Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2791(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0497/2012

Texte depuse :

B7-0497/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/11/2012 - 13.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0450

Texte adoptate
PDF 203kWORD 23k
Joi, 22 noiembrie 2012 - Strasbourg
Acceptarea aderării a 8 țări terțe la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
P7_TA(2012)0450B7-0497/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 22 noiembrie 2012 referitoare la declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării a 8 țări terțe la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (2012/2791(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 2 alineatul (2), articolul 3 alineatul (2), articolul 4 alineatul (2) litera (j), articolul 81 alineatul (3), articolul 216 alineatul (1) și articolul 218 alineatul (6) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în special cazurile 22/70(1) și C-467/98(2) și Avizul 1/03(3),

–  având în vedere propunerile Comisiei de decizii ale Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Gabonului(4), a Andorrei(5), a Republicii Seychelles(6), a Federației Ruse(7), a Albaniei(8), a Republicii Singapore(9), a Regatului Maroc(10) și a Armeniei(11) la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

–  având în vedere faptul că, până în prezent, Consiliul nu a solicitat acordul Parlamentului privind aceste decizii,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării a 8 țări terțe la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (O-000159/2012 – B7-0367/2012),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii este foarte importantă, deoarece instituie un sistem care permite statelor participante să coopereze pentru a găsi o soluție la răpirile internaționale de copii, stabilind tribunalele competente și legea aplicabilă atunci când se hotărăște reședința copilului;

B.  întrucât Convenția prevede astfel returnarea rapidă a copiilor răpiți în țările lor de rezidență;

C.  întrucât Convenția se aplică doar între țările care au ratificat-o sau care au aderat la aceasta;

D.  întrucât aderarea noilor state trebuie să fie acceptată de acele state care sunt deja membre în scopul aplicării reciproce a Convenției;

E.  întrucât acceptarea aderărilor este, prin urmare, extrem de importantă;

F.  întrucât Uniunea Europeană și-a exercitat deja competența internă în domeniul răpirilor internaționale de copii, în special prin Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești(12);

G.  întrucât, prin urmare, Uniunea Europeană a dobândit competențe externe exclusive în domeniul răpirilor internaționale de copii;

H.  întrucât, având în vedere că Convenția nu permite organizațiilor internaționale să devină membre, Uniunea Europeană ar trebui să împuternicească statele membre să acționeze în interesul său, în momentul în care acceptă aderările menționate mai sus;

I.  întrucât Consiliul ar trebui, prin urmare, să ia măsuri cât mai rapid pentru a adopta deciziile propuse de Comisie, inclusiv prin consultarea imediată a Parlamentului;

J.  întrucât se pare că, în ciuda urgenței chestiunii și clarității situației juridice, Consiliul a hotărât să întârzie consultarea Parlamentului și adoptarea deciziilor menționate mai sus în vederea contestării principiului acestor decizii din temeiuri juridice,

1.  adresează Consiliului următoarele recomandări:

   (a) Consiliul ar trebui să dea curs imediat procedurii privind adoptarea propunerilor de decizii menționate mai sus;
   (b) în acest scop, ar trebui să consulte Parlamentul cu privire la cele 8 propuneri de decizii;
   (c) în interesul cetățenilor europeni care ar beneficia de pe urma adoptării acestor decizii, ar trebui să se abțină de la a pune piedici în calea bunei funcționări a Uniunii Europene din false motive juridice;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și, spre informare, Comisiei și Biroului permanent al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat.

(1) Cauza 22/70, Comisia/Consiliul (AETR), [1971] (Rec, p 263, punctul 16).
(2) Cauza C-467/98, Comisia/Danemarca, [2002] (Rec, p. I-9519, punctul 77).
(3) Avizul 1/03 privind competența Comunității de a încheia noua Convenție de la Lugano privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială [2006] (Rec, p. I-1145. punctul 126).
(4) COM(2011)0904.
(5) COM(2011)0908.
(6) COM(2011)0909.
(7) COM(2011)0911.
(8) COM(2011)0912.
(9) COM(2011)0915.
(10) COM(2011)0916.
(11) COM(2011)0917.
(12) JO L 338, 23.12.2003, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate