tagállamonként legfeljebb 5 %-a halászik elektromos áram segítségével;
   b) az egyes merevítőrudas zsákhálók által felhasználható, kilowattban kifejezett elektromos áram maximális értéke legfeljebb a vonóháló méterben megadott hosszának 1,25-szöröse;
   c) az elektródák közötti tényleges feszültség legfeljebb 15 V;
   d) a hajó olyan számítógép-vezérlésű kezelőrendszerrel van felszerelve, amely legalább az utolsó 100 hálókivetés tekintetében rögzíti a zsákhálók által felhasznált elektromos áram maximális értékét és az elektródák közötti tényleges feszültséget. A számítógépes kezelőrendszerhez illetéktelen személy nem férhet hozzá;
   e) az alín elülső részén tilos ijesztőláncot használni.

"

8.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:"

32a. cikk

Fogáskezelési és kirakodási korlátozások a nyílt tengeri hajókon

(1)  A NEAFC-egyezmény hatálya alá tartozó, az 1236/2010/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott területen üzemelő, makréla-, hering- és fattyúmakréla-halászatot folytató nyílt tengeri hajók fedélzetén található vízleválasztók rácstávolsága legfeljebb 10 mm lehet.

A rácsokat hegesztéssel kell rögzíteni. Amennyiben a vízleválasztón rácsok helyett nyílások találhatók, az egyes nyílások átmérője nem haladhatja meg a 10 mm-t. A vízleválasztókhoz vezető csúszkák nyílásainak átmérője nem haladhatja meg a 15 mm-t.

(2)  A NEAFC-egyezmény hatálya alá tartozó területeken üzemelő nyílt tengeri hajók esetében tilos a halaknak a puffertartályokból vagy a hűtött tengervíz-tartályokból történő, a biztonsági vonal alatti kirakodása.

(3)  A hajóparancsnok elküldi a lobogó szerinti tagállam illetékes halászati hatóságainak a NEAFC-egyezmény hatálya alá tartozó területen üzemelő, makréla-, hering- és fattyúmakréla-halászatot folytató nyílt tengeri hajók fogáskezelési és kirakodási képességeihez kapcsolódó, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai által hitelesített tervrajzokat, valamint azok módosításait. A hajó lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságai rendszeresen ellenőrzik a benyújtott tervrajzok pontosságát. A tervrajzok másolatának mindenkor elérhetőnek kell lennie a fedélzeten.

"

9.  A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:"

34a. cikk

Technikai védelmi intézkedések az Ír-tengeren

(1)  Február 14-től április 30-ig tilos fenéken vontatott vonóhálót, kerítőhálót vagy hasonló vontatott hálót, mindenféle kopoltyúhálót, tükörhálót, állítóhálót vagy hasonló rögzített hálót, vagy bármilyen, horgokat használó halászeszközt használni az ICES VIIa körzetnek a következő területekkel határolt részén:

   Írország keleti partvonala és Észak-Írország keleti partvonala, valamint
   a következő földrajzi koordinátákat loxodromákkal összekötő egyenes vonalak:
   Észak-Írországban az Ards-félsziget keleti partvonala az é. sz. 54° 30’-nél,
   é. sz. 54o 30’, ny. h. 04o 50
   é. sz. 54o 15’, ny. h. 04o 50’,
   Írország keleti partvonalán az é. sz. 53° 15’-en lévő pont.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, az ott említett területen és időszakon belül:

  a) engedélyezett fenékvonóháló használata, feltéve, hogy semmilyen más halászeszköz-típust nem tartanak a fedélzeten, továbbá hogy e vonóhálók:
   70–79 mm-es vagy 80–99 mm-es szembőségűek,
   kizárólag az engedélyezett szembőségtartományok egyikébe tartoznak,
   minden részükön kizárólag 300 mm-nél nagyobb szemekből állnak; és
   azokat kizárólag a WGS84 koordináta-rendszerben megadott következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalak által határolt területen használják:
   é. sz. 53° 30’, ny. h. 05° 30’
   é. sz. 53° 30’, ny. h. 05° 20’
   é. sz. 54° 20’, ny. h. 04° 50’
   é. sz. 54° 30’, ny. h. 05° 10’
   é. sz. 54° 30’, ny. h. 05° 20’
   é. sz. 54° 00’, ny. h. 05° 50’
   é. sz. 54° 00’, ny. h. 06° 10’
   é. sz. 53° 45’, ny. h. 06° 10’
   é. sz. 53° 45’, ny. h. 05° 30’
   é. sz. 53° 30’, ny. h. 05° 30’;
  b) engedélyezett fenékvonóháló, kerítőháló vagy egyéb hasonló, elválasztó panellel vagy szelektáló ráccsal rendelkező vontatott háló használata, feltéve, hogy semmilyen más halászeszköz-típust nem tartanak a fedélzeten, továbbá hogy e vonóhálók:
   eleget tesznek az (a) pontban meghatározott feltételeknek;
   elválasztó panel esetén az Ír-tenger (ICES VIIa körzet) tőkehalállományának helyreállítására vonatkozó, 2002-ben alkalmazandó intézkedések megállapításáról szóló, 2002. február 12-i 254/2002/EK tanácsi rendelet* mellékletében előírt műszaki jellemzőknek megfelelően készültek, és
   szelektáló rács esetén megfelelnek e rendelet XIVa. melléklete 2–5. pontjának;
  c) engedélyezett továbbá fenékvonóháló, kerítőháló vagy egyéb hasonló, elválasztó panellel vagy szelektáló ráccsal rendelkező vontatott háló használata a WGS84 koordináta-rendszerben megadott következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalak által határolt területen belül:
   é. sz. 53° 45’, ny. h. 06° 00’
   é. sz. 53° 45’, ny. h. 05° 30’
   é. sz. 53° 30’, ny. h. 05° 30’
   é. sz. 53° 30’, ny. h. 06° 00’
   é. sz. 53° 45’, ny. h. 06° 00’.

34b. cikk

A kopoltyúhálók használata az ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk körzetben, az ICES VIII, IX, X alterületen és a XII alterületnek a ny. h. 27°-tól keletre eső részén

(1)  Az uniós halászhajók nem alkalmazhatnak fenékrögzítéses kopoltyúhálót, állítóhálót vagy tükörhálót olyan helyeken, ahol az ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk körzetben és az ICES XII alterületnek a ny. h. 27°-tól keletre eső részén, valamint a VIII, IX és X alterületen a tenger térkép szerinti mélysége meghaladja a 200 métert.

(3)  Az (1) bekezdéstől eltérve a következő halászeszközök használata engedélyezhető:

  a) az ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk körzetben és az ICES XII alterületnek a ny. h. 27°-tól keletre eső részében kivetett, 120 mm-es vagy annál nagyobb, de 150 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók, az ICES VIIIa, VIIIb, VIIId körzetben és az ICES X alterületen kivetett, 100 mm-es vagy annál nagyobb, de 130 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók, valamint az ICES VIIIc körzetben és az ICES IX alterületen kivetett, 80 mm-es vagy annál nagyobb, de 110 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók, amennyiben:
   azokat a térkép szerint 600 méternél sekélyebb vízben használják,
   legfeljebb 100 hálószem hosszúságúak, és merülési arányuk legalább 0,5,
   úszókkal vagy hasonló tartozékokkal vannak felszerelve,
   a hálók hossza egyenként legfeljebb 5 tengeri mérföld, és az egy időben kivetett összes háló teljes hossza hajónként nem haladja meg a 25 km-t,
   a merítési idő legfeljebb 24 óra;
  b) 250 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű állítóhálók, amennyiben:
   azokat a térkép szerint 600 méternél sekélyebb vízben használják,
   legfeljebb 15 hálószem hosszúságúak, és merülési arányuk legalább 0,33,
   nincsenek felszerelve úszókkal vagy hasonló tartozékokkal,
   a hálók hossza egyenként legfeljebb 10 km. Az egy időben kivetett hálók teljes hossza hajónként nem haladja meg a 100 km-t,
   a merítési idő legfeljebb 72 óra;
  c) az ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk körzetben és az ICES XII alterületnek a ny. h. 27°-tól keletre eső részében kivetett, legalább 100 mm-es, de 130 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók, amennyiben:
   azokat a térkép szerint 200 m-nél mélyebb és 600 m-nél sekélyebb vízben használják;
   legfeljebb 100 hálószem hosszúságúak és merülési arányuk legalább 0,5,
   úszókkal vagy hasonló tartozékokkal vannak felszerelve,
   a hálók hossza egyenként legfeljebb 4 tengeri mérföld, és az egy időben kivetett hálók teljes hossza hajónként nem haladja meg a 20 km-t,
   a merítési idő legfeljebb 24 óra,
   a fedélzeten tartott fogás tömegének 85 %-át szürke tőkehal alkotja,
   a halászatban részt vevő hajók száma nem haladja meg a 2008-ban regisztrált szintet;
   a kikötő elhagyása előtt a halászatban részt vevő hajó parancsnoka bejegyzi a hajónaplóba a hajó fedélzetén található eszközök mennyiségét és teljes hosszát. Legalább az indulások 15 %-ánál ellenőrzést kell végezni,
   a hajóparancsnok gondoskodik róla, hogy a kirakodás ideje alatt az adott hajóútra vonatkozóan az uniós hajónaplóban foglalt eszközök 90 %-a megtalálható legyen a fedélzeten; és
   az 50 kg-nál nagyobb mennyiségben kifogott valamennyi faj mennyiségét és az 50 kg-ot meghaladó visszadobott halmennyiségeket bejegyzik az uniós hajónaplóba;
  d) legalább 220 mm szembőségű tükörhálók az ICES IX alkörzetében, feltéve hogy:
   azokat a térkép szerint 600 méternél sekélyebb vízben használják;
   legfeljebb 30 hálószem hosszúságúak, és merülési arányuk legalább 0.44;
   nincsenek felszerelve úszókkal vagy hasonló tartozékokkal;
   a hálók hossza egyenként legfeljebb 5 km. Az egy időben kivetett hálók teljes hossza hajónként nem haladja meg a 20 km-t;
   a merítési idő legfeljebb 72 óra.

(4)  Ez az eltérés azonban a NEAFC szabályozási területen nem alkalmazandó.

(4a)  A fenékrögzítéses kopoltyúhálóval, állítóhálóval vagy tükörhálóval halászó hajók részére, minden olyan helyen, ahol az ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk körzetben és az ICES XII alterületnek a ny. h. 27°-tól keletre eső részén, valamint a VIII, IX és X alterületen a tenger térkép szerinti mélysége meghaladja a 200 métert, az 1224/2009/EK rendelet 7. cikkének megfelelően halászati engedélyt kell kiadni.

(5)  A (3) bekezdés a), b), illetve d) pontjában említett eszközök közül egy időben csak az egyik tárolható a fedélzeten. A hajók az egyidejűleg kivethető hálócsoportok esetében engedélyezett maximális hossznál 20 %-kal hosszabb hálókat szállíthatnak.

(6)  A (4a) bekezdésben említett halászati engedéllyel rendelkező hajó parancsnoka a kikötőből való indulás előtt és az oda való visszatérést követően a hajónaplóban rögzíti a hajókon szállított eszközök számát és hosszát, és elszámol a két mennyiség közötti esetleges különbséggel.

(8)  Az illetékes hatóságoknak jogukban áll eltávolítani a tengeren az ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk körzetben és az ICES XII alterületnek a ny. h. 27°-tól keletre eső részén, valamint a VIII, IX és X alterületen talált elhagyott eszközöket a következő esetekben:

   a) az eszköz nem megfelelően jelölt;
   b) a jelzőbóják és a VMS-adatok jelzik, hogy a tulajdonos 120 óránál tovább tartózkodott az eszköz 100 tengeri mérföldön belüli sugarában;
   c) az eszközt olyan vizeken használták, amelyek térkép szerinti mélysége nagyobb a megengedettnél;
   d) az eszköz illegális szembőséggel rendelkezik.

(9)  A (4a) bekezdésben említett halászati engedéllyel rendelkező hajó parancsnoka valamennyi halászati út során feljegyzi:

   a kivetett háló szembőségét,
   a háló névleges hosszúságát,
   a hálócsoportban lévő hálók számát,
   a kivetett hálócsoportok számát,
   minden egyes kivetett hálócsoport földrajzi helyzetét,
   minden egyes kivetett hálócsoport merítési mélységét,
   minden egyes kivetett hálócsoport merítési idejét,
   az elveszített eszközök mennyiségét, utolsó ismert helyüket és az elveszítés időpontját.

(10)  A (4a) bekezdésben említett halászati engedély birtokában halászó hajók kizárólag a 2347/2002/EK rendelet 7. cikke szerinti, a tagállamok által kijelölt kikötőkben rakodhatnak ki.

(11)  A (3) bekezdés b) és d) pontjában említett halászeszközt használó hajók fedélzetén lévő cápamennyiség nem lehet több a fedélzeten tárolt tengeri élőlények élőtömegben mért összmennyiségének 5 %-ánál.

(11a)  A Bizottság a HTMGB-vel való konzultációt követően végrehajtási aktusok útján úgy határozhat, hogy az ICES VIII, IX, X alterületen egy tagállam egyes halászati tevékenységeit mentesíti az (1)–(10) bekezdés alkalmazása alól, ha a tagállamok által rendelkezésre bocsátott információból kiderül, hogy e halászati tevékenységek igen alacsony járulékos cápafogási és visszadobási mértékkel rendelkeznek.

34c. cikk

A Vizcayai-öbölben engedélyezett, egyes vontatott halászeszközökkel végzett halászat feltételei

(1)  Az ICES III., IV., V., VI. és VII. alterület és az ICES VIII. a., b., d., e. körzet szürketőkehal-állományának helyreállítására vonatkozó kiegészítő technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2002. március 19-i 494/2002/EK bizottsági rendelet** 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított rendelkezésektől eltérve, a merevítőrudas zsákhálók kivételével engedélyezett a 70–99 mm-es szembőségű vonóhálók, kerítőhálók és hasonló halászeszközök használata a 494/2002/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b pontjában meghatározott területen, amennyiben az adott eszköz a XIVb. melléklettel összhangban rendelkezik négyzetes hálószemekből álló panellel.

(2)  Az ICES VIIIa és VIIIb körzetben történő halászat során engedélyezett szelektáló rács és hozzá illesztett részek használata a zsákvég előtt és/vagy 60 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű, négyzetes hálószemekből álló panel használata a zsákvég előtti toldat alsó részén. Az e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében, 6. cikkében és 9. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 494/2002/EK rendelet 3. cikkének a) és b) pontjában foglalt rendelkezések nem alkalmazandók a vonóháló azon szakaszára, ahová az említett szelektáló eszközöket felszerelik.

34d. cikk

A NEAFC szabályozási területen található sérülékeny mélytengeri élőhelyek védelmét célzó intézkedések

(1)  Tilos a fenékvonóhálóval és rögzített halászeszközökkel – ideértve a tengerfenéken rögzített kopoltyúhálókat, illetve horogsorokat – folytatott halászat a következő, a WGS84 rendszerben megadott koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalak által határolt területeken belül:

A Reykjanesi-hátság egy része:

   é. sz. 55° 04,5327’, ny. h. 36° 49,0135’
   é. sz. 55° 05,4804’, ny. h. 35° 58,9784’
   é. sz. 54° 58,9914’, ny. h. 34° 41,3634’
   é. sz. 54° 41,1841’, ny. h. 34° 00,0514’
   é. sz. 54° 00’, ny. h. 34° 00’
   é. sz. 53° 54,6406’, ny. h. 34° 49,9842’
   é. sz. 53° 58,9668’, ny. h. 36° 39,1260’
   é. sz. 55° 04,5327’, ny. h. 36° 49,0135’.

Északi MAR-terület:

   é. sz. 59o 45’, ny. h. 33o 30’
   é. sz. 57° 30’, ny. h. 27° 30’
   é. sz. 56° 45’, ny. h. 28° 30’
   é. sz. 59o 15’, ny. h. 34o 30’
   é. sz. 59o 45’, ny. h. 33o 30’.

Középső MAR-terület (Charlie-Gibbs törésöv és a szubpoláris elülső régió [Subpolar Frontal Region]):

   é. sz. 53° 30’, ny. h. 38° 00’
   é. sz. 53° 30’, ny. h. 36° 49’
   é. sz. 55° 04,5327’, ny. h. 36° 49’
   é. sz. 54o 58,9914’, ny. h. 34o 41,3634’
   é. sz. 54o 41,1841’, ny. h. 34o 00’
   é. sz. 53° 30’, ny. h. 30° 00’
   é. sz. 51° 30’, ny. h. 28° 00’
   é. sz. 49o 00’, ny. h. 26o 30’
   é. sz. 49o 00’, ny. h. 30o 30’
   é. sz. 51° 30’, ny. h. 32° 00’
   é. sz. 51° 30’, ny. h. 38° 00’
   é. sz. 53° 30’, ny. h. 38° 00’.

Déli MAR-terület:

   é. sz. 44o 30’, ny. h. 30o 30’
   é. sz. 44o 30’, ny. h. 27o 00’
   é. sz. 43o 15’, ny. h. 27o 15’
   é. sz. 43o 15’, ny. h. 31o 00’
   é. sz. 44o 30’, ny. h. 30o 30’.

Altair-fenékhegyek:

   é. sz. 45o 00’, ny. h. 34o 35’
   é. sz. 45o 00’, ny. h. 33o 45’
   é. sz. 45o 25’, ny. h. 33o 45’
   é. sz. 44o 25’, ny. h. 34o 35’
   é. sz. 45o 00’, ny. h. 34o 35’.

Antialtair-fenékhegyek:

   é. sz. 43° 45’, ny. h. 22° 50’
   é. sz. 43° 45’, ny. h. 22° 50’
   é. sz. 43° 25’, ny. h. 22° 05’
   é. sz. 43° 25’, ny. h. 22° 50’
   é. sz. 43° 45’, ny. h. 22° 50’.

Hatton-pad:

   é. sz. 59° 26’, ny. h. 14° 30’
   é. sz. 59° 12’, ny. h. 15° 08’
   é. sz. 59° 01’, ny. h. 17° 00’
   é. sz. 58° 50’, ny. h. 17° 38’
   é. sz. 58° 30’, ny. h. 17° 52’
   é. sz. 58° 30’, ny. h. 18° 22’
   é. sz. 58° 03’, ny. h. 18° 22’
   é. sz. 58° 03’, ny. h. 17° 30’
   é. sz. 57° 55’, ny. h. 17° 30’
   é. sz. 57° 45’, ny. h. 19° 15’
   é. sz. 58° 11,15’, ny. h. 18° 57,51’
   é. sz. 58° 11,57’, ny. h. 19° 11,97’
   é. sz. 58° 27,75’, ny. h. 19° 11,65’
   é. sz. 58° 39,09’, ny. h. 19° 14,28’
   é. sz. 58° 38,11’, ny. h. 19° 01,29’
   é. sz. 58° 53,14’, ny. h. 18° 43,54’
   é. sz. 59° 00,29’, ny. h. 18° 01,31’
   é. sz. 59° 08,01’, ny. h. 17° 49,31’
   é. sz. 59° 08,75’, ny. h. 18° 01,47’
   é. sz. 59° 15,16’, ny. h. 18° 01,56’
   é. sz. 59° 24,17’, ny. h. 17° 31,22’
   é. sz. 59° 21,77’, ny. h. 17° 15,36’
   é. sz. 59° 26,91’, ny. h. 17° 01,66’
   é. sz. 59° 42,69’, ny. h. 16° 45,96’
   é. sz. 59° 20,97′, ny. h. 15° 44,75’
   é. sz. 59° 21’, ny. h. 15° 40’
   é. sz. 59° 26’, ny. h. 14° 30’.

A Rockalli-pad északnyugati része:

   é. sz. 57° 00’, ny. h. 14° 53’
   é. sz. 57° 37’, ny. h. 14° 42’
   é. sz. 57° 55’, ny. h. 14° 24’
   é. sz .58° 15’, ny. h. 13° 50’
   é. sz. 57° 57’, ny. h. 13° 09’
   é. sz. 57° 50’, ny. h. 13° 14’
   é. sz. 57° 57’, ny. h. 13° 45’
   é. sz. 57° 49’, ny. h. 14° 06’
   é. sz. 57° 29’, ny. h. 14° 19’
   é. sz. 57° 22’, ny. h. 14° 19’
   é. sz. 57° 00’, ny. h. 14° 34’
   é. sz. 56° 56’, ny. h. 14° 36’
   é. sz. 56° 56’, ny. h. 14° 51’
   é. sz. 57° 00’, ny. h. 14° 53’.

A Rockalli-pad délnyugati része:

   é. sz. 56° 24’, ny. h. 15° 37’
   é. sz. 56° 21’, ny. h. 14° 58’
   é. sz. 56° 04’, ny. h. 15° 10’
   é. sz. 55° 51’, ny. h. 15° 37’
   é. sz. 56° 10’, ny. h. 15° 52’
   é. sz. 56° 24’, ny. h. 15° 37’.

Logachev Mound:

   é. sz. 55° 17’, ny. h. 16° 10’
   é. sz. 55° 34’, ny. h. 15° 07’
   é. sz. 55° 50’, ny. h. 15° 15’
   é. sz. 55° 33’, ny. h. 16° 16’
   é. sz. 55° 17’, ny. h. 16° 10’.

A Rockalli-pad nyugati része:

   é. sz. 57° 20’, ny. h. 16° 30’
   é. sz. 57° 05’, ny. h. 15° 58’
   é. sz. 56° 21’, ny. h. 17° 17’
   é. sz. 56° 40’, ny. h. 17° 50’
   é. sz. 57° 20’, ny. h. 16° 30’.

(2)  Ha a NEAFC szabályozási területén belüli új vagy meglévő fenékhalászati területeken folytatott halászati műveletek során az élő korall vagy az élő szivacs mennyisége hálónként meghaladja a 60 kg élő korall és/vagy 800 kg élő szivacs küszöbértéket, a hajónak tájékoztatnia kell erről a lobogó szerinti államát, be kell szüntetnie a halászatot és legalább két tengeri mérföldre el kell távolodnia attól a helytől, amely a rendelkezésre álló adatok szerint a legközelebb van ezen fogás pontos helyéhez.

34e. cikk

Az ICES VIIc, VIIj, VIIk körzetben található sérülékeny mélytengeri élőhelyek védelmét célzó intézkedések

(1)  Tilos a fenékvonóhálóval és rögzített halászeszközökkel – ideértve a tengerfenéken rögzített kopoltyúhálókat, illetve horogsorokat – folytatott halászat a következő, a WGS84 koordináta-rendszerben megadott koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalak által határolt területeken belül:

Belgica Mound Province:

   é. sz. 51° 29,4’, ny. h. 11° 51,6’
   é. sz. 51° 32,4’, ny. h. 11° 41,4’
   é. sz. 51° 15,6’, ny. h. 11° 33,0’
   é. sz. 51° 13,8’, ny. h. 11° 44,4’
   é. sz. 51° 29’, ny. h. 11° 51,6’.

Hovland Mound Province:

   é. sz .52° 16,2’, ny. h. 13° 12,6’
   é. sz. 52° 24,0’, ny. h. 12° 58,2’
   é. sz. 52° 16,8’, ny. h. 12° 54,0’
   é. sz. 52° 16,8’, ny. h. 12° 29,4’
   é. sz. 52° 04,2’, ny. h. 12° 29,4’
   é. sz. 52° 04,2’, ny. h. 12° 52,8’
   é. sz. 52° 09,0’, ny. h. 12° 56,4’
   é. sz. 52° 09,0’, ny. h. 13° 10,8’
   é. sz. 52o16,2’, ny. h. 13o12,6’.

A Porcupine-pad északnyugati része, I. terület:

   é. sz. 53° 30,6’, ny. h. 14° 32,4’
   é. sz. 53° 35,4’, ny. h. 14° 27,6’
   é. sz. 53° 40,8’, ny. h. 14° 15,6’
   é. sz. 53° 34,2’, ny. h. 14° 11,4’
   é. sz. 53° 31,8’, ny. h. 14° 14,4’
   é. sz. 53° 24,0’, ny. h. 14° 28,8’
   é. sz. 53o 30,6’, ny. h. 14o 32,4’.

A Porcupine-pad északnyugati része, II. terület:

   é. sz. 53° 43,2’, ny. h. 14° 10,8’
   é. sz .53° 51,6’, ny. h. 13° 53,4’
   é. sz. 53° 45,6’, ny. h. 13° 49,8’
   é. sz. 53° 36,6’, ny. h. 14° 07,2’
   é. sz. 53° 43,2’, ny. h. 14° 10,8’.

A Porcupine-pad délnyugati része:

   é. sz. 51° 54,6’, ny. h. 15° 07,2’
   é. sz. 51° 54,6’, ny. h. 14° 55,2’
   é. sz. 51° 42,0’, ny. h. 14° 55,2’
   é. sz. 51° 42,0’, ny. h. 15° 10,2’
   é. sz. 51° 49,2’, ny. h. 15° 06,0’
   é. sz. 51° 54,6’, ny. h. 15° 07,2’.

(2)  A sérülékeny mélytengeri élőhelyeknek az e cikk (1) bekezdésében meghatározott védett területein halászó valamennyi nyílt tengeri hajónak szerepelnie kell az engedélyezett hajók jegyzékében, és az 1224/2009/EK rendelet 7. cikkével összhangban halászati engedéllyel kell rendelkeznie. Az engedélyezett hajók jegyzékében szereplő hajók kizárólag nyílt tengeri halászeszközöket tarthatnak fedélzetükön.

(3)  A sérülékeny mélytengeri élőhelyeknek az e cikk (1) bekezdésben meghatározott védett területén halászni szándékozó nyílt tengeri hajók a sérülékeny mélytengeri élőhelyek védett területére való belépési szándékukról négy órával a belépést megelőzően értesítik az 1224/2009/EK rendelet 4. cikkének (15) bekezdése szerinti ír halászati felügyelő központot. Ezzel egyidejűleg bejelentik a fedélzetükön tárolt halmennyiséget is.

(4)  A sérülékeny mélytengeri élőhelyek (1) bekezdésben meghatározott védett területén halászó nyílt tengeri hajóknak az ilyen védett területen való tartózkodáskor teljes mértékben működőképes, biztonságos hajómegfigyelési rendszerrel (VMS) kell rendelkezniük, amely teljes mértékben megfelel a vonatkozó előírásoknak.

(5)  A sérülékeny mélytengeri élőhelyek (1) bekezdésben meghatározott védett területén halászó nyílt tengeri hajók óránként VMS-jelentést készítenek.

(6)  A sérülékeny mélytengeri élőhelyek (1) bekezdésben meghatározott védett területén a halászatot befejező nyílt tengeri hajók a területről való távozásukkor tájékoztatják az ír halászati felügyelő központot. Ezzel egyidejűleg bejelentik a fedélzetükön tárolt halmennyiséget is.

(7)  A sérülékeny mélytengeri élőhelyek (1) bekezdésben meghatározott védett területén nyílt tengeri fajokra irányuló halászat során kizárólag 16–31 mm vagy 32–54 mm szembőségű halászhálók lehetnek a fedélzeten, illetve csak ilyen hálókkal folytatható halászat.

34f. cikk

Az ICES VIIIc körzetben található sérülékeny mélytengeri élőhelyek védelmét célzó intézkedések

(1)  Tilos a fenékvonóhálóval és rögzített halászeszközökkel – ideértve a tengerfenéken rögzített kopoltyúhálókat, illetve horogsorokat – folytatott halászat a következő, a WGS84 rendszerben megadott koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalak által határolt területen belül:

El Cachucho:

   é. sz. 44° 12’, ny. h. 05° 16’
   é. sz. 44° 12’, ny. h. 04° 26’
   é. sz. 43° 53’, ny. h. 04° 26’
   é. sz. 43° 53’, ny. h. 05° 16’
   é. sz. 44° 12’, ny. h. 05° 16’.

(2)  Az (1) bekezdésben említett tilalomtól eltérve azok a hajók, melyek 2006, 2007 és 2008 során fenékhorogsorral halásztak ezüstös tengericompóra, halászati hatóságaiktól – az 1224/2009/EK rendelet 7. cikkével összhangban – halászati engedélyt kaphatnak, amellyel halászhatnak az é. sz. 44° 00,00’-től délre. Az ilyen halászati engedéllyel rendelkező halászhajók teljes hosszuktól függetlenül kötelesek teljes mértékben működőképes, biztonságos, a vonatkozó előírásoknak megfelelő VMS-t használni az (1) bekezdésben meghatározott területen folytatott halászat során.

* HL L 41., 2002.2.13., 1. o.

** HL L 77., 2002.3.20., 8. o.»;

"

10.  A 38. cikket el kell hagyni.

11.  A 47. cikket el kell hagyni.

11a.  A 850/98/EK rendelet I., IV., XII. és XIV. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul;

11b.  A szöveg a XIIa. és XIVa., XIVb., XIVc. és XIVd. melléklettel egészül ki;

2. cikk

Az 1434/98/EK rendelet módosítása

A 1434/98/EK rendelet 2. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:"

(1a)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az ICES IIIa körzetben, a IV alterületen, az ICES VIId körzetben és az ICES IIa körzet uniós vizein.

"

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök

(1) HL C 351., 2012.11.15., 83. o.
(2) HL L 347., 2009.12.24., 6. o.
(3) HL L 165., 2011.46.24., 1. o.
(4) HL L 22., 2009.1.26., 1. o.
(5) HL L 125., 1998.4.27., 1. o.
(6) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.


MELLÉKLET

A 850/98/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

   1. Az I. mellékletben a táblázathoz tartozó 6. lábjegyzetet el kell hagyni.
   2. A IV. mellékletben a táblázat helyébe a következő szöveg lép:"

Vontatott halászeszközök: Skagerrak és a Kattegat

Az egységes szembőségtartomány alkalmazására vonatkozó szembőségtartományok, célfajok és előírt fogási arányok


Faj

Szembőségtartomány (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥90

Célfajok legkisebb mennyisége százalékban kifejezve

50% (6)

50% (6)

20% (6)

50% (6)

20% (6)

20% (7)

30% (8)

nincs

Homoki angolnák (Ammodytidae)(3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Homoki angolnák (Ammodytidae)(4)

X

X

X

X

X

X

Norvég tőkehal (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

Kék puhatőkehal (Micromesistius poutassou)

X

X

X

X

X

X

Mérges pókhal (Trachinus draco) (1)

X

X

X

X

X

X

Kagylók (a Sepia kivételével) (1)

X

X

X

X

X

X

Árcsőrű csuka (Belone belone) (1)

X

X

X

X

X

X

Szürke morgóhal (Eutrigla gurnardus) (1)

X

X

X

X

X

X

Ezüstlazac (Argentina spp.)

X

X

X

X

X

Spratt (Sprattus sprattus)

X

X

X

X

X

X

Angolna (Anguilla anguilla)

X

X

X

X

X

X

Homoki garnéla/fűrészes garnéla (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

X

X

X

X

X

X

Makréla (Scomber spp.)

X

X

X

Fattyúmakréla (Trachurus spp.)

X

X

X

Hering (Clupea harengus)

X

X

X

Norvég garnéla (Pandalus borealis)

X

X

X

Homoki garnéla/fűrészes garnéla (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

X

X

X

Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)

X

X

Norvég homár (Nephrops norvegicus)

X

X

Minden egyéb tengeri élőlény

X
   (1) Kizárólag az alapvonalaktól számított négy mérföldön belül.
   (2) Az alapvonalaktól számított négy mérföldön kívül.
   (3) Március 1-jétől október 31-ig a Skagerrak területén, és március 1-jétől július 31-ig a Kattegat területén.
   (4) November 1-jétől február utolsó napjáig a Skagerrak területén, augusztus 1-jétől február utolsó napjáig a Kattegat területén.
   (5) E szembőségtartomány alkalmazásakor a zsákvéget szelektáló ráccsal ellátott, négyzet alakú hálószemekből álló léhésből kell összeállítani e rendelet XIVa. mellékletével összhangban.
   (6) A fedélzeten tárolt fogásban a tőkehal, foltos tőkehal, szürke tőkehal, sima lepényhal, vörös lepényhal, kisfejű lepényhal, közönséges nyelvhal, nagy rombuszhal, sima rombuszhal, érdes lepényhal, makréla, szárnyas rombuszhal, vékonybajszú tőkehal, közönséges lepényhal, fekete tőkehal, norvég homár és homár bármilyen keveréke nem lehet több 10%-nál.
   (7) A fedélzeten tárolt fogásban a tőkehal, foltos tőkehal, szürke tőkehal, sima lepényhal, vörös lepényhal, kisfejű lepényhal, közönséges nyelvhal, nagy rombuszhal, sima rombuszhal, érdes lepényhal, hering, makréla, szárnyas rombuszhal, közönséges lepényhal, fekete tőkehal, norvég homár és homár bármilyen keveréke nem lehet több 50%-nál.
   (8) A fedélzeten tárolt fogásban a tőkehal, foltos tőkehal, szürke tőkehal, sima lepényhal, vörös lepényhal, kisfejű lepényhal, közönséges nyelvhal, nagy rombuszhal, sima rombuszhal, érdes lepényhal, nyelvhal, vékonybajszú tőkehal, közönséges lepényhal, fekete tőkehal és homár bármilyen keveréke nem lehet több 60%-nál.
"

3.  A XII. melléklet táblázata a következőképpen módosul:

   (a) a) a japán (Manilla) kagylóra és a polipra vonatkozó sorok helyébe a következő sorok lépnek:"

Faj

Legkisebb fogható méretek

1–5. régió a Skagerrak/Kattegat kivételével

Skagerrak/Kattegat

Japán (Manilla) kagyló (Venerupis philippinarum)

35mm

Faj

Legkisebb fogható méret: 1–5. régió a Skagerrak/Kattegat kivételével

Polip (Octopus Vulgaris)

A teljes területen, az 5. régió felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizek kivételével: 750 gramm
Az 5. régió felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken: 450 gramm (kibelezve)
"
     b) a szardellára vonatkozó sorok helyébe a következő sorok lépnek:"

Faj

Legkisebb fogható méret: 1–5. régió a Skagerrak/Kattegat kivételével

Szardella (Engraulis encrasicolus)

A teljes területen, az ICES nyugati hosszúság 7°23’48’’-től keletre található IXa körzete kivételével: 12 cm vagy kilogrammonként 90 egyed.
Az ICES nyugati hosszúság 7°23’48’’-től keletre található IXa körzetében: 10 cm.».
"

4.  A szöveg a következő melléklettel egészül ki:"

XIIa.MELLÉKLET

LEGKISEBB FOGHATÓ MÉRETEK A 9. RÉGIÓBAN

Faj

Legkisebb fogható méret: 9. régió

Nagy rombuszhal (Psetta maxima)

45 cm

"

5.  A XIV. melléklet a fajok közönséges nevének betűrendjében az alábbi nevekkel egészül ki:"

KÖZÖNSÉGES NÉV

TUDOMÁNYOS NÉV

Disznófejű hal

Capros aper

Ezüstös tengericompó

Phycis blennoides

Vörös álsügér

Sebastes spp.

Szardinella

Sardinella aurita

"

6.  A szöveg a következő mellékletekkel egészül ki:"

XIVa.MELLÉKLET

A SZELEKTÁLÓ RÁCS JELLEMZŐI

-1.  A fajszelektáló rácsot négyzet alakú hálószemekből álló, legalább 70 mm-es és 90 mm-nél kisebb szembőségű zsákvéggel rendelkező vonóhálókba kell beszerelni. A zsákvég legkisebb hossza 8 m. Minden olyan vonóháló használatát meg kell tiltani, amely a zsákvég bármely kerületén – az illesztést és a szegélyeket leszámítva – 100-nál több négyzet alakú hálószemet tartalmaz. A négyzet alakú hálószemekből álló zsákvég kizárólag a Skagerrak és a Kattegat területén követelmény.

1.  A rács négyszögletes alakú. Rúdjai párhuzamosak a rács hosszanti tengelyével. A rács rúdjai közötti távolság nem haladhatja meg a 35 mm-t. A rács hálótartó dobon való tárolásának elősegítésére engedélyezett egy vagy több forgópánt használata.

2.  A rácsot a vonóhálóban a zsákvég és a hengeres szakasz elülső vége között, tetszőleges ponton, átlósan kell elhelyezni. A rács keretének minden oldalát rögzíteni kell a vonóhálóhoz.

3.  A vonóháló felső részében menekülőnyílást kell kialakítani, amely a rács felső részével közvetlenül érintkezik. A menekülőnyílás hátsó szélességének meg kell egyeznie a rács szélességével; a nyílást a rács két oldala felől a hálószemek széle mentén a háló eleje felé csúcsosan kell kivágni.

4.  A rács elé tölcsér illeszthető, amely a halakat a vonóháló alja és a rács felé tereli. A terelőtölcsér legkisebb szembősége 70 mm. A terelőtölcsér legkisebb függőleges nyílása a rácsnál 15 cm. Szélessége a rácsnál megegyezik a rács szélességével.

20121122-P7_TA(2012)0448_HU-p0000001.jpg

A zsákmányt méret és faj szerint szelektáló vonóháló sematikus illusztrációja. A hálóba bekerülő halakat egy terelőtölcsér a háló alja és a rács felé tereli. A nagyobb halakat a rács kivezeti a vonóhálóból, míg a kisebb halak és a norvég homárok áthaladnak a rácson és a zsákvégbe kerülnek. A négyzet alakú hálószemekből álló zsákvég elősegíti a kisméretű halak és a fogható méret alatti norvég homárok menekülését. Az ábrán szereplő négyzet alakú hálószemekből álló zsákvég kizárólag a Skagerrak és a Kattegat területén követelmény.

XIVb.MELLÉKLET

A VIZCAYAI-ÖBÖLBEN ENGEDÉLYEZETT, EGYES VONTATOTT HALÁSZESZKÖZÖKKEL VÉGZETT HALÁSZAT FELTÉTELEI

1.  A felső, négyzetes hálószemekből álló panel jellemzői

A panel a hálóléhés négyszögletes szakasza. A zsákvég kizárólag egy panellal rendelkezhet. A panelt semmiféle módon nem fedhetik el belső vagy külső tartozékok.

2.  A panel elhelyezkedése

A panelt a vonóháló hátsó kúpos szakaszában a zsákvég felső hálómezőjének közepén kell elhelyezni a toldatból és a zsákvégből álló hengeres szakasz előtt.

A panel a vonóháló szegélyétől legfeljebb 12 hálószemnyire végződik, beleértve a toldat és a vonóháló hátsó kúpos szakasza között elhelyezkedő kézi kötésű szemsort.

3.  A panel mérete

A panel hossza legalább 2 m, szélessége pedig legalább 1 m.

4.  A panel hálója

A hálószemek szembősége legalább 100 mm. A hálószemek négyzet alakúak, vagyis a panelléhés mind a négy oldalát a hálószemek oldala mentén kell vágni.

A hálót oly módon kell összeállítani, hogy a hálószemek párhuzamosan és a zsákvég hosszanti tengelyére merőleges fussanak.

A léhés egyszálas fonalból készül. A fonal vastagsága nem haladhatja meg a 4 mm-t.

5.  A panel beillesztése a rombusz alakú hálószemekből álló léhésbe

A panel négy oldalához szegély rögzíthető. A szegély átmérője nem haladhatja meg a 12 mm-t.

A panel nyújtott hossza megegyezik a panel hosszanti irányához illesztett rombusz alakú hálószemek nyújtott hosszával.

A panel legrövidebb oldalához (pl. egy méter hosszú oldal, amely merőleges a zsákvég hosszanti tengelyére) illeszkedő legfelső részen található rombusz alakú hálószemek száma legalább a panel hosszanti oldalához illesztett teljes rombusz alakú hálószemek 0,7-del elosztott számával egyenlő.

6.  A panel vonóhálóba történő beillesztését az alábbi ábra szemlélteti.

20121122-P7_TA(2012)0448_HU-p0000003.jpg

XIVc.MELLÉKLET

NÉGYZETES HÁLÓSZEMEKBŐL ÁLLÓ PANEL A 15 MÉTERNÉL HOSSZABB HAJÓK SZÁMÁRA

1.  A felső, négyzetes hálószemekből álló panel jellemzői

A panel a hálóléhés négyszögletes szakasza. A léhés egyszálas fonalból készül. A hálószemek négyzet alakúak, vagyis a panelléhés mind a négy oldalát a hálószemek oldala mentén kell kivágni. A hálószem mérete legalább 120 mm. A panel hossza legalább 3 méter, kivéve, amikor 112 kilowattnál kisebb teljesítményű hajók által vontatott hálókba van beillesztve.

2.  A panel elhelyezkedése

A panelt a zsákvég felső hálómezejében kell elhelyezni. A panel leghátsó széle legfeljebb 12 méterre lehet a tartozékoknak a vonóhálókra, a kerítőhálókra és a hasonló hálókra történő felszereléséről szóló, 1984. december 6-i 3440/84/EGK bizottsági rendelet* 8. cikkében meghatározott zsákkötéltől.

3.  A panel beillesztése a rombusz alakú hálószemekből álló léhésbe

A panel hosszanti oldala és a szomszédos szegély között legfeljebb két rombusz alakú nyitott hálószem lehet.

A panel nyújtott hossza megegyezik a panel hosszanti irányához illesztett rombusz alakú hálószemek nyújtott hosszával. A zsákvég felső hálómezejében elhelyezett rombusz alakú hálószemek és a panel legrövidebb oldala közötti illesztési arány három rombusz alakú hálószem egy négyzet alakú hálószemhez a 80 mm-es zsákvégnél vagy két rombusz alakú hálószem egy négyzet alakú hálószemhez a 120 mm-es zsákvégnél, kivéve a panel szélsávjait mindkét oldalról.

XIVd.MELLÉKLET

NÉGYZETES HÁLÓSZEMEKBŐL ÁLLÓ PANEL A 15 MÉTERNÉL RÖVIDEBB HAJÓK SZÁMÁRA

1.  A felső, négyzetes hálószemekből álló panel jellemzői

A panel a hálóléhés négyszögletes szakasza. A léhés egyszálas fonalból készül. A hálószemek négyzet alakúak, vagyis a panelléhés mind a négy oldalát a hálószemek oldala mentén kell kivágni. A hálószem mérete legalább 110 mm. A panel hossza legalább 3 méter, kivéve, amikor 112 kilowattnál kisebb teljesítményű hajók által vontatott hálókba van beillesztve, ez esetben legalább két méter hosszúnak kell lennie.

2.  A panel elhelyezkedése

A panelt a zsákvég felső hálómezejében kell elhelyezni. A panel leghátsó széle legfeljebb 12 méterre lehet a 3440/84/EGK rendelet 8. cikkében meghatározott zsákkötéltől.

3.  A panel beillesztése a rombusz alakú hálószemekből álló léhésbe

A panel hosszanti oldala és a szomszédos szegély között legfeljebb két rombusz alakú nyitott hálószem lehet. A panel nyújtott hossza megegyezik a panel hosszanti irányához illesztett rombusz alakú hálószemek nyújtott hosszával. A zsákvég felső hálómezejében elhelyezett rombusz alakú hálószemek és a panel legrövidebb oldala közötti illesztési arány két rombusz alakú hálószem egy négyzet alakú hálószemhez, kivéve az ablak szélsávjait mindkét oldalról.

* HL L 318., 1984.12.7., 23. o.»

"

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat