Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0158(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0342/2012

Texte depuse :

A7-0342/2012

Dezbateri :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Voturi :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Explicaţii privind voturile
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Texte adoptate
PDF 1016kWORD 1161k
Joi, 22 noiembrie 2012 - Strasbourg
Conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine ***I
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012
Text
 Text consolidat
 Anexă

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 22 noiembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI(2)
la propunerea Comisiei

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

[Amendamentul 32]

------------------------------------------------------

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0342/2012).
(2)* Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.


REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine și a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 al Consiliului de specificare a condițiilor în care heringul poate fi descărcat la țărm în scopuri industriale, altele decât consumul uman direct

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului din 27 noiembrie 2009 de stabilire a unor măsuri tehnice tranzitorii pentru perioada 1 ianuarie 2010 - 30 iunie 2011(2) și Regulamentul (UE) nr. 579/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 8 iunie 2011(3) prevăd continuarea a anumitor măsuri tehnice stabilite în Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire, pentru 2009, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor(4) cu titlu tranzitoriu până la 31 decembrie 2012.

(2)  Un nou cadru pentru măsurile tehnice de conservare este așteptat în perspectiva reformei în curs a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Improbabilitatea ca acest nou cadru să intre în vigoare înainte de sfârșitul anului 2012 justifică extinderea aplicării acestor măsuri tehnice tranzitorii.

(3)  Pentru a asigura continuarea conservării și a gestionării corespunzătoare a resurselor biologice marine, Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998(5) ar trebui actualizat prin integrarea măsurilor tehnice tranzitorii în textul acestuia.

(3a)  Pentru a asigura continuarea conservării și a gestionării corespunzătoare a resurselor biologice marine în Marea Neagră, dimensiunea minimă pentru debarcare și dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă pentru pescuitul de calcan, astfel cum au fost stabilite anterior în legislația Uniunii, ar trebui încorporate în Regulamentul (CE) nr. 850/98.

(5)  Ar trebui menținută interzicerea respingerii selective în toate zonele ICES pentru a reduce aruncarea înapoi în mare a speciilor care fac obiectul cotelor.

(5a)  În temeiul consultărilor purtate între Uniune, Norvegia și Insulele Feroe în 2009, în vederea reducerii capturilor nedorite, ar trebui introdusă interdicția de eliberare sau aruncare în mare a anumitor specii, precum și condiția schimbării zonei de pescuit atunci când 10 % din captură conține pește sub dimensiunile minime.

(5b)  Având în vedere avizul Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), ar trebui menținute restricțiile cu privire la debarcare sau la păstrarea la bord a heringului capturat în diviziunea ICES IIa.

(6)  Având în vedere avizul CSTEP, menținerea unei zone delimitate în vederea protejării heringului reproducător în diviziunea ICES VIa nu mai este necesară pentru a asigura exploatarea durabilă a respectivei specii, astfel încât delimitarea ar trebui abrogată.

(7)  În conformitate cu avizul CSTEP care evidențiază existența unei legături între disponibilitatea scăzută a stocului de uvă și capacitatea scăzută de reproducere a pescărușilor Rissa tridactyla, ar trebui menținută o zonă delimitată în subzona ICES IV, cu excepția unor activități de pescuit limitate în fiecare an pentru monitorizarea stocului.

(8)  Având în vedere avizul CSTEP, ar trebui să fie posibilă autorizarea utilizării de unelte care nu prind langustină în anumite zone în care pescuitul acestei specii este interzis.

(11)  Având în vedere avizul CSTEP, ar trebui menținută o zonă delimitată pentru protecția puietului de eglefin în diviziunea ICES VIb.

(11a)  Având în vedere avizele ICES și CSTEP, pentru a contribui la conservarea stocurilor de pește, ar trebui menținute anumite măsuri tehnice de conservare în apele de la vest de Scoția (diviziunea ICES VIa) pentru protejarea stocurilor de cod, eglefin și merlan.

(11b)  Având în vedere avizul CSTEP, ar trebui permisă utilizarea undițelor de mână și a dandinetelor automate pentru codul saithe în diviziunea ICES VIa.

(11c)  Având în vedere avizul CSTEP privind distribuția spațială a codului în diviziunea ICES VIa, care arată că marea majoritate a capturilor de cod este realizată la nord de 590N, ar trebui permisă utilizarea setcilor la sud de această linie.

(11d)  Având în vedere avizul CSTEP, ar trebui permisă utilizarea setcilor pentru rechinul-pestriț în diviziunea ICES VIa.

(11e)  Caracterul adecvat al caracteristicilor uneltelor specificate în derogarea de la pescuitul cu traule, cu năvoade de fund sau cu unelte similare în diviziunea ICES VIa ar trebui revizuit periodic ținând cont de avizul științific, în vederea modificării sau a revocării acestora.

(11f)  Având în vedere avizul CSTEP, ar trebui introdusă o zonă delimitată pentru protecția puietului de cod în diviziunea ICES VIa.

(11g)  Caracterul adecvat al interdicției privind pescuitul de cod, eglefin și merlan în subzona ICES VI ar trebui revizuit periodic ținând cont de avizul științific, în vederea modificării sau a abrogării sale.

(11h)  Având în vedere avizele ICES și CSTEP, ar trebui menținute măsurile de protejare a stocurilor de cod din Marea Celtică (diviziunile ICES VIIf, g).

(12)  Având în vedere avizul CSTEP, ar trebui menținute măsurile de protecție a speciilor de mihalț-de-mare albastru din diviziunea ICES VIa, în perioada lor de reproducere.

(13)  Ar trebui menținute măsurile stabilite în 2011 de către Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC) pentru protecția sebastei în apele internaționale din subzonele ICES I și II.

(14)  Ar trebui menținute măsurile stabilite de NEAFC în 2011 pentru protecția sebastei în Marea Irminger și în apele adiacente.

(15)  Având în vedere avizul CSTEP, pescuitul cu traul lateral care utilizează curent electric în impulsuri ar trebui să fie permis în continuare în diviziunile ICES IVc și IVb sud, în anumite condiții.

(16)  În temeiul consultărilor purtate între Uniune, Norvegia și Insulele Feroe în 2009, anumite măsuri de limitare a capacităților de manipulare și descărcare a capturii navelor de pescuit de fund care vizează macrou, hering și stavrid negru în Atlanticul de Nord-Est ▌ar trebui puse în aplicare cu titlu permanent.

(17)  Având în vedere avizul ICES, ar trebui menținute măsurile tehnice de conservare pentru protecția stocurilor de cod adult din Marea Irlandei în timpul sezonului de reproducere.

(17a)  Având în vedere avizul CSTEP, ar trebui permisă utilizarea sitelor de sortare într-o zonă limitată din diviziunea ICES VIIa.

(18)  Având în vedere avizul CSTEP, pescuitul cu setci și plase de încurcare în diviziunile ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk și subzonele ICES VIII, IX, X și XII la est de 27°V, în ape cu o adâncime cartografiată mai mare de 200 m, dar nu mai mare de 600 m, ar trebui permis numai în anumite condiții care să asigure protecția speciilor marine de mare adâncime sensibile din punct de vedere biologic.

(18a)  Este important să se clarifice interacțiunea dintre diferitele regimuri aplicabile pescuitului cu setci, în special în subzona ICES VII. Mai concret, ar trebui clarificat faptul că derogarea pentru pescuitul cu setci cu o dimensiune a ochiului de plasă egală sau mai mare de 100mm în diviziunile ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j și k, precum şi condițiile specifice referitoare la această derogare, se aplică doar în ape cu o adâncime cartografiată mai mare de 200 de metri și mai mică de 600 de metri și că, în consecință, normele implicite referitoare la fiecare dimensiune a ochiului de plasă și la compoziția capturilor care figurează în Regulamentul (CE) nr. 850/98 se aplică în diviziunile ICES VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg și VIIh, precum și în apele cu o adâncime cartografiată mai mică de 200 de metri în diviziunile ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j și k.

(18b)  Având în vedere avizul CSTEP, ar trebui permisă utilizarea setcilor cu sirec în subzona ICES IX în apele cu o adâncime mai mare de 200 de metri dar mai mică de 600 de metri.

(19)  Utilizarea anumitor unelte selective ar trebui să fie permisă în continuare în Golful Biscaya pentru a asigura exploatarea durabilă a stocurilor de merluciu și de langustină și pentru a reduce capturile aruncate înapoi în mare din aceste specii.

(20)  Ar trebui să rămână în vigoare restricțiile privind pescuitul în anumite zone în scopul protejării habitatelor marine de mare adâncime vulnerabile din zona de reglementare NEAFC, adoptate de NEAFC în 2004, precum și cele privind pescuitul în anumite zone din diviziunile ICES VIIc, j, k și VIIIc, adoptate de Uniune în 2008.

(21)  În conformitate cu avizul grupului comun de lucru Uniune/Norvegia privind măsurile tehnice, interzicerea pescuitului de hering, macrou sau șprot în weekend cu traule sau plase-pungă în Skagerrak și Kattegat nu mai contribuie la conservarea stocurilor de pește pelagic, ca urmare a modificărilor modelelor de pescuit. ▌În consecință, în temeiul consultărilor purtate între Uniune, Norvegia și Insulele Feroe în 2011, această interdicție ar trebui revocată.

(22)  Din motive de claritate și pentru o reglementare mai eficientă, ar trebui eliminate unele dispoziții depășite.

(22a)  Pentru a reflecta schimbarea modelelor de pescuit și adoptarea unor echipamente de pescuit mai selective, ar trebui menținute dimensiunile ochiurilor de plasă, speciile-țintă și procentajele de capturi necesare aplicabile în Skagerrak și Kattegat.

(23)  Dimensiunile minime pentru scoica de Manila ar trebui revizuite în conformitate cu datele biologice.

(24)  Pentru a contribui la conservarea caracatiței, în special pentru a proteja puietul, s-a stabilit o dimensiune minimă a caracatiței din capturile efectuate în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe și situate în regiunea Comitetului de pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF).

(24a)  Ar trebui introdusă o măsură echivalentă pentru dimensiunea minimă pentru debarcare pentru hamsie în ceea ce privește numărul de pești pe kilogram, pentru a simplifica activitatea la bordul navelor care capturează această specie și pentru a facilita măsurile de control la țărm.

(25)  Ar trebui menținute specificațiile cu privire la sita de sortare, care trebuie folosită pentru a reduce capturile accidentale în pescuitul de langustină din diviziunea ICES IIIa, subzona ICES VI și diviziunea ICES VIIa.

(26)  Ar trebui menținute specificațiile privind panourile de plasă cu ochiuri pătrate utilizate în anumite condiții pentru pescuitul cu anumite echipamente remorcate în Golful Biscaya.

(27)  Ar trebui permisă ▌utilizarea panourilor de 2m de plasă cu ochiuri pătrate pentru navele cu puterea motorului mai mică de 112 kW într-o zonă limitată din diviziunea ICES VIa.

(27a)  Termenul „Comunitate”, folosit în partea dispozitivă a Regulamentului (CE) nr. 850/98, ar trebui modificat în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009.

(27b)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a regulilor privind echipamentele care au o selectivitate crescută echivalentă pentru pescuitul langustinei în diviziunea ICES VIa și a regulilor privind excluderea anumitor activități de pescuit dintr-un stat membru de la aplicarea interdicției de a folosi setcile, plasele de încurcare sau setcile cu sirec în subzonele ICES VIII, IX, X în care nivelul capturilor aruncate înapoi în mare și al capturilor accidentale de rechini este foarte scăzut, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Aceste competențe ar trebui exercitate fără aplicarea Regulamentului (UE) nr. 182/2011(6).

(29)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 850/98 ar trebui modificat în consecință.

(29a)  Regulamentul (CE) nr. 1434/98 al Consiliului prevede condiții specifice în care heringul poate fi descărcat la țărm în scopuri industriale, altele decât consumul uman direct. O derogare specifică de la condițiile de debarcare a capturilor accidentale de hering prinse cu unelte cu ochiuri de dimensiuni mici în diviziunea ICES IIIa, subzona ICES IV și diviziunea ICES VIId, precum și în apele Uniunii din diviziunea ICES IIa, inclusă anterior în alte acte ale Uniunii, ar trebui să fie incorporată în respectivul regulament. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1434/98 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 850/98

Regulamentul (CE) nr. 850/98 se modifică după cum urmează:

-1a.  Se inserează următorul articol:"

Articolul 1a

La articolul 4 alineatul (2) litera (c), articolul 46 alineatul (1) litera (b) și în anexa I, nota de subsol 5, substantivul ₫comunitate», sau adjectivul corespunzător, se înlocuiește cu substantivul ₫uniune», sau adjectivul corespunzător, și se efectuează toate modificările necesare din punct de vedere gramatical ca urmare a respectivei modificări.

"

-1b.  La articolul 2, se introduce următorul punct:"

(i)  Regiunea 9

Toate apele Mării Negre care corespund subzonei geografice 29, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 a Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)*, precum și în Rezoluția CGPM/33/2009/2.

* JO L 347, 30.12.2011, p. 44.

"

-1c.  La articolul 11 alineatul (1) se introduce următorul paragraf:"

Prezenta derogare se aplică fără a aduce atingere articolului 34b alineatul (2) litera (c).

-1d.  Se inserează următorul articol:

Articolul 11a

În regiunea 9, dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă pentru setcile de fund utilizate pentru capturarea calcanului este de 400mm.

"

1d.  Articolul 17 se înlocuieşte cu următorul text:"

Un organism marin este subdimensionat dacă dimensiunile sale sunt mai mici decât dimensiunile minime specificate în anexele XII și XIIa pentru speciile și zona geografică corespunzătoare.

"

1e.  La articolul 19, se inserează următorul alineat:"

4.  Alineatele (2) și (3) nu se aplică în regiunea 9.

"

2.  Se inserează următorul titlu:"

TITLUL IIIa

MĂSURI DE REDUCERE A ARUNCĂRII CAPTURILOR ÎNAPOI ÎN MARE

Articolul 19a

Interzicerea respingerii selective

(1)  Se interzice aruncarea înapoi în mare a speciilor care fac obiectul cotelor și care pot fi debarcate în mod legal în cursul operațiunilor de pescuit în regiunile 1, 2, 3 şi 4.

(2)  Dispozițiile menționate la alineatul (1) nu aduc atingere obligațiilor prevăzute în prezentul regulament sau în oricare alt act juridic al Uniunii în domeniul pescuitului.

Articolul 19b

Dispoziții de continuare și interzicerea aruncării în mare înainte de strângerea completă a plasei

(1)  În cadrul regiunilor 1, 2, 3 şi 4, în cazul în care cantitatea de macrou, hering sau stavrid negru sub dimensiunile minime depășește 10 % din cantitatea totală a capturilor obținute în urma unei lansări, nava își va schimba zona de pescuit.

(2)  În cadrul regiunilor 1, 2, 3 şi 4 este interzisă eliberarea macroului, heringului sau a stavridului negru înainte ca plasa să fie strânsă în întregime la bordul unei nave de pescuit, având ca rezultat pierderea peștilor morți sau pe moarte.

"

3.  La articolul 20 alineatul (1), litera (d) se elimină.;

3a.  Se inserează următorul articol:"

Articolul 20a

Restricții privind pescuitul de hering în apele Uniunii din diviziunea ICES IIa

Este interzisă debarcarea sau păstrarea la bord a heringului capturat în apele Uniunii din diviziunea ICES IIa în perioadele de la 1 ianuarie la 28 februarie și de la 16 mai la 31 decembrie.

"

4.  Articolul 29a se înlocuiește cu următorul text:"

Articolul 29a

Închiderea unei zone pentru pescuitul de uvă în subzona ICES IV

(1)  Este interzisă debarcarea sau păstrarea la bord a uvelor capturate în zona geografică mărginită de coasta estică a Angliei și Scoției și delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

   coasta estică a Angliei la latitudinea 55o30’N;
   latitudine 55o30’N, longitudine 01o00’V;
   latitudine 58o00’N, longitudine 01 o00’V;
   latitudine 58o00’N, longitudine 02o00’V;
   coasta estică a Scoției la longitudinea 02o00’V.

(2)  Sunt permise activitățile de pescuit în scop științific pentru a monitoriza stocul de uvă în zonă și efectele închiderii zonei.

"

5.  La articolul 29b, alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:"

(3)  Prin derogare de la interdicția prevăzută la alineatul (1), pescuitul cu coșuri de creveți care nu capturează langustină este autorizat în regiunile geografice și în perioadele stabilite la alineatul respectiv.

"

6.  Se inserează următoarele articole:"

Articolul 29c

Caseta pentru eglefin din Rockall în subzona ICES VI

(1)  Orice activitate de pescuit de eglefin din Rockall, cu excepția celui cu paragate, este interzisă în zonele delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

   57o00' N, 15o00' V
   57o00' N, 14o00' V
   56o30' N, 14o00' V
   56o30' N, 15o00' V
   57o00' N, 15o00' V

Articolul 29d

Restricțiile privind pescuitul de cod, eglefin și merlan în subzona ICES VI

(1)  Este interzisă desfășurarea oricărei activități de pescuit de cod, eglefin și merlan în partea diviziunii ICES VIa care se află la est sau la sud de loxodromele care unesc secvențial următoarele coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

   54o30' N, 10o35' V
   55o20' N, 09o50' V
   55o30' N, 09o20' V
   56o40' N, 08o55' V
   57o00' N, 09o00' V
   57o20' N, 09o20' V
   57o50' N, 09o20' V
   58o10' N, 09o00' V
   58o40' N, 07o40' V
   59o00' N, 07o30' V
   59o20' N, 06o30' V
   59o40' N, 06o05' V
   59o40' N, 05o30' V
   60o00' N, 04o50' V
   60o15' N, 04o00' V

(2)  Orice navă de pescuit prezentă în zona menționată la alineatul (1) trebuie să se asigure că orice echipament de pescuit existent la bord este fixat și arimat în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului*.

(3)  Prin derogare de la alineatul (1), este permisă desfășurarea de activități de pescuit în zona specificată la alineatul (1) utilizând plase fixe de coastă pe pari, drege pentru scoici Saint-Jacques, drege pentru midii, undițe de mână, echipament de pescuit la dandinetă, năvoade și năvoade de plajă, vârșe și coșuri pentru creveți, cu condiția:

   (a) să nu existe la bord și să nu fie utilizate alte unelte de pescuit decât plase fixe de coastă pe pari, drege pentru scoici Saint-Jacques, drege pentru midii, undițe de mână, echipament de pescuit la dandinetă, năvoade și năvoade de plajă, vârșe și coșuri pentru creveți; și
   (b) să nu fie păstrați la bord, debarcați sau aduși la țărm alți pești decât macrou, polac, cod saithe și somon, și nici alte cochiliacee decât moluște și crustacee.

(4)  Prin derogare de la alineatul (1), este permisă desfășurarea de activități de pescuit în zonele prevăzute la alineatul respectiv utilizând plase cu dimensiuni ale ochiurilor de plasă mai mici de 55 mm, cu condiția:

   (a) să nu existe la bord nicio plasă cu o dimensiune a ochiurilor de plasă mai mare sau egală cu 55 mm; și
   (b) să nu fie păstrați la bord alți pești decât hering, macrou, sardine marocane, sardine, stavrid negru, șprot, putasu, caproide și specii din genul Argentina.

(4a)  Prin derogare de la alineatul (1), este permisă desfășurarea de activități de pescuit în zonele prevăzute la alineatul respectiv utilizând setci cu dimensiuni ale ochiurilor de plasă mai mari de 120mm, cu condiția ca:

   (a) să fie utilizate doar în zona la sud de 59oN;
   (b) lungimea maximă a setcii utilizate să fie de 20km pentru fiecare navă;
   (c) timpul maxim de imersie să fie de 24 de ore și
   (d) merlanul și codul să reprezinte maximum 5 % din captură.

(4b)  Prin derogare de la alineatul (1), este permisă desfășurarea de activități de pescuit în zonele prevăzute la alineatul respectiv utilizând setci cu dimensiuni ale ochiurilor de plasă mai mari de 90mm, cu condiția ca:

   (c) să fie utilizate doar în limita a trei mile nautice de la coastă și pe o perioadă de maximum 10 zile pe lună calendaristică;
  (d) lungimea maximă a setcii utilizate să fie de 1000 de metri;
   (e) timpul maxim de imersie să fie de 24 de ore și
   (f) rechinul-pestriț să reprezinte cel puțin 70% din captură.

(5)  Prin derogare de la alineatul (1), este permis pescuitul de langustină în zona specificată la alineatul respectiv, cu condiția ca:

   (a) uneltele de pescuit utilizate să încorporeze o sită de sortare în conformitate cu anexa XIVa punctele 2-5, sau un panou de plasă cu ochiuri pătrate, astfel cum este descris în anexa XIVc, sau un alt echipament cu o selectivitate crescută echivalentă;
   (b) uneltele de pescuit să fie concepute cu o dimensiune minimă a ochiurilor de plasă de 80 mm;
   (c) langustina să reprezinte cel puțin 30 %, în greutate, din captura reținută.
  

În temeiul unui aviz favorabil din partea CSTEP, Comisia adoptă acte de punere în aplicare, stabilind echipamentele care sunt considerate ca având o selectivitate crescută echivalentă în sensul literei (a).

(6)  Alineatul (5) nu se aplică în zona delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

   59o05' N, 06o45' V
   59o30' N, 06o00' V
   59o40' N, 05o00' V
   60o00' N, 04o00' V
   59o30' N, 04o00' V
   59o05' N, 06o45' V

(7)  Prin derogare de la alineatul (1), se permite pescuitul cu traule, năvoade de fund sau alte unelte similare în zona specificată la alineatul respectiv, cu condiția ca:

   (a) toate plasele aflate la bordul navei să fie concepute cu o dimensiune a ochiurilor de cel puțin 120 mm în cazul navelor cu o lungime totală de peste 15 metri și de cel puțin 110 mm în cazul oricăror alte nave;
  

   (c) atunci când codul saithe reprezintă mai puțin de 90 % din captura reținută la bord, uneltele de pescuit utilizate să încorporeze un panou de plasă cu ochiuri pătrate, astfel cum este descris în anexa XIVc și
   (d) atunci când lungimea totală a navei este mai mică sau egală cu 15 metri, indiferent de cantitatea de cod saithe reținută la bord, unealta de pescuit utilizată să încorporeze un panou de plasă cu ochiuri pătrate, astfel cum este descris în anexa XIVd.

(7a)  Cel târziu la 1 ianuarie 2015 și cel târziu la fiecare doi ani după această dată, Comisia evaluează, având în vedere avizul științific al CSTEP, caracteristicile uneltelor menționate la alineatul (7) și, după caz, transmite Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a alineatului (7).

(8)  Alineatul (7) nu se aplică în zona delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

   59o05' N, 06o45' V
   59o30' N, 06o00' V
   59o40' N, 05o00' V
   60o00' N, 04o00' V
   59o30' N, 04o00' V
   59o05' N, 06o45' V

(8a)  Între 1 ianuarie și 31 martie și între 1 octombrie și 31 decembrie în fiecare an se interzice desfășurarea oricărei activități de pescuit în care se utilizează oricare dintre uneltele menționate la anexa I din Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve** în zona menționată în diviziunea ICES VIa delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate

   longitudine 7o07 V, latitudine 55o25 N,
   longitudine 7o00 V, latitudine 55o25 N,
   longitudine 6o50V, latitudine 55o18 N,
   longitudine 6o50V, latitudine 55o17 N,
   longitudine 6o52 V, latitudine 55o17 N,
   longitudine 7o07V, latitudine 55o25 N.

Comandantul navei maritime de pescuit sau oricare altă persoană aflată la bord nu încurajează și nici nu permit unei persoane aflate la bord să încerce să pescuiască, să debarce sau să dețină la bord pește capturat în zona menționată.

(9)  Fiecare stat membru vizat pune în aplicare un program al observatorilor la bord în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a fiecărui an pentru a eșantiona capturile și cantitățile aruncate înapoi în mare de navele care beneficiază de derogările prevăzute la alineatele (4a), (4b) (5 ) și (7). Programele observatorilor se desfășoară fără a aduce atingere obligațiilor stabilite în temeiul normelor respective și vizează estimarea capturilor de cod, eglefin și merlan și a cantităților aruncate înapoi în mare, cu o precizie de cel puțin 20 %.

(10)  Statele membre vizate elaborează un ▌raport preliminar asupra valorii totale a capturilor și a cantităților aruncate înapoi în mare de către navele care fac obiectul programelor pentru observatori în fiecare an calendaristic şi înaintează acest raport Comisiei, cel târziu la data de ▌1 februarie a anului calendaristic următor.

(10a)  Cel târziu la 1 ianuarie 2015 și cel târziu la fiecare doi ani după această dată, Comisia evaluează situația stocurilor de cod, eglefin și merlan în zona menționată la alineatul (1) având în vedere avizul științific al CSTEP și, după caz, transmite Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a prezentului articol.

Articolul 29e

Restricțiile privind pescuitul de cod în subzona ICES VII

(1)  În perioada 1 februarie - 31 martie în fiecare an este interzisă desfășurarea oricărei activități de pescuit în subzona ICES VII din zona formată din dreptunghiuri statistice ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Această interdicție nu se aplică la mai puțin de șase mile marine de la linia de bază.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), este permisă desfășurarea de activități de pescuit utilizând plase fixe de coastă pe pari, drege pentru scoici Saint-Jacques, drege pentru midii, năvoade și năvoade de plajă, undițe de mână, echipament de pescuit la dandinetă, vârșe și coșuri pentru creveți în zona și perioadele de timp specificate la alineatul respectiv, cu condiția:

   (j) să nu existe la bord și să nu fie utilizate alte unelte de pescuit decât plase fixe de coastă pe pari, drege pentru scoici Saint-Jacques, drege pentru midii, năvoade și năvoade de plajă, undițe de mână, echipament de pescuit la dandinetă, vârșe și coșuri pentru creveți; și
   (k) să nu fie debarcați, păstrați la bord, sau aduși la țărm alți pești decât macrou, polac și somon, și nici alte cochiliacee decât moluște și crustacee.

(3)  Prin derogare de la alineatul (1), este permisă desfășurarea de activități de pescuit în zonele prevăzute la alineatul respectiv utilizând plase cu dimensiuni ale ochiurilor de plasă mai mici de 55 mm, cu condiția:

   (l) să nu existe la bord nicio plasă cu o dimensiune a ochiurilor de plasă mai mare sau egală cu 55 mm; și
   (m) să nu fie păstrați la bord alți pești decât hering, macrou, sardine marocane, sardine, stavrid negru, șprot, putasu, caproide și specii din genul Argentina.

Articolul 29f

Norme speciale în vederea protejării mihalțului-de-mare albastru

(1)  În perioada 1 martie - 31 mai în fiecare an este interzisă păstrarea la bord a oricărei cantități de mihalț-de-mare albastru care depășește 6 tone pentru fiecare ieșire în larg pentru pescuit în zonele diviziunii ICES VIa delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

  (a) marginea platformei continentale a Scoției
   59o58' N, 07o00' V
   59o55' N, 06o47' V
   59o51' N, 06o28' V
   59o45' N, 06o38' V
   59o27' N, 06o42' V
   59o22' N, 06o47' V
   59o15' N, 07o15' V
   59o07' N, 07o31' V
   58o52' N, 07o44' V
   58o44' N, 08o11' V
   58o43' N, 08o27' V
   58o28' N, 09o16' V
   58o15' N, 09o32' V
   58o15' N, 09o45' V
   58o30' N, 09o45' V
   59o30' N, 07o00' V
   59o58' N, 07o00' V
  (b) marginea Rosemary bank

fără a include zona delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:
   60o00' N, 11o00' V
   59o00' N, 11º00' V
   59º00' N, 09º00' V
   59º30' N, 09º00' V
   59º30' N, 10º00' V
   60º00' N, 10º00' V
   60o00' N, 11o00' V
   59o15' N, 10o24' V
   59o10' N, 10o22' V
   59o08' N, 10o07' V
   59o11' N, 09o59' V
   59o15' N, 09o58' V
   59o22' N, 10o02' V
   59o23' N, 10o11' V
   59o20' N, 10o19' V
   59o15' N, 10o24' V

(2)  Atunci când o navă de pescuit intră sau iese din zonele menţionate la alineatul (1), comandantul acesteia consemnează în jurnalul de bord data, ora și locul intrării și ieșirii.

(3)  În ambele zone menţionate la alineatul (1), în cazul în care o navă atinge cantitatea de 6 tone de mihalț-de-mare albastru, aceasta:

   (n) încetează imediat pescuitul și iese din zona în care se află;
   (o) nu poate reintra în niciuna dintre zone înainte de debarcarea capturii sale;
   (p) nu poate arunca în mare nicio cantitate de mihalț-de-mare.

(4)  Observatorii menționați la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a cerințelor specifice de acces și a condițiilor asociate care se aplică pescuitului rezervelor de specii de adâncime*** care sunt numiți pe navele de pescuit prezente în una dintre zonele menționate la alineatul (1), în plus față de sarcinile lor menţionate la alineatul (4) din articolul respectiv, pentru eșantionarea adecvată a capturilor de mihalț-de-mare albastru, măsoară peștele din eșantioane și determină stadiul de maturitate sexuală a peștilor din sub-eșantion. Pe baza avizului CSTEP, statele membre stabilesc protocoale detaliate de eșantionare și de colaționare a rezultatelor.

(5)  În perioada 15 februarie - 15 aprilie în fiecare an se interzice utilizarea traulelor de fund, a paragatelor și a setcilor într-o zonă delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

   60o58.76' N, 27o27.32' V
   60o56.02' N, 27o31.16' V
   60o59.76' N, 27o43.48' V
   61o03.00' N, 27o39.41' V
   60o58.76' N, 27o27.32' V.

Articolul 29g

Măsuri pentru pescuitul de sebastă în apele internaționale din subzonele ICES I și II

(1)  Pescuitul direcționat al sebastei în apele internaționale din subzonele ICES I și II este permis doar în perioada cuprinsă între 15 august și 30 noiembrie pentru nave care au mai fost implicate anterior în pescuitul de sebastă în zona de reglementare a NEAFC, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 decembrie 2010 de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est****.

(2)  Navele își limitează capturile accidentale de sebastă în cadrul altor activități de pescuit la maximum 1 % din captura totală reținută la bord.

(3)  Factorul de conversie care se aplică prezentării eviscerate și decapitate, inclusiv prezentării tăierii de tip japonez, a sebastei capturate în această zonă de pescuit este 1,70.

(4)  Prin derogare de la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010, comandanții navelor de pescuit implicate în astfel de activități de pescuit își raportează capturile zilnic.

(5)  În plus față de dispozițiile articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010, autorizația de pescuit pentru sebastă este valabilă numai în cazul în care rapoartele transmise de către nave în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din regulamentul respectiv sunt consemnate în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

(6)  Statele membre asigură colectarea informațiilor științifice de către observatori științifici prezenți la bordul navelor aflate sub pavilionul lor. Informațiile colectate includ cel puțin date reprezentative privind compoziția în funcție de sex, vârstă și lungime, pe adâncimi. Aceste informații sunt raportate ICES de către autoritățile competente din statele membre.

(7)  Comisia informează statele membre asupra datei la care secretariatul NEAFC notifică părților contractante la NEAFC că TAC (captura totală admisibilă) a fost utilizată integral. De la data respectivă, statele membre interzic pescuitul direcționat de sebastă pentru navele aflate sub pavilionul lor.

Articolul 29h

Măsuri pentru pescuitul de sebastă în Marea Irminger și în apele adiacente

(1)  Este interzisă captura de sebastă ▌în apele internaționale din subzona ICES V și în apele Uniunii din subzonele ICES XII și XIV cu excepția perioadei de la 10 mai la 31 decembrie în fiecare an și doar în zona delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84 (denumite în continuare ₫zona de conservare a sebastei»):

   64°45' N, 28°30' V
   62°50' N, 25°45' V
   61°55' N, 26°45' V
   61°00' N, 26°30' V
   59°00' N, 30°00' V
   59°00' N, 34°00' V
   61°30' N, 34°00' V
   62°50' N, 36°00' V
   64°45' N, 28°30' V

(1a)  Fără a aduce atingere alineatului (1), pescuitul de sebastă poate fi permis, în temeiul unui act juridic al Uniunii, în afara zonei de conservare a sebastei din Marea Irminger și în apele adiacente de la 10 mai la 31 decembrie în fiecare an pe baza unui aviz științific și cu condiția ca NEAFC să fi stabilit un plan de redresare pentru sebasta din respectiva zonă geografică. Participă la această activitate de pescuit doar navele Uniunii care au fost autorizate în mod corespunzător de statul membru de pavilion și care au transmis Comisiei notificarea în conformitate cu dispozițiile articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010.

(2)  Este interzisă utilizarea traulelor cu o dimensiune a ochiurilor de plasă mai mică de 100 mm.

(3)  Factorul de conversie care se aplică prezentării eviscerate și decapitate, inclusiv prezentării tăierii de tip japonez, a sebastei capturate în această zonă de pescuit este 1,70.

(4)  Comandanții navelor de pescuit implicate în activități de pescuit din afara zonei de conservare a sebastei transmit zilnic raportul de capturi prevăzut la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 după încheierea operațiunilor de pescuit din ziua calendaristică respectivă. Raportul indică capturile de la bord efectuate după ultima comunicare a capturilor.

(5)  În plus față de dispozițiile articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010, autorizația de pescuit pentru sebastă este valabilă numai în cazul în care rapoartele transmise de către nave sunt în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din regulamentul respectiv și sunt consemnate în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

(6)  Rapoartele menționate la alineatul (5) se realizează în conformitate cu normele relevante.

* JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

** JO L 348, 24.12.2008, p. 20.

*** JO L 351, 28.12.2002, p. 6.

**** JO L 348, 31.12.2010, p. 17.

"

6a.  La articolul 30, se inserează următorul alineat:"

(1a)  Alineatul (1) nu se aplică regiunii 9.

"

7.  Se inserează următorul articol:"

Articolul 31a

Pescuitul cu impulsuri electrice în diviziunile ICES IVc și IVb

(1)  Prin derogare de la articolul 31, pescuitul cu traul lateral care utilizează curent electric în impulsuri este permis în diviziunile ICES IVc și IVb la sud de loxodroma trasată prin unirea următoarelor puncte, care se măsoară în conformitate cu sistemul de coordonate WGS84:

   un punct de pe coasta de est a Regatului Unit, la 55o latitudine nordică,
   apoi spre est, până la 55o latitudine nordică, 5o longitudine estică,
   apoi spre nord, până la 56o latitudine nordică,
   și, în cele din urmă, spre est, până la un punct de pe coasta de vest a Danemarcei, la latitudinea de 56o N.

(2)  Pescuitul cu impulsuri electrice este permis numai atunci când:

   (a) cel mult 5 % din flota de traule laterale, per stat membru, utilizează traule cu impulsuri electrice;
   (b) energia electrică maximă în kW pentru fiecare traul lateral nu depășește lungimea în metri a tijei, înmulțită cu 1,25;
   (c) voltajul efectiv între electrozi nu depășește 15 V;
   (d) nava este echipată cu un sistem de gestionare computerizată automată care înregistrează energia maximă utilizată per tijă și voltajul efectiv între electrozi pentru cel puțin ultimele 100 de remorcări; numai persoanele autorizate pot modifica acest sistem de gestionare computerizată automată.
   (e) se interzice utilizarea unuia sau mai multor lanțuri pentru pescuit creveți în fața grandeii marginii de întinsură.

"

8.  Se inserează următorul articol:"

Articolul 32a

Restricții privind manipularea capturii și descărcarea acesteia în mare pe navele de pescuit de fund

(1)  Spațiul maxim între bare în separatorul de apă la bordul navelor de pescuit pești pelagici care vizează macrou, hering și stavrid negru și operează în zona Convenției NEAFC astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1236/2010 trebuie să fie de 10 mm.

Barele trebuie să fie fixate prin sudare. În cazul în care se utilizează găuri în loc de bare în separatorul de apă, diametrul maxim al acestora nu trebuie să depășească 10 mm. Găurile din jgheaburile de dinaintea separatorului de apă nu trebuie să depășească 15 mm în diametru.

(2)  Pentru toate navele de pescuit de fund care operează în zona Convenției NEAFC se interzice descărcarea peștelui sub linia de plutire a navei de la rezervoarele tampon sau rezervoarele cu apă de mare refrigerată (RSW).

(3)  Desenele instalațiilor pentru manipularea capturii și descărcarea acesteia în mare ale navelor de pescuit de fund care vizează macrou, hering și stavrid negru în zona Convenției NEAFC, care sunt certificate de către autoritățile competente ale statelor membre de pavilion, precum și orice modificare adusă acestora sunt trimise de către comandantul de navă autorităților competente în domeniul pescuitului din statul membru de pavilion. Autoritățile competente din statul membru de pavilion al navelor efectuează verificări periodice privind precizia desenelor înaintate. La bordul navei trebuie să existe în orice moment copii ale acestora.

"

9.  Se inserează următoarele articole:"

Articolul 34a

Măsuri tehnice de conservare în Marea Irlandei

(1)  În perioada cuprinsă între 14 februarie și 30 aprilie se interzice utilizarea traulelor de fund, a năvoadelor sau a oricărei plase remorcate similare, a oricăror setci, setci cu sirec, plase de încurcare sau plase fixe similare sau a oricăror unelte de pescuit care încorporează cârlige, în cadrul părții din diviziunea ICES VIIa delimitată de:

   coasta de est a Irlandei și coasta de est a Irlandei de Nord și
   linii drepte care unesc secvențial următoarele coordonate geografice:
   un punct de pe coasta de est a Peninsulei Ards din Irlanda de Nord, la 54o 30 N,
   54o30' N, 04o50' V,
   53o 15' N, 04o50' V,
   un punct de pe coasta de est a Irlandei la 53o15' N.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), în cadrul zonei și perioadei de timp menționate la alineatul respectiv:

  (b) se permite utilizarea traulelor de fund cu panouri, cu condiția să nu existe la bord niciun alt tip de unealtă de pescuit, iar astfel de plase:
   să aibă o dimensiune a ochiurilor de plasă de 70-79 mm sau de 80-99 mm;
   să se situeze numai într-unul din intervalele permise de dimensiune a ochiurilor de plasă;
   să nu încorporeze niciun ochi de plasă individual, indiferent de poziția acestuia în plasă, cu o dimensiune mai mare de 300 mm; și
   să se utilizeze numai într-o zonă delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:
   53o30' N, 05o30' V
   53o30' N, 05o20' V
   54o20' N, 04o50' V
   54o30' N, 05o10' V
   54o30' N, 05o20' V
   54o00' N, 05o50' V
   54o00' N, 06o10' V
   53o45' N, 06o10' V
   53o45' N, 05o30' V
   53o30' N, 05o30' V
  (c) Se permite utilizarea de traule de fund, năvoade sau plase remorcate similare, cu panou de separare sau sită de sortare, cu condiția să nu existe la bord niciun alt tip de unealtă de pescuit, iar astfel de plase:
   să fie în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul 2 litera (a);
   în cazul unui panou de separare, să fie concepute în conformitate cu detaliile tehnice prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 254/2002 al Consiliului din 12 februarie 2002 de stabilire a măsurilor aplicabile în 2002 pentru reconstituirea stocului de cod în Marea Irlandei (divizia ICES VIIa)*; și
   în cazul sitelor de sortare, să fie în conformitate cu punctele 2-5 din anexa XIVa la prezentul regulament.
  (d) Este de asemenea permisă utilizarea oricăror traule de fund, năvoade sau plase remorcate similare, cu panou de separe sau sită de sortare, într-o zona delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:
   53o45' N, 06o00' V
   53o45' N, 05o30' V
   53o30' N, 05o30' V
   53o30' N, 06o00' V
   53o45' N, 06o00' V

₫Articolul 34b

Utilizarea de setci în diviziunile ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k și subzonele ICES VIII, IX, X și XII la est de 27o V

(1)  Navele Uniunii nu trebuie să utilizeze setci de fund, plase de încurcare și setci cu sirec în orice poziție în care adâncimea cartografiată este mai mare de 200 de metri în diviziunile ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k și subzonele ICES XII la est de 27o V, VIII, IX și X.

(3)  Prin derogare de la alineatul (1), este permisă utilizarea următoarelor unelte:

  (a) setci în diviziunile ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k și subzona ICES XII la est de 27o V, cu o dimensiune a ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 120 mm și mai mică de 150 mm, setci în diviziunile ICES VIIIa, b, d și subzona ICES X, cu o dimensiune a ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 100 mm și mai mică de 130 mm și setci în diviziunile ICES VIIIc și subzona ICES IX, cu o dimensiune a ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 80 mm și mai mică de 110 mm, cu condiția:
   să fie utilizate în ape cu adâncime cartografiată mai mică de 600 de metri,
   să aibă o adâncime care nu depășește 100 de ochiuri de plasă şi să aibă un coeficient de armare de cel puțin 0,5,
   să fie echipate cu flotoare sau dispozitive echivalente de plutire,
   să aibă maximum 5 mile marine în lungime, iar lungimea totală a tuturor plaselor utilizate simultan să nu depășească 25 km per navă,
   timpul maxim de imersie să fie de 24 de ore;
  (b) plase de încurcare cu o dimensiune a ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 250 mm, cu condiția:
   să fie utilizate în ape cu adâncime cartografiată mai mică de 600 de metri,
   să aibă o adâncime care nu depășește 15 de ochiuri de plasă şi să aibă un coeficient de armare de cel puțin 0,33,
   să nu fie echipate cu flotoare sau dispozitive similare de plutire,
   fiecare plasă să aibă maximum 10 km în lungime, iar lungimea totală a tuturor plaselor utilizate simultan să nu depășească 100 km per navă,
   timpul maxim de imersie să fie de 72 de ore;
  (c) setci în diviziunile ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k și subzona ICES XII la est de 27o V, cu o dimensiune a ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 100 mm și mai mică de 130 mm, cu condiția:
   să fie utilizate în ape cu adâncime cartografiată mai mare de 200 metri și mai mică de 600 metri,
   să aibă o adâncime care nu depășește 100 de ochiuri de plasă şi să aibă un coeficient de armare de cel puțin 0,5,
   să fie echipate cu flotoare sau dispozitive echivalente de plutire,
   plasele să aibă fiecare maximum 4 mile marine în lungime, iar lungimea totală a tuturor plaselor utilizate simultan să nu depășească 20 km per navă,
   timpul maxim de imersie să fie de 24 de ore,
   merluciul să reprezinte cel puțin 85 %, în greutate, din captura reținută,
   numărul navelor care participă la pescuit să nu crească peste nivelul înregistrat în 2008,
   înainte de a părăsi portul, comandantul navei care participă la pescuit să înregistreze în jurnalul de bord cantitatea și lungimea totală a uneltelor transportate la bordul navei; cel puțin 15 % dintre plecări să facă obiectul unor inspecții,
   comandantul navei aibă la bord cel puțin 90 % din unelte, verificate în jurnalul de bord al Uniunii pentru ieșirea respectivă în momentul debarcării, și
   cantitatea tuturor speciilor capturate depășind 50 kg, inclusiv toate cantitățile aruncate înapoi în mare depășind 50 kg, să fie înregistrată în jurnalul de bord al Uniunii.
  (d) setci cu sirec cu o dimensiune a ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 220 mm, cu condiția:
   să fie utilizate în ape cu adâncime cartografiată mai mică de 600 de metri,
   să aibă o adâncime care nu depășește 30 de ochiuri de plasă, să aibă un coeficient de armare de cel puțin 0,44,
   să nu fie echipate cu flotoare sau dispozitive similare de plutire,
   fiecare plasă să aibă maximum 5 km în lungime, lungimea totală a tuturor plaselor utilizate simultan să nu depășească 20 km per navă,
   timpul maxim de imersie să fie de 72 de ore.

(4)  Cu toate acestea, prezenta derogare nu se aplică în zona de reglementare NEAFC.

(4a)  Toate navele care utilizează setci de fund, plase de încurcare sau setci cu sirec în orice poziție la care adâncimea cartografiată este mai mare de 200 de metri în diviziunile ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k și subzonele ICES XII la est de 27o V, VIII, IX și X, trebuie să dețină o autorizație de pescuit în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(5)  La bordul navei se păstrează la un moment dat numai unul dintre tipurile de unelte descrise la alineatul 3 literele (a) ▌, (b) sau (d). Navele pot avea la bord plase cu o lungime totală cu 20 % mai mare decât lungimea maximă a rețelelor de plase de pescuit care pot fi utilizate la un moment dat.

(6)  Comandantul unei nave care deține o autorizație de pescuit menționată la alineatul (4a) înregistrează în jurnalul de bord numărul și lungimile uneltelor transportate de navă, înainte de a ieși din port și atunci când revine în port și justifică orice discrepanțe dintre cele două valori.

(8)  Autoritățile competente au dreptul de a elimina uneltele nesupravegheate pe mare în diviziunile ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k și subzonele ICES XII la est de 27o V, VIII, IX și X, în următoarele situații:

   (a) unealta nu este marcată în mod corespunzător;
   (b) marcajele de geamandură sau datele VMS indică faptul că proprietarul nu s-a aflat la o distanță de mai puțin de 100 mile marine de unealtă, timp de mai mult de 120 de ore;
   (c) unealta este utilizată în ape cu o adâncime cartografiată mai mare decât cea permisă;
   (d) unealta are o dimensiune ilegală a ochiurilor de plasă.

(9)  Comandantul unei nave care deține o autorizație de pescuit menționată la alineatul (4a) înregistrează în jurnalul de bord următoarele informații, pe parcursul oricărei ieșiri în larg pentru pescuit:

   dimensiunea ochiurilor plasei utilizate,
   lungimea nominală a unei plase,
   numărul de plase dintr-o rețea,
   numărul total de rețele de plase de pescuit utilizate,
   poziția oricărei rețele utilizate,
   adâncimea fiecărei rețele utilizate,
   timpul de imersie pentru fiecare rețea utilizată,
   cantitatea de unelte pierdute, ultima poziție cunoscută, precum și data pierderii.

(10)  Navelor care pescuiesc cu o autorizație de pescuit menționată la alineatul (4a) li se permite să efectueze debarcări numai în porturile desemnate de statele membre în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 2347/2002.

(11)  Cantitatea de rechini deținută la bord de către orice navă care utilizează tipul de unealtă descris la alineatul (3) literele (b) și (d) nu depășește 5 %, în greutate în viu, din cantitatea totală de organisme marine deținute la bord.

(11a)  În urma consultării CSTEP, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să excludă anumite activități de pescuit ale unui stat membru, în subzonele ICES VIII, IX, X, de la aplicarea alineatelor (1)-(10), atunci când informațiile furnizate de statele membre arată că activitățile de pescuit respective determină un nivel foarte scăzut de capturi accidentale și de cantități aruncate înapoi în mare de rechin.

Articolul 34c

Condiții pentru pescuitul cu anumite unelte remorcate autorizate în Golful Biscaya

(1)  Prin derogare de la dispozițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 494/2002 al Comisiei din 19 martie 2002 de stabilire a unor măsuri tehnice suplimentare pentru refacerea rezervei de merluciu din subzonele ICES III, IV, V, VI și VII și diviziunile ICES VIII a, b, d, e**, este permisă desfășurarea de activități de pescuit utilizând traule, plase-pungă daneze și unelte asemănătoare, cu excepția traulului lateral, cu dimensiunea ochiurilor de plasă de 70-99 mm în zona definită la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 494/2002, dacă unealta este echipată cu un panou cu ochiuri pătrate, în conformitate cu anexa XIVb.

(2)  La pescuitul în diviziunile ICES VIII a și b este permisă folosirea unei site de sortare și a dispozitivelor de fixare a acesteia în fața sacului și/sau a unui panou de plasă cu ochiuri pătrate cu o dimensiune a ochiurilor mai mare sau egală cu 60 mm în partea inferioară a gurii în fața sacului traulului. Dispozițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1), articolul 6 și articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament, precum și la articolul 3 literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 494/2002 nu se aplică secțiunii traulului unde sunt plasate respectivele dispozitive de sortare.

Articolul 34d

Măsuri pentru protecția habitatelor marine de mare adâncime vulnerabile în zona de reglementare NEAFC

(1)  Se interzic traularea de fund și pescuitul cu unelte de pescuit fixe, inclusiv setci fixe de fund și paragate de fund, în zonele delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

Parte din dorsala Reykjanes:

   55o04.5327' N, 36o49.0135' V
   55o05.4804' N, 35o58.9784' V
   54o58.9914' N, 34o41.3634' V
   54o41.1841' N, 34o00.0514' V
   54o00' N, 34o00' V
   53o54.6406' N, 34o49.9842' V
   53o58.9668' N, 36o39.1260' V
   55o04.5327' N, 36o49.0135' V

Zona de nord a dorsalei medio-atlantice:

   59o45' N, 33o30' V
   57o30' N, 27o30' V
   56o45' N, 28o30' V
   59o15' N, 34o30' V
   59o45' N, 33o30' V

Zona mediană a dorsalei medio-atlantice (zona de fractură Charlie-Gibbs și regiunea frontală subpolară):

   53o30' N, 38o00' V
   53o30' N, 36o49' V
   55o04.5327' N, 36o49' V
   54o58.9914' N, 34o41.3634' V
   54o41.1841' N, 34o00' V
   53o30' N, 30o00' V
   51o30' N, 28o00' V
   49o00' N, 26o30' V
   49o00' N, 30o30' V
   51o30' N, 32o00' V
   51o30' N, 38o00' V
   53o30' N, 38o00' V

Zona de sud a dorsalei medio-atlantice:

   44o30' N, 30o30' V
   44o30' N, 27o00' V
   43o15' N, 27o15' V
   43o15' N, 31o00' V
   44o30' N, 30o30' V

Altair Seamounts:

   45o00' N, 34o35' V
   45o00' N, 33o45' V
   44o25' N, 33o45' V
   44o25' N, 34o35' V
   45o00' N, 34o35' V

Antialtair Seamounts:

   43o45' N, 22o50' V
   43o45' N, 22o05' V
   43o25' N, 22o05' V
   43o25' N, 22o50' V
   43o45' N, 22o50' V

Bancul Hatton:

   59°26' N, 14°30' V
   59°12' N, 15°08' V
   59°01' N, 17°00' V
   58°50' N, 17°38' V
   58°30' N, 17°52' V
   58°30' N, 18°22' V
   58°03' N, 18°22' V
   58°03' N, 17°30' V
   57°55' N, 17°30' V
   57°45' N, 19°15' V
   58°11.15' N, 18°57.51' V
   58°11.57' N, 19°11.97' V
   58°27.75' N, 19°11.65' V
   58°39.09' N, 19°14.28' V
   58°38.11' N, 19°01.29' V
   58°53.14' N, 18°43.54' V
   59°00.29' N, 18°01.31' V
   59°08.01' N, 17°49.31' V
   59°08.75' N, 18°01.47' V
   59°15.16' N, 18°01.56' V
   59°24.17' N, 17°31.22' V
   59°21.77' N, 17°15.36' V
   59°26.91' N, 17°01.66' V
   59°42.69' N, 16°45.96' V
   59°20.97' N, 15°44.75' V
   59°21' N, 15°40' V
   59°26' N, 14°30' V

Nord-vestul Rockall:

   57o00' N, 14o53' V
   57o37' N, 14o42' V
   57o55' N, 14o24' V
   58o15' N, 13o50' V
   57o57' N, 13o09' V
   57o50' N, 13o14' V
   57o57' N, 13o45' V
   57o49' N, 14o06' V
   57o29' N, 14o19' V
   57o22' N, 14o19' V
   57o00' N, 14o34' V
   56o56' N, 14o36' V
   56o56' N, 14o51' V
   57o00' N, 14o53' V

Sud-vestul Rockall (Empress of Britain Bank):

   56o24' N, 15o37' V
   56o21' N, 14o58' V
   56o04' N, 15o10' V
   55o51' N, 15o37' V
   56o10' N, 15o52' V
   56o24' N, 15o37' V

Logachev Mound:

   55°17' N, 16°10' V
   55°34' N, 15°07' V
   55°50' N, 15°15' V
   55°33' N, 16°16' V
   55°17' N, 16°10' V

Vestul Rockall Mound:

   57o20' N, 16o30' V
   57o05' N, 15o58' V
   56o21' N, 17o17' V
   56o40' N, 17o50' V
   57o20' N, 16o30' V

(2)  În cazul în care, în cursul activităților de pescuit în zonele de pescuit de fund noi și actuale din zona de reglementare a NEAFC, cantitatea de corali vii sau de bureți vii capturați pe tip de echipament depășește 60 kg de corali vii și/sau 800 kg de bureți vii, nava informează statul său de pavilion, încetează pescuitul și se deplasează la minimum 2 mile marine de poziția dovedită prin probe a fi cea mai apropiată de locul exact în care a fost făcută respectiva captură.

Articolul 34e

Măsuri pentru protecția habitatelor marine de mare adâncime vulnerabile în diviziunile ICES VIIc, j, k

(1)  Se interzic traularea de fund și pescuitul cu unelte de pescuit fixe, inclusiv setci fixe de fund și paragate de fund, în zonele delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul de coordonate WGS84:

Belgica Mound Province:

   51o29.4' N, 11o51.6' V
   51o32.4' N, 11o41.4' V
   51o15.6' N, 11o33.0' V
   51o13.8' N, 11o44.4' V
   51o29.4' N, 11o51.6' V

Hovland Mound Province:

   52o16.2' N, 13o12.6' V
   52o24.0' N, 12o58.2' V
   52o16.8' N, 12o54.0' V
   52o16.8' N, 12o29.4' V
   52o04.2' N, 12o29.4' V
   52o04.2' N, 12o52.8' V
   52o09.0' N, 12o56.4' V
   52o09.0' N, 13o10.8' V
   52o16.2' N, 13o12.6' V

Nord-vestul Porcupine Bank, zona I:

   53o30.6' N, 14o32.4' V
   53o35.4' N, 14o27.6' V
   53o40.8' N, 14o15.6' V
   53o34.2' N, 14o11.4' V
   53o31.8' N, 14o14.4' V
   53o24.0' N, 14o28.8' V
   53o30.6' N, 14o32.4' V

Nord-vestul Porcupine Bank, zona II:

   53o43.2' N, 14o10.8' V
   53o51.6' N, 13o53.4' V
   53o45.6' N, 13o49.8' V
   53o36.6' N, 14o07.2' V
   53o43.2' N, 14o10.8' V

Sud-vestul Porcupine Bank:

   51o54.6' N, 15o07.2' V
   51o54.6' N, 14o55.2' V
   51o42.0' N, 14o55.2' V
   51o42.0' N, 15o10.2' V
   51o49.2' N, 15o06.0' V
   51o54.6' N, 15o07.2' V

(2)  Toate navele de pescuit de fund care pescuiesc în zonele pentru protecţia habitatelor marine de mare adâncime vulnerabile enumerate la alineatul (1) din prezentul articol figurează pe o listă de nave autorizate și li se eliberează o ▌autorizație de pescuit în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009▌. Navele incluse pe lista de nave autorizate au la bordul lor numai unelte de pescuit de fund.

(3)  Navele de pescuit de fund care intenționează să pescuiască într-o zonă pentru protecţia habitatelor marine de mare adâncime vulnerabile dintre cele enumerate la alineatul (1) din prezentul articol notifică Centrului de monitorizare a pescuitului din Irlanda (FMC), astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, cu patru ore în prealabil, intenția lor de a intra într-o zonă pentru protecţia habitatelor marine de mare adâncime vulnerabile. În același timp, acestea comunică cantitățile de pește reținute la bord.

(4)  Navele de pescuit de fund care pescuiesc într-o zonă pentru protecţia habitatelor marine de mare adâncime vulnerabile dintre cele enumerate la alineatul (1) dețin, în momentul în care se află într-o zonă pentru protecţia habitatelor marine de mare adâncime vulnerabile, un sistem de monitorizare a navelor (VMS) operațional, securizat, în perfectă stare de funcționare, care respectă integral dispozițiile aplicabile.

(5)  Navele de pescuit de fund care pescuiesc într-o zonă pentru protecţia habitatelor marine de mare adâncime vulnerabile dintre cele enumerate la alineatul (1) fac rapoarte VMS din oră în oră.

(6)  Navele de pescuit de fund care și-au încheiat pescuitul de fund într-o zonă pentru protecţia habitatelor marine de mare adâncime vulnerabile dintre cele enumerate la alineatul (1) informează FMC din Irlanda cu privire la părăsirea zonei respective. În același timp, acestea comunică cantitățile de pește reținute la bord.

(7)  Pescuitul speciilor pelagice într-o zonă pentru protecţia habitatelor marine de mare adâncime vulnerabile dintre cele enumerate la alineatul (1) este limitat la navele care au la bord sau pescuiesc cu plase având dimensiunea ochiurilor între 16 și 31 mm sau între 32 și 54 mm.

Articolul 34f

Măsuri pentru protecția habitatelor marine de mare adâncime vulnerabile în diviziunea ICES VIIIc

(1)  Se interzic traularea de fund și pescuitul cu unelte de pescuit fixe, inclusiv setci fixe de fund și paragate de fund, în zonele delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care se măsoară în conformitate cu sistemul WGS84:

El Cachucho:

   44o12' N, 05o16' V
   44o12' N, 04o26' V
   43o53' N, 04o26' V
   43o 53' N, 05o16' V
   44o12' N, 05o16' V

(2)  Prin derogare de la interdicția stabilită la alineatul (1), navele care au desfășurat activități de pescuit cu paragate de fund în 2006, 2007 și 2008 în scopul capturării unei specii de merluciu pot obține de la autoritățile lor competente o ▌autorizație de pescuit în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 care să le permită desfășurarea în continuare a respectivelor activități de pescuit în zona de la sud de 44o00.00' N. Toate navele care au obținut o astfel de ▌autorizație de pescuit, indiferent de lungimea lor totală, utilizează un sistem de monitorizare a navelor (VMS) operațional, securizat, în perfectă stare de funcționare, în conformitate cu normele aplicabile, atunci când desfășoară activități de pescuit în zona delimitată la alineatul (1).

* JO L 41, 13.2.2002, p. 1.

** JO L 77, 20.3.2002, p. 8.

"

10.  Articolul 38 se elimină;

11.  Articolul 47 se elimină;

11a.  Anexele I, IV, XII și XIV la Regulamentul (CE) nr. 850/98 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament;

11b.  Anexele XIIa, XIVa, XIVb, XIVc şi XIVd se inserează în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1434/98

La articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1434/98 se adaugă următorul alineat:"

(1a)  Alineatul (1) nu se aplică heringului capturat în diviziunea ICES IIIa, subzona ICES IV și diviziunea ICES VIId și în apele UE din diviziunea ICES IIa.

"

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

(1) JO C 351, 15.11.2012, p. 83.
(2) JO L 347, 24.12.2009, p. 6.
(3) JO L 165, 24.6.2011, p. 1.
(4) JO L 22, 26.1.2009, p. 1.
(5) JO L 125, 27.4.1998, p. 1.
(6) JO L55, 28.2.2011, p.13.


ANEXĂ

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 850/98 se modifică după cum urmează:

   (1) Nota de subsol 6 de la tabelul din anexa I se elimină.
   (2) La anexa IV, tabelul se înlocuiește cu următorul text:"

Unelte tractate: Skagerrak și Kattegat

Dimensiunile ochiurilor, specii-țintă și procentaje de capturi necesare aplicabile în cazul utilizării unei singure dimensiuni a ochiurilor


Specie

Dimensiunea ochiurilor (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥90

Procentaj minim al speciei țintă

50% (6)

50% (6)

20% (6)

50% (6)

20% (6)

20% (7)

30% (8)

niciunul

Uvă (Ammodytidae) (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Uvă (Ammodytidae) (4)

X

X

X

X

X

X

Merluciu norvegian (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

Putasu (Micromesistius poutassou)

X

X

X

X

X

X

Drac de mare (Trachinus draco) (1)

X

X

X

X

X

X

Moluște (cu excepția Sepia) (1)

X

X

X

X

X

X

Zărgan (Belone belone) (1)

X

X

X

X

X

X

Eutrigla gurnardus (1)

X

X

X

X

X

X

Argentina spp.

X

X

X

X

X

Șprot (Sprattus sprattus)

X

X

X

X

X

X

Anghilă (Anguilla anguilla)

X

X

X

X

X

X

Crevete cenușiu/Crevete de iarbă (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

X

X

X

X

X

X

Macrou (Scomber spp.)

X

X

X

Stavrid negru (Trachurus spp.)

X

X

X

Hering (Clupea harengus)

X

X

X

Crevete nordic (Pandalus borealis)

X

X

X

Crevete cenușiu/Crevete de iarbă (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

X

X

X

Merlani (Merlangius merlangus)

X

X

Langustină (Nephrops norvegicus)

X

X

Toate celelalte organisme marine

X
   (1) Numai în limita a patru mile de la liniile de bază.
   (2) În afara a patru mile de la liniile de bază.
   (3) De la 1 martie la 31 octombrie în Skagerrak și de la 1 martie la 31 iulie în Kattegat.
   (4) De la 1 noiembrie până în ultima zi a lunii februarie în Skagerrak și de la 1 august până în ultima zi din februarie în Kattegat.
   (5) La aplicarea acestei dimensiuni a ochiurilor de plasă, sacul este construit dintr-o plasă cu ochiuri pătrate cu o sită de sortare, în conformitate cu anexa XIVa la prezentul regulament.
   (6) Captura păstrată la bord constă din cel mult 10% din orice amestec de cod, eglefin, merluciu, cambulă de Baltica, cambulă cenușie, limbă-roșie, limbă-de-mare, calcan-mare, calcan-neted, cambulă, macrou, cambulă albă, merlan, limandă, cod negru, langustină și homar.
   (7) Captura păstrată la bord constă în cel mult 50% din orice amestec de cod, eglefin, merluciu, cambulă de baltica, cambulă cenușie, limbă-roșie, limbă-de-mare, calcan-mare, calcan-neted, cambulă, hering, macrou, cardină, limandă, cod negru, langustină și homar.
   (8) Captura păstrată la bord constă din cel mult 60% din orice amestec de cod, eglefin, merluciu, cambulă de Baltica, cambulă cenușie, limbă-roșie, limbă-de-mare, calcan-mare, calcan-neted, cambulă, macrou, cambulă albă, merlan, limandă, cod negru, langustină și homar.
"

(3)  La anexa XII, în tabelul se modifică după cum urmează:

   (a) rândurile care corespund scoicii de Manila și caracatiței se înlocuiesc cu următorul text:"

Specie

Dimensiunea minimă

Regiunile 1-5, cu excepția Skagerrak/Kattegat

Skagerrak/Kattegat

Scoica de Manila (Venerupis philippinarum)

35mm

Specie

Dimensiunea minimă: Regiunile 1-5, cu excepția Skagerrak/Kattegat

Caracatița (Octopus Vulgaris)

Întreaga zonă, cu excepția apelor aflate sub suveranitatea sau jurisdicția regiunii 5: 750 de grame
Ape aflate sub suveranitatea sau jurisdicția regiunii 5: 450 grame (eviscerată)
"
   (b) rândurile care corespund hamsiei se înlocuiesc cu următorul text:"

Specie

Dimensiunea minimă: Regiunile 1-5, cu excepția Skagerrak/Kattegat

Hamsie (Engraulis encrasicholus)

Întreaga zonă, cu excepția diviziunii ICES IXa, la est de 7°23'48'' longitudine vestică: 12 cm sau 90 de indivizi pe kilogram
Diviziunea ICES IXa, la est de 7°23'48'' longitudine vestică: 10 cm₫
"

  „"

»

(4)Se introduce următoarea anexă:

1) ANEXA XIIa

2) DIMENSIUNI MINIME PENTRU REGIUNEA 9

3) Specie

4) Calcan (Psetta maxima)

5) Dimensiunea minimă: Regiunea 9

6) 45cm

"

(5)  La anexa XIV, se adaugă următoarele denumiri, în ordinea alfabetică corespunzătoare a denumirilor vernaculare:"

Article I. DENUMIREA VERNACULARĂ

Article II. DENUMIREA ȘTIINȚIFICĂ

Article III. Caproide

Article IV. Capros aper

Article V. Specie de merlucius

Article VI. Phycis blennoides

Article VII. Sebastă

Article VIII. Sebastes spp.

Article IX. Sardine

Article X. Sardinella aurita

Article XI.

"

(6)  Se inserează următoarele anexe:"

ANEXA XIVa

SPECIFICAȚII PENTRU SITA DE SORTARE

-1.  Sita de sortare a speciilor se fixează de traule cu o matcă cu ochiuri pătrate, având o dimensiune a ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 70 mm și mai mică de 90 mm. Lungimea minimă a mătcii este de 8 metri. Este interzisă utilizarea unui traul cu peste 100 de ochiuri pătrate în orice circumferință a mătcii, cu excepția îmbinărilor și a grandeelor. Sacul cu ochiuri pătrate este necesar/cerut doar în Skagerrak și Kattegat.

1.  Sita este dreptunghiulară. Barele sitei sunt paralele cu axa longitudinală a sitei. Spațiul dintre barele sitei nu depășește 35 mm. Este permisă utilizarea uneia sau mai multor balamale pentru a se facilita fixarea acesteia pe tamburul plasei.

2.  Sita este montată diagonal în traul, urcând spre spate, oriunde, chiar din fața sacului până la capătul anterior al secțiunii neconice. Toate laturile sitei sunt fixate de traul.

3.  În panoul superior al traulului există un orificiu neblocat de evacuare a peștilor în imediată conexiune cu latura superioară a sitei. Deschiderea orificiului de evacuare a peștilor are aceeași lățime în latura posterioară ca lățimea sitei și este tăiată sub formă de vârf în partea anterioară de-a lungul laturilor ochiurilor din ambele laturi ale sitei.

4.  Este permisă atașarea în fața sitei a unei pâlnii care să conducă peștele către matiță și sită. Dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă ale pâlniei este de 70 mm. Deschiderea verticală minimă a pâlniei de ghidare spre sită este de 15 cm. Lățimea pâlniei de ghidare spre sită este egală cu lățimea sitei.

20121122-P7_TA(2012)0448_RO-p0000001.jpg20121122-P7_TA(2012)0448_RO-p0000003.jpg

Ilustrare schematică a unui traul selectiv după mărime și specie. Peștii care intră sunt dirijați către matiță și către sită printr-o pâlnie de ghidare. Peștii mai mari sunt apoi conduși în afara traulului de către sită, în timp ce peștii mai mici și langustina trec prin sită și intră în sac. Sacul cu ochiuri pătrate permite peștilor mici și langustinei de dimensiuni mici să scape. Sacul cu ochiuri pătrate ilustrat în diagramă este necesar doar în Skagerrak și Kattegat.

ANEXA XIVb

CONDIȚII PENTRU PESCUITUL CU ANUMITE UNELTE REMORCATE AUTORIZATE ÎN GOLFUL BISCAYA

1.  Specificații pentru panoul cu ochiuri pătrate superior

Panoul este o secțiune dreptunghiulară a plasei. Există un singur panou. Panoul nu este obstrucționat în niciun fel de elemente interne sau externe atașate acestuia.

2.  Amplasarea panoului

Panoul este inserat în mijlocul panoului superior din spatele secțiunii conice a traulului, chiar în fața secțiunii neconice constituite din gură și din sac.

Panoul se termină la o distanță de maximum 12 ochiuri de la rândul de ochiuri împletit între gură și spatele secțiunii conice a traulului.

3.  Dimensiunea panoului

Lungimea panoului este de cel puțin 2 metri și lățimea acestuia de cel puțin 1 metru.

4.  Plasa de protecție pentru panou

Ochiurile de plasă au o deschidere minimă a ochiului de 100 mm. Ochiurile sunt ochiuri pătrate, respectiv toate cele patru laturi ale plasei de protecție pentru panou sunt constituite din ochiuri de plasă tăiate oblic.

Plasa este montată astfel încât laturile ochiurilor de plasă să fie paralele și perpendiculare pe axa longitudinală a sacului.

Plasa este din fir simplu. Grosimea firului nu depășește 4 mm.

5.  Introducerea panoului în plasa cu ochiuri în formă de romb

Este permisă fixarea unei grandee pe cele patru laturi ale panoului. Diametrul grandeei nu depășește 12 mm.

Lungimea întinsă a panoului trebuie să fie egală cu lungimea întinsă a ochiurilor în formă de romb fixate pe latura longitudinală a panoului.

Numărul de ochiuri în formă de romb din panoul superior fixate pe latura mică a panoului (respectiv, cu o lungime de un metru, perpendicular pe axa longitudinală a sacului) este egal cu cel puțin numărul de ochiuri în formă de romb fixate pe latura longitudinală a panoului împărțit la 0,7.

6.  Introducerea panoului în traul este ilustrată mai jos.

20121122-P7_TA(2012)0448_RO-p0000004.jpg20121122-P7_TA(2012)0448_RO-p0000006.jpg

ANEXA XIVc

PANOU CU OCHIURI PĂTRATE PENTRU NAVELE CU O LUNGIME MAI MARE DE 15 METRI

1.  Specificații pentru panoul cu ochiuri pătrate superior

Panoul este o secțiune dreptunghiulară a plasei. Plasa este din fir simplu. Ochiurile sunt ochiuri pătrate, în sensul că toate cele patru laturi ale plasei de protecție pentru panou trebuie croite prin tăierea laturilor de ochiuri. Dimensiunea ochiurilor trebuie să fie egală sau mai mare de 120mm. Panoul este de cel puțin 3 m lungime, cu excepția cazului în care este încorporat în plase remorcate de nave de mai puțin de 112 kilowați, când trebuie să aibă cel puțin 2 metri lungime.

2.  Amplasarea panoului

Panoul este inserat în panoul superior al sacului. Marginea posterioară a panoului nu depășește 12 metri de la parâmă, astfel cum este definită la articolul 8 din Regulamentul (CEE) nr. 3440/84 al Comisiei din 6 decembrie 1984 referitor la fixarea de dispozitive la traule, năvoade daneze și plase de pescuit similare*.

3.  Introducerea panoului în plasa cu ochiuri în formă de romb

Între latura longitudinală a panoului și grandeea adiacentă nu trebuie să existe mai mult de două ochiuri deschise în formă de romb.

Lungimea întinsă a panoului trebuie să fie egală cu lungimea întinsă a ochiurilor în formă de romb fixate pe latura longitudinală a panoului. Rata de îmbinare între ochiurile în formă de romb din panoul superior al sacului și latura cea mai mică a panoului trebuie să fie de trei ochiuri în formă de romb la un ochi în formă pătrată pentru un sac de 80 mm, sau două ochiuri în formă de romb la un ochi în formă pătrată pentru un sac de 120 mm, cu excepția laturilor de pe marginea panoului, pe ambele părți.

ANEXA XIVd

PANOU CU OCHIURI PĂTRATE PENTRU NAVELE CU O LUNGIME MAI MICĂ DE 15 METRI

1.  Specificații pentru panoul cu ochiuri pătrate superior

Panoul este o secțiune dreptunghiulară a plasei. Plasa este din fir simplu. Ochiurile sunt ochiuri pătrate, în sensul că toate cele patru laturi ale plasei de protecție pentru panou trebuie croite prin tăierea laturilor de ochiuri. Dimensiunea ochiurilor trebuie să fie egală sau mai mare de 110 mm. Panoul este de cel puțin 3 m lungime, cu excepția cazului în care este încorporat în plase remorcate de nave de mai puțin de 112 kilowați, când trebuie să aibă cel puțin 2 metri lungime.

2.  Amplasarea panoului

Panoul este inserat în panoul superior al sacului. Marginea posterioară a panoului nu depășește 12 metri de la parâmă, astfel cum este definită la articolul 8 din Regulamentul (CEE) nr. 3440/84.

3.  Introducerea panoului în plasa cu ochiuri în formă de romb

Între latura longitudinală a panoului și grandeea adiacentă nu trebuie să existe mai mult de două ochiuri deschise în formă de romb. Lungimea întinsă a panoului trebuie să fie egală cu lungimea întinsă a ochiurilor în formă de romb fixate pe latura longitudinală a panoului. Rata de îmbinare între ochiurile în formă de romb din panoul superior al sacului și latura cea mai mică a panoului trebuie să fie de două ochiuri în formă de romb la un ochi în formă pătrată, cu excepția laturilor de pe marginea ferestrei, pe ambele părți.

* JO L 318, 7.12.1984, p. 23.

"

Aviz juridic - Politica de confidențialitate