Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2791(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0497/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0497/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 22/11/2012 - 13.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0450

Elfogadott szövegek
PDF 116kWORD 22k
2012. november 22., Csütörtök - Strasbourg
A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló egyezmény
P7_TA(2012)0450B7-0497/2012

Az Európai Parlament 2012. november 22-i állásfoglalása nyolc harmadik országnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980-as Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról (2012/2791(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. cikkének (2) bekezdésére, 3. cikkének (2) bekezdésére, 4. cikke (2) bekezdésének j) pontjára, 81. cikkének (3) bekezdésére, 216. cikkének (1) bekezdésére és 218. cikke (6) bekezdésének b) pontjára,

–  tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának ítélkezési gyakorlatára, és különösen a C-22/70(1) és C-467/98 sz. ügyre,(2) valamint az 1/03 sz. véleményre,(3)

–  tekintettel a Gabon,(4) Andorra,(5) a Seychelle-szigetek,(6) az Oroszországi Föderáció,(7) Albánia,(8) Szingapúr,(9) Marokkó(10) és Örményország(11) a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980-as Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatokra irányuló bizottsági javaslatra,

–  tekintettel arra, hogy a Tanács még nem kérte a Parlamentet, hogy hagyja jóvá ezeket a határozatokat,

–  tekintettel a Bizottságnak címzett kérdésre, amely a nyolc harmadik országnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980-as Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatra vonatkozik (O-000159/2012 – B7-0367/2012),

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének 2. bekezdésére,

A.  mivel a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezmény nagy jelentőséggel bír, lévén hogy olyan rendszert hoz létre, amely lehetővé teszi a benne részes államok együttműködését annak érdekében, hogy megoldást találjanak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének problémájára azáltal, hogy kijelöli a gyermek elhelyezéséről szóló döntés meghozásában illetékes bíróságot és az ehhez alkalmazandó jogot;

B.  mivel a Bizottság ezáltal gondoskodik a jogellenesen külföldre vitt gyermekek gyors visszatéréséről a lakóhelyük szerinti országba;

C.  mivel az Egyezmény csak az azt aláírt vagy az ahhoz csatlakozott országokban érvényes;

D.  mivel az új államok csatlakozását el kell fogadniuk a már részes tagállamoknak annak érdekében, hogy az Egyezmény érvényes legyen közöttük és az új államok között;

E.  mivel ezért a csatlakozások jóváhagyása rendkívüli jelentőséggel bír;

F.  mivel az Európai Unió már gyakorolta belső hatásköreit e téren, nevezetesen A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet(12) által;

G.  mivel ennek következtében az Európai Unió rendelkezik kizárólagos külső hatáskörrel a gyermekek jogellenes külföldre vitelének terén;

H.  mivel az Egyezmény nem teszi lehetővé nemzetközi szervezetek taggá válását, az Európai Uniónak fel kell hatalmaznia a tagállamait, hogy eljárjanak az érdekében a fent említett csatlakozások elfogadása által;

I.  mivel ezért a Tanácsnak a lehető leggyorsabban lépéseket kell tennie a Bizottság által javasolt határozatok elfogadása érdekében, többek között késedelem nélkül konzultálnia kell a Parlamenttel;

J.  mivel úgy tűnik, hogy az ügy sürgőssége és a jogi helyzet egyértelműsége ellenére a Tanács úgy döntött, hogy késlelteti a Parlamenttel való konzultációt és a fent említett határozatok elfogadását, mert jogi alapon meg akarja támadni ezen határozatok alapelvét;

1.  a következő ajánlásokat intézi a Tanácshoz:

   a) a Tanácsnak késedelem nélkül folytatnia kell a fent említett határozatjavaslatok elfogadására vonatkozó eljárást;
   b) e tekintetben konzultálnia kell a Parlamenttel a nyolc határozatjavaslatról;
   c) azon uniós polgárok érdekében, akiknek előnyük származna ezeknek a határozatoknak az elfogadásából, tartózkodnia kell az Európai Unió megfelelő működése mondvacsinált jogi ürüggyel történő megzavarásától;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, és tájékoztatás céljából a Bizottságnak és a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia Állandó Irodájának.

(1) C-22/70. sz. Bizottság kontra Tanács ügy (ERTA), (EBHT 1971., 263.o., 16. pont).
(2) C-467/98. sz. Bizottság kontra Dánia ügy (EBHT 2002., I-9519. o., 77. pont).
(3) A Közösségnek az igazságszolgáltatási hatáskörről és a polgári és kereskedelmi jogi határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló új luganói egyezmény megkötésére vonatkozó hatásköréről szóló, 1/03. számú vélemény (EBHT 2006., I-1145. o., 126. pont.).
(4) COM(2011)0904.
(5) COM(2011)0908.
(6) COM(2011)0909.
(7) COM(2011)0911.
(8) COM(2011)0912.
(9) COM(2011)0915.
(10) COM(2011)0916.
(11) COM(2011)0917.
(12) HL L 338., 2003.12.23., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat